Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


URBANA LABORATORIJA NA TEMU “UČEŠĆE JAVNOSTI U URBANISTIČKOM PLANIRANJU”

Predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije (APPS) učestvovali su u radu Urbane laboratorije na temu “Učešće javnosti u urbanističkom planiranju”, koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Urbana laboratorija je održana dana 27. oktobra 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

_

Pozivno pismo (pdf) i Program Urbane laboratorije (pdf)

Prezentacije učesnika:

_

Izveštaj o radu i zaključci Urbane laboratorije (link)

OBAVEŠTENЈE ZA ČLANOVE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvaženi članovi APPS,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je na web sajtu Asocijacije prostornih planera Srbije aktivirana aplikacija “Berza poslova” koja je dostupna na adresi http://www.apps.org.rs/aktuelnosti/berza-poslova/

Ovim putem Vas pozivamo da animirate intitucije/preduzeća/organizacije u kojima ste zaposleni i poslodavce sa kojima sarađujete, da na sajtu Asocijacije oglase potrebe za kadrovima iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, i to ne samo za stalno ili zaposlenje na određeno vreme, već i za privremene i povremene poslove, stručnu praksu i druge vidove angažovanja.

Takođe, poželjno je i da sve koleginice i kolege koje traže posao uputite u ovu aktivnost Asocijacije, kako bismo zajedničkim naporima omogućili angažovanje što većeg broja prostornih i urbanih planera u struci.

Napomena:

  • Da bi ponuda posla bila predstavljena na našem sajtu, dovoljno je da tekst oglasa bude poslat na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Ponuda!

  • Zainteresovani pojedinci se mogu predstaviti na našem sajtu i oglasiti potrebu za angažovanjem slanjem odgovarajućeg teksta sa ličnim podacima na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Potražnja!

Srdačno,

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

ZAVRŠNA KONFERENCIJA GIZ PROJEKTA “UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI”

Predstavnici APPS prisustvovali su Završoj konferencija GIZ projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” – urbani modul.

Završna konferencija je održana dana 10. decembra 2015. godine u “Aero klubu” u Beogradu, ul. Uzun Mirkova 4/2.

Više na http://www.urbanlandmanagement.rs/sr/news-and-events-2015/final-event-of-giz-project-strengthening-of-local-land-management-in-serbia/

Publikacija “Unapređenje upravljanja zemljištem u Srbiji: rezultati 6 godina nemačko-srpske saradnje” (verzija na engleskom jeziku) može se preuzeti ovde

24. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Žiri i Savet 24. Međunarodnog salona urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu  međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija, dana 06. novembra 2015. godine u Galeriji “Srbija” u Nišu, dodelili su Asocijaciji prostornih planera Srbije i Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu PRIZNANjE u kategoriji ”Publikacije” za Zbornik radova sa VIII Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”.

 

Problem promena klime jedan je od najvećih problema savremene civilizacije, a rešavanje ovog problema postalo je neizbežni deo međunarodnih, regionalnih i nacionalnih agendi današnjice.

Zbornik radova sa osmog po redu Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu “Planska i normativna zašttita prostora i životne sredine” predstavlja svojevrsan katalog saznanja i informacija o  izazovima koje sa sobom nose klimatske promene i načinima suočavanja sa njima u domenu planiranja prostornog i urbanog razvoja i zaštite životne sredine.

(iz Opisa rada)

 

Izveštaj Žirija možete pogledati i preuzeti OVDE.

 

 Planska i normativna zastita ...
  Zbornik radova sa VIII Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, Palić, 2015.

 

 Salon-urbanizma-2015
 Otvaranje 24. Međunarodnog salona urbanizma (preuzeto sa www.ni.rs)

 

PRVA EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD”, Smederevo, 9-10. decembar 2015. godine

Lokalni ekološki pokret iz Smedereva organizuje dana 9. i 10. decembra 2015. godine u Smederevu, Prvu ekološku konferenciju sa međunarodnim učešćem “SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD”.

Informaciju o održavanju Konferencije možete pogledati ovde.

Uputstvo za pisanje rada možete preuzeti ovde.

 

Više na https://www.facebook.com/Lokalni-Ekoloski-Pokret-1542083492726701/

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANJE IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2015. godini za sufinansiranje izrade urbanističkih planova koji se izrađuju u obuhvatu prostornog plana područja posebne namene unutar granica zaštićenog područja, a čija je izrada predviđena prostornim planom područja posebne namene.

Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti a slnedećem linku.

USVOJEN NOVI ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 05. oktobra 2015. godine Zakon o nacionalnim parkovima, kojim se jačaju ovlašćenja i odgovornost upravljača nacionalnog parka, bliže određuje namena sredstava iz pojedinih izvora finansiranja i učvršćuje sistem ubiranja naknada za korišćenje nacionalnog parka.

Zakonom se uređuju ciljevi, vrednosti, površina, granice i režimi zaštite i upravljanje i održivo korišćenje nacionalnih parkova “Fruška gora”, „Đerdap“, „Tara“, „Kopaonik“ i „Šar planina“.

Namera je da se postigne kompetentnije i uspešnije prepoznavanje, identifikacija, očuvanje i održivo korišćenje prirodnih resursa, jačanje društvenog konsenzusa i podizanje svesti u vezi sa javnim interesom, zaštitom prirode i efikasnijim obezbeđivanjem interesa nosilaca ekološki odgovornog, odnosno održivog socio-ekonomskog razvoja u nacionalnim parkovima.

Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 84/2015 od 6. oktobra 2015. godine i stupio je na snagu 14. oktobra 2015. godine.

Tekst Zakona možete pogledati i preuzeti ovde: pdf, doc

Preminuo Prof. dr Milan Punišić (1962-2015)

Sa tugom i žalošću obaveštavamo članove Asocijacije prostornih planera Srbije da je Prof. dr Milan Punišić, dipl. prostorni planer, jedan je od osnivača Asocijacije prostornih planera Srbije i u dva mandata član UO Asocijacije (2000-2008), preminuo u 53. godini života.

Sahrana će se obaviti u sredu, 14. oktobra 2015. godine u 13.00 sati na Novom groblju u Kruševcu.

URBANA LABORATORIJA NA TEMU “STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U URBANISTIČKOM PLANIRANjU”

Predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije (APPS) učestvovali su u radu Urbane laboratorije na temu “Strateška procena uticaja na životnu sredinu u urbanističkom planiranju”, koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Urbana laboratorija je održana dana 23. septembra 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

Program Urbane laboratorije (pdf)

Prezentacije učesnika Urbane laboratorije (Dejan Filipović, Beograd; Evica Rajić, Kragujevac; Zoran Radosavljević, Beograd; Štefan Dreger i Garbiele Tilman, Frankfurt; Joahim Kelker, Majnc) možete pogledati na http://www.urbanlandmanagement.rs/sr/news-and-events-2015/urban-laboratory-on-strategic-environmental-assessment-sea/

Vodič za sprovođenje postupka SPU na životnu sredinu u urbanističkom planiranju može se preuzeti na adresi

http://www.urbanlandmanagement.rs//wp-content/uploads/2014/12/SEAVODIC-Ser.pdf

image20

image21

20150923_113857

20150923_113939

20150923_113954

20150923_125538

NA SAJTU APPS AKTIVIRANA APLIKACIJA “BERZA POSLOVA”

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamao da je na web sajtu APPS aktivirana aplikacija “Berza poslova”.

 

Pozivamo sve zainteresovane institucije, preduzeća, organizacije i dr. da oglase potrebu za kadrovima iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i to ne samo za stalno ili zaposlenje na određeno vreme već i za privremene i povremene poslove, stručnu praksu i druge vidove angažovanja.

Da bi Vaša ponuda posla bila predstavljena na našem sajtu, dovoljno je da tekst oglasa pošaljete na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Ponuda!

Istovremeno pozivamo i sve zainteresovane pojedince da se predstave na našem sajtu i oglase potrebu za angažovanjem na poslovima prostornog i urbanističkog planiranja, slanjem CV-ja ili drugog odgovarajućeg teksta sa Vašim podacima na na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Potražnja!

 

Detaljnije na:  http://www.apps.org.rs/aktuelnosti/berza-poslova/.