Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Završen je projekat “Uvođenje interesnih grupa i javnosti u postupak vrednovanja pri izradi SPU na životnu sredinu”

Rezultat projekta je priručnik “UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU”