Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


ODRŽANA PREZENTACIJA “GEOPROSTORNA REŠENJA U INŽENJERINGU, TRANSPORTU I PAMETNIM GRADOVIMA (SMART CITIES)”, Beograd, 26. maj 2015. godine

Partnerske firme “Planetek” iz Italije, sa sedistem u Bariju i Projektni biro ,,STUDIO’’ d.o.o. iz Beograda, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održale su dana 26. maja 2015. godine u prostorijama  Privredne komore Srbije u Beogradu, ulica Resavska 13-15, prezentaciju pod nazivom “Geoprostorna rešenja u inženjeringu, transportu i pametnim gradovima”, sa osvrtom na savremene metode geo monitoringa kao inovativnog  resursa za spoznavanje gradskih i ekoloških pojava, a sa ciljem upoznavanja stručne javnosti sa novim tehnologijama koje mogu biti iskorišćene na terotoriji Srbije, poput:

  • Sateliti kao podrška u fazi projektovanja i praćenja infrastrktura
  • Identifikacija  i praćenje klizišta u planiranju infrastruktura i njihovom upravljanju
  • Upravljanje teritorijom
  • Prevencija i praćenje ekološkog kriminala
  • Prevencija poplava, praćenje u ublažavanje posledica
  • Podrška izvorima obnovljive energije

Predstavnici APPS prisustvovali su pomenutoj prezentaciji.

Agenda Prezentacije [pdf]

Više informacija na http://www.planetek.it/eng

ODRŽANA VII NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “GLOBALIZACIJA, KLIMATSKE PROMENE I EKOLOŠKI ASPEKTI ZAŠTITE PROSTORA U URBANIM SISTEMIMA”, Beograd, 21. maj 2015. godine

Predstavnici APPS učestvovali su na VII Naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem “Globalizacija, klimatske promene i ekološki aspekti zaštite prostora u urbanim sistemima”, koju je organizovalo Udruženje inženjera Beograda.

Konferencija je održana dana 21. maja 2015. godine u sali Doma inženjera “Nikola Tesla” u Beogradu, ul. Kneza Miloša 9/III.

Program Konferencije [pdf]

IMAG0015 IMAG0016 IMAG0020 IMAG0039

 

PROGLAS SKUPŠTINE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE O STANJU PROSTORNOG PLANIRANJA U SRBIJI

Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije, na sednici održanoj 17. aprila 2015. godine na Paliću, donela je Proglas o stanju prostornog planiranja u Srbiji.

Tekst Proglasa [pdf]

Asocijacija prostornih planera Srbije poziva druge strukovne organizacije da Proglas o stanju prostornog planiranja u Srbiji podrže i da se pridruže u formiranju Saveta struke sastavljenog od predstavnika svih strukovnih udruženja i zainteresovanih institucija koje se bave planiranjem, zaštitom i uređenjem prostora i naselja, kao tela koje bi se, po potrebi, staralo o zauzimanju zajedničkog stava o temama koje su od strateškog značaja za struku planera/urbanista u Srbiji.

XI Međunarodni naučno-stručni skup LETNJA ŠKOLA URBANIZMA

Predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije aktivno su učestvovali u radu XI Međunarodnog naučno-stručnog skupa LETNJA ŠKOLA URBANIZMA, koji je održan u Kragujevcu, hotel “Šumarice”, od 14. do 16. maja 2015. godine.

Organizatori LŠU bili su Udruženje urbanista Srbije i Republički geodetski zavod u saradnji sa GIZ/Ambero-ICON Projektom “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”.

Teme LŠU 2015:

  1. Planski osnovi
  2. Urbane politike
  3. Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o državnom premeru katastru

Predstavnici APPS – mr Zoran Radosavljević, mr Dejan Đorđević i dr Velimir Šećerov prezentovali su rad pod nazivom Rana iskustva ranog javnog uvida u urbanističkom planiranju u Srbiji

Program LŠU 2015 [pdf]

Više na http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1922527/Kragujevac%2C+zavr%C5%A1ena+Letnja+%C5%A1kola+urbanizma.html

2. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Predstavnici APPS prisustvovali su 2. radionici ’Ka klasifikaciji i standardizaciji namena zemljišta i planskih simbola’’ koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Radionica je održana dana 12. maja 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

Program Radionice [pdf]

ODRŽAN VIII NAUČNO-STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Subotina-Palić, 16.-18. april 2015. godine

U Subotici-Paliću, u periodu od 16. do 18. aprila 2015. godine, u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i JP Zavod za urbanizam grada Subotice i podršku GIZ/Ambero Projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije održan je VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”.

Pozdravne reči prisutnima su u Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici, 16. aprila 2015. godine, uputili mr Zoran RADOSAVLJEVIĆ, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, Prof. dr Dejan FILIPOVIĆ, dekan GEF Univerziteta u Beogradu, mr Đorđe MILIĆ, pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Ivan ZAREV, načelnik Uprave za preventivnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Timea TRIPOLSKI, direktor JP Zavod za urbanizam grada Subotice i Harald MILER rukovodilac tima AMBERO Consulting predstavništvo Beograd koji sprovodi GIZ-ov projekat “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”.

Skup je svečano otvorio Tomislav VELJKOVIĆ, zamenik gradonačelnika Subotice, a uvodne referate saopštili su Prof. dr Milovan PECELJ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (predsednik Naučnog odbora Skupa); dr Vladimir ĐURĐEVIĆ, Univerzitet u Beogradu – Fizički fakultet, Institut za meteorologiju; Klaus HOPE (Frajburg, Nemačka); Jens LIBE (Berlin, Nemačka) i Prof. emeritus dr Stevan STANKOVIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Naučno- stručnom skupu je u tri dana trajanja prisustvovalo preko 250 eksperata i stručnjaka iz oblasti prostornog, urbanog i envajeronmentalnog planiranja iz Srbije, Nemačke, Češke, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske…

Radovi učesnika objavljeni su u Zborniku radova na 721 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova Mladih istraživača.

Skup je svečano zatvoren u subotu, 18. aprila 2015. godine, na Paliću.

Zaključci Naučno-stručnog skupa biće uskoro objavljeni na web sajtu APPS.

Kako su drugi izveštavali o Skupu prostornih planera, možete pogledati na:

http://rtvcitysubotica.com/poceo-naucni-skup-planera-i-zastitara-zivotne-sredine/

http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/klimatske-promene-i-prostorno-planiranje

http://www.palo.rs/nauka/klimatske-promene-i-prostorno-planiranje/1034256/

https://www.youtube.com/watch?v=jzBu7w9kU48

https://www.youtube.com/watch?v=qLfnbucIkrQ

https://www.youtube.com/watch?v=x05zTPrjfpY

https://www.facebook.com/pages/Lokalni-Ekoloski-Pokret/1542083492726701

http://www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=175

http://www.gef.bg.ac.rs/odrzan-viii-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine/

http://www.subotickenovine.rs/index/page/lg/sr/id/2354

Asocijacija prostornih planera Srbije se zahvaljuje svim učesnicima VIII Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”.

AAA (1) AAA (3) AAA (4) AAA (5) AAA (6) AAA (7) AAA (8) AAA (9) AAA (11) AAA (12) AAA (13) AAA (14) AAA (15) AAA (16) AAA (17) AAA (18) AAA (19) AAA (20) AAA BBB (1) BBB (2) BBB (3) BBB (4) BBB (5) BBB (6) BBB (7) BBB (8) BBB (9) BBB (10) BBB (11) BBB (12)

ODRŽANA IX REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Deveta redovna sednica Skupštine Asocijacije prostornih planera Srbije održana je u petak, 17. aprila 2015. godine u ”EKO-centru” na Paliću-Subotica.

Skupštini je prisustvovalo 76 članova Asocijacije, gosti iz inostranstva – mr Andrej Gulič (Ljubljana, Slovenija), Prof. dr Rajko Gnjato (Banja Luka, Republika Srpska), mr Denis Ambruš (Osijek, Hrvatska), Igor Kiselka (Brno, Češka) i predstavnici Vojvođanskog udruženja urbanista, Srpskog geografskog društva i Lokalnog ekološkog pokreta Smederevo.

Sednicom Skupštine predsedavao je mr Zoran Radosavljević, predsednik APPS, a za članove Radnog predsedništva izabrani su Dragoslav Pavlović, zamenik predsednika APPS i mr Dejan S. Đorđević, član UO APPS.

Jednoglasno su usvojeni Zapisnik sa Osme (redovne i izborne) Skupštine APPS održane 04. aprila 2014. godine na Zlatiboru, Izveštaj o radu UO APPS za period april 2014 – april 2015. godine, kao i Plan i Program rada APPS za period maj 2015 – april 2016. godine.

Zaključeno je da su u prethodnoj godini ostvareni zapaženi rezultati koji su pokazali da se Asocijacija kreće u dobrom pravcu, te je Upravnom odboru data puna podrška za dalji rad.

Doneta je odluka o prijemu novih članova APPS, i to: Anđelina Lučić, dipl. pr. planer; Bojana Poledica, dipl. pr. planer; Nemanja Nikolić, dipl. pr. planer; Prof. dr Milovan Pecelj, dipl. geograf; dr Dragana Đapa, dipl. inž. pejz. arh. i Msr Miljan Ilić, dipl. geograf zaštite životne sredine, kao i odluka o visini članarine za 2015. godinu u iznosu od 1.000,00 dinara.

Nakon vođene diskusije, jednoglasno je usvojen Proglas o stanju prostornog planiranja u Srbiji.

Tekst Proglasa možete pogledati i preuzeti [pdf]

Asocijacija prostornih planera Srbije poziva druge strukovne organizacije da Proglas o stanju prostornog planiranja u Srbiji podrže i da se pridruže u formiranju Saveta struke sastavljenog od predstavnika svih strukovnih udruženja i zainteresovanih institucija koje se bave planiranjem, zaštitom i uređenjem prostora i naselja, kao tela koje bi se, po potrebi, staralo o zauzimanju zajedničkog stava o temama koje su od strateškog značaja za struku planera/urbanista u Srbiji.

1 2 3

PREDSTAVLJEN “VODIČ ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U URBANISTIČKOM PLANIRANJU”

Publikacija “Vodič za sprovođenje postupka strateške procene uticaja na životnu sredinu u urbanističkom planiranju”, predstavljena je stručnoj javnosti na Naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” na Paliću, 17. aprila 2015. godine.

Vodič je nastao kao rezultat zajedničkog rada partnera iz konzorcijuma GIZ projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” i zasnovan je na iskustvima prakse planiranja urbanog razvoja u Srbiji i Nemačkoj.

Izdavač Vodiča je AMBERO Consulting predstavništvo Beograd, a autori su Sabina Ivanović, Zoran Radosavljević, Evica Rajić, Dejan Filipović, Štefan Dreger, Gabriele Tilman, Harald Miler i Ratka Čolić. Štampan je u tiražu od 500 primeraka.

Prema rečima autora, Vodič je pripremljen sa namerom da se doprinese boljem razumevanju SPU, odnosno da se uz najveći mogući nivo ekološke svesti postupak SPU na adekvatan način integriše u proces urbanističkog planiranja. Nudeći tehničke informacije o samoj proceduri sprovođenja SPU, njenom sadržaju i metodama koje treba primeniti, njegov krajnji cilj predstavlja unapređenje kvaliteta SPU i urbanističkih planova.

Namenjen je planerima i lokalnim samoupravama u Srbiji, ali će njegovu korisnost zasigurno prepoznati i svi oni koji se u svom radu bave pitanjima urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine uopšte.

Za više informacija pogledati i na http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2015/project-publishes-a-guide-for-strategic-environmental-assessment-in-urban-development-planning/

Vodič za sprovođenje postupka SPU na životnu sredinu u urbanističkom planiranju može se preuzeti na adresi http://www.urbanlandmanagement.rs//wp-content/uploads/2014/12/SEAVODIC-Ser.pdf

SSS (1) SSS (2) SSS (3) SSS (4) SSS (5)

PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNE NAMENE OD 2003. DO 2013. U AP VOJVODINI

Na poziv dr Slobodana Puzovića, pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, predstavnici APPS prisustvovali su promociji publikacije “Prostorni planovi područja posebne namene od 2003-2013. u AP Vojvodini”, održanoj u zgradi Pokrajinske Vlade u Novom Sadu, 27 aprila 2014. godine.

Publikacijom je obuhvaćeno osam prostornih planova područja posebne namene. Sedam planova obrađuju područja zaštićene prirodne baštine, i to: nacionalni park Fruška gora, specijalni rezervati prirode Deliblatska peščara, Obedska bara, Stari Begej – Carska bara, Gornje Podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit, Zasavica, i jedan koji se odnosi na infrastrukturni koridor za visokonaponski dalekovod od Pančeva do granice sa Rumunijom.

Publikaciju su priredili i izdali AP Vojvodina-Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i JP Zavod za urbanizam Vojvodine iz Novog Sada.

Više na http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D083 i http://www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=178

EKSPERTI IZ NEMAČKE ODRŽALI PREDAVANJA NA NAUČNO-STRUČNOM SKUPU “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

U četvrtak, 16. aprila 2015. godine, u Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici, u okviru realizacije VIII naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, predavanja na temu klimatskih promena i njihovog uticaja na planiranje prostornog i urbanog razvoja održali su eksperti iz Nemačke, Jens Libe (Jens Libbe) i Klaus Hope (Klaus Hoppe).

Prisutni su bili u prilici da se upoznaju sa aktuelnim inicijitivama, istraživačkim programima i projektima za tranziciju u pravcu održivih gradova budućnosti i čuju o novim instrumentima planiranja koji se primenjuju u Nemačkoj i Evropskoj uniji. U neposrednom kontaktu sa ekspertima iz Nemačke, stručnjaci iz Srbije su bili u prilici da razmene informacije o primerima dobre prakse vezanim za savremene energetske koncepte i perspektivama ovakvih koncepata.

Za više informacija pogledati i na http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2015/project-supports-the-serbian-association-of-spatial-planners-in-their-annual-conference/

Prezentacija Jensa Libea pod nazivom Nacionalna platforma Grad budućnosti – Agenda procesa razvoja nemačkih gradova u pravcu CO2 neutralnosti [pdf]

Prezentacija Klausa Hopea pod nazivom Zaštita klime u urbanističkom planiranju u Nemačkoj [pdf]

Gostovanje eksperata iz Nemačke omogućio je GIZ-ov projekat “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Vlada Savezne Republike Nemačke preko Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

IMG_9628

IMG_9590 IMG_9597 IMG_9619