Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Asocijacija prostornih planera Srbije poziva Vas na predavanje na temu ZAŠTITA KLIME U URBANISTIČKOM PLANIRANJU U NEMAČKOJ

PREDAVANJE NA TEMU:

ZAŠTITA KLIME U URBANISTIČKOM PLANIRANJU U NEMAČKOJ

 nemac

Klaus HOPE, Klaus Hoppe Consulting, Frajburg (SR Nemačka)

 

Klaus Hope (Klaus Hoppe), međunarodni konsultant u oblasti lokalnog energetskog planiranja iz Frajburga (SR Nemačka), boraviće u Subotici 16. aprila 2015. godine kako bi na Naučno – stručnom skupu “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, čiji su organizatori Asocijacija prostornih planera Srbije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu i JP Zavod za urbanizam grada Subotice, održao predavanje pod nazivom Zaštita klime u urbanističkom planiranju u Nemačkoj.

Gospodin Hope, po vokaciji geograf, u periodu od 1994. do 2014. bio je zaposlen u javnom sektoru u oblastima upravljanja otpadom, zaštite klime i planiranja snabdevanja energijom. Pri Gradskoj upravi u Frajburgu (savezna država Baden-Virtemberg) bio je zadužen za lokalnu politiku zaštite klime i međunarodnu saradnju. Od 2014. godine radi kao konsultant za facilitaciju procesa održivog urbanog razvoja.

Više informacija o njegovom radu možete pronaći ovde: http://www.klaushoppe-consulting.de/english/hoppe_english.html

Gostovanje gospodina Hopea omogućio je GIZ-ov projekat “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Vlada Savezne Republike Nemačke preko Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Ovim putem, Asocijacija prostornih planera Srbije poziva sve svoje članove i druge zainteresovane da prisustvuju predavanju gospodina Hopea.

Asocijacija prostornih planera Srbije poziva Vas na predavanje na temu NACIONALNA PLATFORMA GRAD BUDUĆNOSTI – AGENDA PROCESA RAZVOJA NEMAČKIH GRADOVA U PRAVCU CO2 NEUTRALNOSTI

PREDAVANJE NA TEMU

NACIONALNA PLATFORMA GRAD BUDUĆNOSTI – AGENDA PROCESA RAZVOJA NEMAČKIH GRADOVA U PRAVCU CO2 NEUTRALNOSTI

libe

Jens LIBE, Nemački institut za urbanizam, Berlin (SR Nemačka)

 

Jens Libe (Jens Libbe), član Nemačke akademije za urbanističko i regionalno prostorno planiranje, boraviće u Subotici 16. aprila 2015. godine kako bi na Naučno – stručnom skupu “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, čiji su organizatori Asocijacija prostornih planera Srbije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu i JP Zavod za urbanizam grada Subotice, održao predavanje pod nazivom Nacionalna platforma Grad budućnosti – Agenda procesa razvoja nemačkih gradova u pravcu CO2 neutralnosti.

Gospodin Libe, po obrazovanju ekonomista i socioekonomista, od 1991. godine zaposlen je u Nemačkom institutu za urbanizam u Berlinu kao naučni saradnik i vođa projekata. U svom radu prevashodno se bavi temama kao što su urbani infrastrukturni sistemi, komunalne usluge, promene institucionalnog okvira za pružanje javnih usluga i upravljanje javnom komunalnom infrastrukturom, spajajući istraživanje i evaluaciju. Ima dugogodišnje iskustvo u kreiranju interdisciplinarnih istraživačkih programa, organizaciji seminara i konferencija (neki od njih i u saradnji sa internacionalnim projektima), kao i u evaluaciji programa. Trenutno se nalazi na mestu vođe projekta “Inteligentni i multifunkcionalni sistemi za vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda” koji finansira Savezno ministarstvo za prosvetu i nauku, a takođe je i član koordinacionog tela pri Nacionalnoj platformi Grad budućnosti. Jens Libe je član Nemačke akademije za urbanističko i regionalno prostorno planiranje, učestvovao je u radu većeg broja nadzornih odbora i žirija, a kao predavač je gostovao na nekoliko nemačkih i evropskih univerziteta.

Više informacija o njegovom radu možete pronaći ovde: http://www.difu.de/kontakt/mitarbeiter/jens-libbe.html

Gostovanje gospodina Libea omogućio je GIZ-ov projekat “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Vlada Savezne Republike Nemačke preko Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Ovim putem, Asocijacija prostornih planera Srbije poziva sve svoje članove i druge zainteresovane da prisustvuju predavanju gospodina Libea.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE I AMBERO KONSALTING PREDSTAVNIŠTVA U BEOGRADU

Asocijacija prostornih planera Srbije i Ambero Konsalting – Predstavništvo u Beogradu, koji zastupa konzorcijum firmi AMBERO Consulting GmbH i ICON-INSTITUT PUBLIC SECTOR GmbH, odgovornih za sprovođenje GIZ-ovog projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Vlada Savezne Republike Nemačke preko Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), potpisali su 16. marta 2015. godine Memorandum o saradnji.

Memorandum podrazumeva saradnju na postizanju zajednički utvrđenog interesa u promovisanju evropskih standarda i iskustava najboljih primera iz prakse u cilju uspostavljanja održivog sistema planiranja prostornog i urbanog razvoja u Srbiji.

Saradnja će se sprovoditi kroz aktivnosti koje omogućavaju implementaciju rezultata projekta GIZ-a “Unapređenje upravljanja zemljištem na niovu lokalnih samouprava u Srbiji”.

Memorandum su potpisali predsednik Asocijacije mr Zoran Radosavljević i vođa GIZ-ovog projekta Harald Miler.

POTPISAN UGOVOR O NAUČNOJ I POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE I GEOGRAFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, potpisali su 15. januara 2015. godine Ugovor o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji.

Ugovorne strane su se saglasile da uspostave i održavaju obostrano korisnu i interesnu poslovno-tehničku i naučnu saradnju na principima međusobnog uvažavanja, sa razvojem i unapređenjem odnosa u oblastima za koje su registrovani. Imajući u vidu dosadašnju dobru praksu, očekuje se da će se saradnjom ostvariti efikasnije korišćenje raspoloživih materijalnih i kadrovskih potencijala i postići bolji rezultati.

Ugovor su potpisali predsednik Asocijacije mr Zoran Radosavljević i dekan Geografskog fakulteta prof. dr Dejan Filipović.

Untitled-1

VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE Subotica – Palić, 16.-18. april 2015. godine

Ove godine je poseban akcenat stavljen na klimatske promene i posledice ovog fenomena na prostor. Imajući u vidu brojne negativne implikacije klimatskih uticaja na prostor Evrope, a naročito regiona i Srbije u ovoj godini, organizatori smatraju da je neophodno napraviti realnu naučno-stručnu osnovu/analizu koja bi pokušala da odgovori na pitanja koja se tiču uzroka nastajanja i posledice sve češćih prirodnih nepogoda i nepredviđenih situacija; tretmana rizika u prostornim i urbanističkim planovima; uticaja planskih rešenja na poboljšanje ili pogoršanje stanja koje doprinose poremećajima u prirodnoj sredini; položaja ove tematike u legislativnom i institucionalnom okviru; devijacija u prostoru i njihovu ulogu u nivoima posledica nakon negativnih klimatskih fenomena (bespravna izgradnja, neodgovarajući zoning i namena, (ne)postojanje adekvatnih sistema predupređenja pojava i odbrane od istih itd).

Imajući u vidu sve veću aktuelnost ove teme i širok dijapazon naučnih i stručnih pristupa rešavanju ovog problema, skup je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i donesu zaključci koji bi doprineli poboljšanju stanja u prostoru.

Druga centralna tema skupa se odnosi na aktuelan legislativno – normativni okvir planiranja u Srbiji nakon usvajanja Zakona o planiranju i izgradnji i deceniju nakon usvajanja seta zakona iz oblasti životne sredine koji je u praksu uveo instrument strateške procene uticaja na životnu sredinu. Kako je usvojen novi zakon koji tretira igradnju i prostorni razvoj Srbije, očekuje se da će ovo biti dobra prilika da se početna iskustva njegove primene nakon pola godine prikažu i pokažu široj stručnoj javnosti. U isto vreme, očekuje se da i učesnici iz inostranstva iznesu iskustva iz sopstvenog zakonodavstva i time doprinesu usaglašavanje pravne materije iz ove oblasti sa pozitivnom evropskom praksom.

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova i studija, te prezentaciju iskustava u izradi planova, sekcija mladih istraživača će okupiti mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovati njihove radove.

Pozitivna iskustva sa prethodnih sedam skupova, 422 prezentovana i objavljena rada, sa preko 3.500 stranica teksta u sedam zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

 

TEME SKUPA

 

  1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
  2. KLIMATSKE PROMENE I NJIHOV UTICAJ NA PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
  3. ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA I STUDIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
  4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

II informacija