Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


24. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Žiri i Savet 24. Međunarodnog salona urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu  međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija, dana 06. novembra 2015. godine u Galeriji “Srbija” u Nišu, dodelili su Asocijaciji prostornih planera Srbije i Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu PRIZNANjE u kategoriji ”Publikacije” za Zbornik radova sa VIII Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”.

 

Problem promena klime jedan je od najvećih problema savremene civilizacije, a rešavanje ovog problema postalo je neizbežni deo međunarodnih, regionalnih i nacionalnih agendi današnjice.

Zbornik radova sa osmog po redu Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu “Planska i normativna zašttita prostora i životne sredine” predstavlja svojevrsan katalog saznanja i informacija o  izazovima koje sa sobom nose klimatske promene i načinima suočavanja sa njima u domenu planiranja prostornog i urbanog razvoja i zaštite životne sredine.

(iz Opisa rada)

 

Izveštaj Žirija možete pogledati i preuzeti OVDE.

 

 Planska i normativna zastita ...
  Zbornik radova sa VIII Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, Palić, 2015.

 

 Salon-urbanizma-2015
 Otvaranje 24. Međunarodnog salona urbanizma (preuzeto sa www.ni.rs)

 

PRVA EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD”, Smederevo, 9-10. decembar 2015. godine

Lokalni ekološki pokret iz Smedereva organizuje dana 9. i 10. decembra 2015. godine u Smederevu, Prvu ekološku konferenciju sa međunarodnim učešćem “SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD”.

Informaciju o održavanju Konferencije možete pogledati ovde.

Uputstvo za pisanje rada možete preuzeti ovde.

 

Više na https://www.facebook.com/Lokalni-Ekoloski-Pokret-1542083492726701/