Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Prestala sa radom Republička agencija za prostorno planiranje

Dana 17.12.2014. godine, stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/2014), prestala je sa radom Republička agencija za prostorno planiranje. Poslove, zaposlene, imovinu i arhivu iz nadležnosti Agencije, preuzelo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Studijsko putovanje u Bon i Dizeldorf

U periodu od 07. do 10. decembra 2014. godine pozvani predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Federalni institut za izgradnju, urbanističke poslove i prostorni razvoj SR Nemačke sa sedištem u Bonu i organe uprave Grada Dizeldorfa zadužene za urbani razvoj i uređenje prostora. Studijski boravak se odvijao pod organizacijom AMBERO GIZ u sklopu nastavka ekspertske saradnje između predstavnika obe zemlje započete februara 2014. godine posetom predstavnika SRL – Nemačkog udruženja urbanih, regionalnih i prostornih planera Srbiji. Delegaciju Srbije činili su mr Zoran Radosavljević. predsednik APPS, Dragoslav Pavlović, zamenik predsednika APPS i Miroslav Marić., član Nadzornog odbora APPS, te Prof. dr Velimir Šećerov, prodekan Geografskog fakulteta. Ispred AMBERO GIZ članovi grupe su bili: Müller H., rukovodilac projekta u Srbiji,  Wöbke I., međunarodni ekspert za upravljanje zemljištem., Živković A., dipl.germanista, prevodilac.

 

Već 07.12.2014., održan je konsultativni sastanak delegacije iz Srbije i predstavnika AMBERO GIZ gde su zauzeti zajednički stavovi oko buduće kooperacije (u 2015. godini) između tri organizacije (APPS, GF i AMBERO GIZ).

 

Drugog dana radne posete, 08.12.2014. delegacija je bila gost BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung - Federalnog instituta za izgradnju, urbanističke poslove i prostorni razvoj čije je sedište u Bonu. Domaćin skupa je bio Prof. Dr. Heral Herrmann, direktor BBSR, a moderator Dr. Karl Peter Schön, BBSR, direktor Sektora za evropske integracije i jedan od autora Teritorijalne agende EU.  U popodnevnim satima održan je i sastanak sa predstavnicima SRL – Nemačkog udruženja urbanih, regionalnih i prostornih planera, gospođom Barbarom Wolf i gospodinom Michaelom Steinom,

 

Trećeg dana, 09.12.2014., poseta je nastavljena u Gradskoj upravi Dizeldorfa Odeljenju za urbanizam. Domaćin skupa je bio Nils Dolle, načelnik Sektora za urbanu obnovu i zaštitu životne sredine u urbanističkom planiranju, koji je održao predavanje na temu sistema urbanističkog planiranja u Nemačkoj, stanja u oblasti životne sredine, te planskih akcija koje se preduzimaju da bi se predupredilo i saniralo stanje pre i nakon prirodnih nepogoda i katastrofa (poplave). Gospođa Barbara Wolf, iz Odeljenja za urbanu obnovu i zaštitu životne sredine u urbanističkom planiranju, delegaciju iz Srbije upznala je sa Nacionalnim programom za podršku integralnom urbanom razvoju – Socijalni grad Dizeldorf.

 

Više na http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2014/exchange-experiences/

Asocijaciji prostornih planera Srbije dodeljena zahvalnica

Radionica ‘’Urbana laboratorija’’

Predstavnici APPS prisustvovali radionici u ciklusu “Urbana laboratorija” na temu “Integralni pristup u planiranju urbanog razvoja u Srbiji – doprinos daljem približavanju Srbije Evropskoj Uniji“

Program Radionice možete pogledati ovde.

Više na http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2014/integrated-urban-development-strategies-serbian-cities-urban-laboratory/

23. Međunarodni salon urbanizma

23. Međunarodni salon urbanizmaŽiri i Savet 23. Međunarodnog salona urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih, aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacije, dana 07. novembra 2014. godine u holu Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu, dodelili su Asocijaciji prostornih planera Srbije i Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu III НАГРАДУ u kategoriji ”Publikacije” za Zbornik radova “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM”.

 

Izveštaj Žirija možete pogledati i preuzeti OVDE

Asocijacija odredila predstavnike za izradu podzakonskih akata

Na poziv Republičke agencije za prostorno planiranje, Asocijacija prostornih planera Srbije delegirala je svoje predstavnike koji ce učestvovati u pripremi podzakonskih akata propisanih aktuelnom Izmenom i dopunom Zakona o planiranju i izgradnji. Predlog Asocijacije može se pogledati ovde.

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Obaveštavamo članove Asocijacije prostornih planera Srbije da je 20. avgusta 2014. godine završena javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona koje je Asocijacija dostavila Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture mogu se pogledati ovde.

Zahvaljujemo se svim svojim članovima koji su aktivno učestvovali u javnoj raspravi.

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

Slike mogu da se preuzmu sa http://www.apps.org.rs/noname-2.html

Održana Konstitutivna sednica Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije

Prva (konstitutivna) sednica Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije održana je 11. jula 2014. godine u prostorijama Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na sednici su verifikovani mandati novog rukovodstva Asocijacije (za period 2014-2017.) izabranog na Skupštini Asocijacije održanoj 4. aprila 2014. godine na Zlatiboru i konstituisani su organi APPS (Upravni odbor i Nadzorni odbor).

Izabrani su zamenik predsednika Asocijacije (Dragoslav Pavlović, dipl. pr. planer), sekretar Upravnog odbora (Dušan Momčilović, dipl. inž. arh.) i predsednik Nadzornog odbora (dr Milica Maksić, dipl. inž. arh.).

Utvrđene su prioritetne aktivnosti UO i NO do kraja 2014. godine i formirane radne grupe za realizaciju istih (priprema novog Web site; mapiranje potencijala/resursa APPS; međunarodna saradnja i dr.).

Razmatrane su i druge planirane aktivnosti: inicijativa za formiranje Saveta strukovnih organizacija; potreba inoviranja opštih akata APPS; priprema osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” koji će se održati 2015. godine na Paliću; unapređenje vizuelnog identiteta Asocijacije i dr.

Slike mogu da se preuzmu sa http://www.apps.org.rs/noname-1.html

Okrugli sto “KONVERZIJA VOJNIH NEPOKRETNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE”

Obaveštavamo Vas da će se u petak, 16. marta 2012, sa početkom u 16:30h u hotelu “Palisad” održati i okrugli sto u okviru skupa “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”.

Tema okruglog stola je “KONVERZIJA VOJNIH NEPOKRETNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE”.

Moderatori okruglog stola biće:

  1. pukovnik dr Goran Dimić, dipl. inž. građ. – Načelnik Uprave za infrastrukturu SMR MO
  2. mr Nenad Krčum, dipl. prostorni planer – direktor Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište – Smederevo

Uvodničari:

  1. pukovnik dr Goran Dimić, dipl. inž. građ. – Načelnik Uprave za infrastrukturu SMR MO
  2. Snežana Radović, dipl. pravnik – Načelnik odeljenja za upravljanje nepokretnostima i
  3. major Srđan Kotur, dipl. inž. geod. – referent za geodetske i katastarske poslove Odeljenja za pripremu nepokretnosti po Master planu.

Učesnici će imati mogućnost da pitanja postave i za vreme okruglog stola.

Prva zvanična poseta kolega iz SRL-a

PRVA ZVANIČNA POSETA KOLEGA IZ NEMAČKE NACIONALNE ASOCIJACIJE ZA URBANISTIČKO, REGIONALNO I LOKALNO PLANIRANJE – SRL

U toku trodnevne zvanične posete biće razmenjena iskustva i diskutovane preporuke o mogućnostima unapređenja rada Asocijacije prostornih planera Srbije kao i mogućim pravcima buduće saradnje ove dve asocijacije.

Pored radnih sastanaka šireg predsedništva Asocijacije i predstavnika SRL, radnom delu posete prisutvovaće rukovodioci i predstavnici relevantnih institucija i dugogodišnji partneri Asocijacije prostornih planera – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za prostorno planiranje, Urbanistički zavod grada Beograda i dr. Planirana je i poseta Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

Ova poseta je prva takve vrste od osnivanja Asocijacije prostornih planera Srbije i od izuzetnog je značaja za promovisanje Asocijacije u međunarodnim okvirima.

Slike mogu da se preuzmu sa http://www.gef.bg.ac.rs/galerija/poseta-nemacke-nacionalne-asocijacije-za-urbanisticko-regionalno-i-lokalno-planiranje-srl/