Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, organizuju jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, tradicionalno, u Subotici – Paliću, od 09. do 11. maja 2019. godine. Skup pruža priliku da se na jednom mestu okupe, i razmene iskustva, stručnjaci koji se bave

Detaljnije

6. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA FIZIONOMIJA I PITANJA MORFOGENEZE”

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI (gen. koordinator prof. dr Borislav Stojkov) 6. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA FIZIONOMIJA I PITANјA MORFOGENEZE” (koordinator akademik prof. Milan Lojanica) Teme: Urbana morfogeneza grada u budućnosti – rast i razvoj grada – uticaj na morfologiju (prof. dr Milan Lojanica, akademik SANU, i član AINS) Urbana morfogeneza i urbanizam (prof. dr Dimitrije

Detaljnije

Javna rasprava o Predlogu Strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine

Strategija održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine. Javna rasprava o Predlogu strategije sprovešće se u periodu od 15. oktobra do 4. novembra 2018. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici

Detaljnije

5. OTVORENI OKRUGLI STO “UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADOVE SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI (gen. koordinator prof. dr Borislav Stojkov) 5. OTVORENI OKRUGLI STO “UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADOVE SRBIJE U BUDUĆNOSTI” Teme (radno): • Nauka i praksa, stanje i perspektive u Srbiji (dr Mila Pucar, naučni savetnik, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, redovni član AINS) • Zaštita životne sredine u gradovima u Srbiji,

Detaljnije

4. OTVORENI OKRUGLI STO „INDUSTRIJA, PREDUSLOV EKONOMSKE ODRŽIVOSTI GRADOVA SRBIJE – društveni izazovi proizvodnje u visoko-urbanizovanim sredinama“

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 4. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI 4. OTVORENI OKRUGLI STO „INDUSTRIJA, PREDUSLOV EKONOMSKE ODRŽIVOSTI GRADOVA SRBIJE – društveni izazovi proizvodnje u visoko-urbanizovanim sredinama“ • Industrijski parkovi budućnost većih gradova Srbije • Digitalizacija industrije i realni kapaciteti

Detaljnije

Održan VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, u Trebinju, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

U Trebinju, u periodu od 18. do 20. aprila 2018. godine, u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i Grada Trebinje u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, održan je VII

Detaljnije

2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 2. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI 2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE” Urbana mobilnost velikih i manjih gradova Srbije u budućnosti Pametna (inteligentna) mobilnost i prednost javnog saobraćaja

Detaljnije

OTVORENI OKRUGLI STO “GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 1. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI OTVORENI OKRUGLI STO ”GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI” Koordinatori Okruglog stola: Prof. dr Borislav Stojkov (tema Gradovi Srbije u budućnosti) i Dr Igor Marić (tema Regionalne osobine i identitet gradova

Detaljnije

VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

Poštovani, Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet sedmi put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 18. i 20. april 2018. godine. Čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuje neke

Detaljnije

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Javna rasprava sprovešće se u periodu od 15. januara – 6. februara 2018. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici: državnih

Detaljnije

Posetilaca na sajtu: 0