Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANJE IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2015. godini za sufinansiranje izrade urbanističkih planova koji se izrađuju u obuhvatu prostornog plana područja posebne namene unutar granica zaštićenog područja, a čija je izrada predviđena prostornim planom područja posebne namene.

Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti a slnedećem linku.

USVOJEN NOVI ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 05. oktobra 2015. godine Zakon o nacionalnim parkovima, kojim se jačaju ovlašćenja i odgovornost upravljača nacionalnog parka, bliže određuje namena sredstava iz pojedinih izvora finansiranja i učvršćuje sistem ubiranja naknada za korišćenje nacionalnog parka.

Zakonom se uređuju ciljevi, vrednosti, površina, granice i režimi zaštite i upravljanje i održivo korišćenje nacionalnih parkova “Fruška gora”, „Đerdap“, „Tara“, „Kopaonik“ i „Šar planina“.

Namera je da se postigne kompetentnije i uspešnije prepoznavanje, identifikacija, očuvanje i održivo korišćenje prirodnih resursa, jačanje društvenog konsenzusa i podizanje svesti u vezi sa javnim interesom, zaštitom prirode i efikasnijim obezbeđivanjem interesa nosilaca ekološki odgovornog, odnosno održivog socio-ekonomskog razvoja u nacionalnim parkovima.

Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 84/2015 od 6. oktobra 2015. godine i stupio je na snagu 14. oktobra 2015. godine.

Tekst Zakona možete pogledati i preuzeti ovde: pdf, doc

Preminuo Prof. dr Milan Punišić (1962-2015)

Sa tugom i žalošću obaveštavamo članove Asocijacije prostornih planera Srbije da je Prof. dr Milan Punišić, dipl. prostorni planer, jedan je od osnivača Asocijacije prostornih planera Srbije i u dva mandata član UO Asocijacije (2000-2008), preminuo u 53. godini života.

Sahrana će se obaviti u sredu, 14. oktobra 2015. godine u 13.00 sati na Novom groblju u Kruševcu.

URBANA LABORATORIJA NA TEMU “STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U URBANISTIČKOM PLANIRANjU”

Predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije (APPS) učestvovali su u radu Urbane laboratorije na temu “Strateška procena uticaja na životnu sredinu u urbanističkom planiranju”, koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Urbana laboratorija je održana dana 23. septembra 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

Program Urbane laboratorije (pdf)

Prezentacije učesnika Urbane laboratorije (Dejan Filipović, Beograd; Evica Rajić, Kragujevac; Zoran Radosavljević, Beograd; Štefan Dreger i Garbiele Tilman, Frankfurt; Joahim Kelker, Majnc) možete pogledati na http://www.urbanlandmanagement.rs/sr/news-and-events-2015/urban-laboratory-on-strategic-environmental-assessment-sea/

Vodič za sprovođenje postupka SPU na životnu sredinu u urbanističkom planiranju može se preuzeti na adresi

http://www.urbanlandmanagement.rs//wp-content/uploads/2014/12/SEAVODIC-Ser.pdf

image20

image21

20150923_113857

20150923_113939

20150923_113954

20150923_125538