Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


In memoriam: Branislav KRSTIĆ (1922-2016)

Prof. Branislav Krstić, istaknuti jugoslovenski arhitekta, stručnjak za prostorno uređenje, arhitektonsku baštinu i urbanizam, preminuo je u 94. godini života u Beogradu.

.

Krstic

Branislav Krstić (1922-2016), odrastao u Sarajevu, učestvovao u antifašističkoj borbi (1941-1945), studije arhitekture završio u Sarajevu, a poslediplomske studije u Parizu. Bio je potpredsednik Komisije za urbanizam i prostorno uređenje Savezne skupštine (1964-1967), savezni savetnik u Vladi Jugoslavije nadležan za urbanizam, prostorno uređenje i baštinu (1968-1980), predsednik Saveznog odbora za graditeljsku i prirodnu baštinu (1975-1982). Predavao je na arhitektonskim fakultetima u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu i Splitu.

_______________

Kao predstavnik Jugoslavije učestvovao je u radu nekolicine međunarodnih tela (Savet Evrope, UN-Habitat, UNESCO i dr.). Objavio je više stručnih dela: Osnove politike urbanizma i prostornog uređenja, Savezna skupština, 1969; Prostorno uređenje Jugoslavije – planerski atlas, sa B. Bojovićem, M. Davidom i A. Veljkovićem, JUGINUS, 1973; Osnove i metod prostornog planiranja, Sarajevo, 1973; Čovjek i prostor – pristup prostornom uređenju, Sarajevo, 1982; Zakonodavstvo urbanizma, arhitekture, baštine prostornog uređenja, sa D. Pajovićem, Beograd, 1987; Arhitektonska baština u Jugoslaviji, Beograd, 1991; Zakonodavstvo arhitektonske baštine, Beograd, 2006; Spomenička baština, svjedočanstvo i budućnost prošlosti, Beograd, 2010; Atinska povelja i misao arhitekata i urbanista FNRJ 1950-ih, Beograd, 2014.

KONFERENCIJA UN HABITAT III, KITO, EKVADOR, 2016.

habitat3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencija Ujedinjenih nacija Habitat III o urbanom razvoju i stanovanju održana je od 17. do 20. oktobra 2016. u glavnom gradu Ekvadora – Kitu. Na konferenciji je usvojena Nova urbana agenda – strateški dokument sa smernicama za razvoj gradova u sledećih dvadeset godina. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je pripremilo Nacionalni izveštaj Republike Srbije za Konferenciju Habitat III u kome je prikazano šta se dešavalo u Srbiji u prethodnih dvadeset godina od održavanja Konferencije Habitat II 1996. godine u Istanbulu. Prva Habitat konferencija je održana 1976. godine u Vankuveru.

 

Nova urbana agenda usvojena u Kitu se sastoji od 3 glavna dela: Deklaracije iz Kita o razvoju gradova sa vizijom i principima razvoja u sledećih dvadeset godina, Opredeljenja razvoja gradova za predstojeći period sa aspekta životne sredine, društva i ekonomije u skladu sa održivim razvojem i Plan implementacije sa posebnim akcentima na prostorno i urbanističko planiranje i saradnju sa lokalnom samoupravom kroz decentralizaciju i obezbeđivanje osnovnih usluga za svakog građanina, uzimajući u obzir naročito načine finansiranja sprovođenja Nove urbane agende.

 

Nacionalni izveštaj Republike Srbije je pripremljen na srpskom i engleskom jeziku i može se preuzeti ovde (srpski/engleski), kao i na stranici Konferencije Habitat III gde se nalaze i izveštaji drugih država koji imaju istovetnu strukturu. Strukturu izveštaja čini šest osnovnih poglavlja: demografija gradova, upravljanje gradskim zemljištem, zaštita životne sredine u gradovima, zakonodavni okvir urbanog razvoja, urbana ekonomija i stambene politike.

Nova urbana agenda ima svrhu da doprinese Ostvarivanju Cilja 11 razvojne agende Ujedinjenih nacija za period od 2015. do 2030. godine. Cilj 11 je jedan od sedamnaest Ciljeva održivog razvoja koje je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ovaj cilj se odnosi na razvoj gradova koji treba da budu održivi (očuvani za buduće generacije), inkluzivni (da u njihov razvoj budu uključene sve kategorije gradskog stanovništva), sigurni (bezbedni) i otporni (na prirodne nepogode, tehnološke udese i klimatske promene).

 

Nova urbana agenda se može preuzeti na stranici https://habitat3.org/the-new-urban-agenda

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

Obaveštavamo Vas da se od 30. decembra 2016. godine do 20. januara 2017. godine sprovodi javna rasprava o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, javnih službi, jedinica lokalne samouprave, privredni subjekti, sindikati, udruženja građana i poslodavaca i druge organizacije civilnog društva, stručna javnost, predstavnici akademske i naučno-istraživačke zajednice i drugi zainteresovani učesnici.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Republičkom sekretarijatu za javne politike, 11.000 Beograd, ul. Nemanjina 22-26 ili elektronskim putem na e-mail adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Istovremeno, pozivamo vas da svoje primedbe, predloge i sugestije, zaključno sa sredom, 18. januarom 2017. godine, dostavite i na e-mail office@apps.org.rs, kako bismo ih objedinili i poslali predlagaču Nacrta zakona, u formi zvaničnog stava Asocijacije prostornih planera Srbije.

Tekst Nacrta zakona, može se preuzeti sa sajta Republičkog sekretarijata za javne politike na adresi http://vs3836.cloudhosting.rs/sprovodjene-javne-rasprave-o-nacrtu-zakona-o-planskom-sistemu-republike-srbije-i-pratecim-podzakonskim-aktima/t

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ Subotica – Palić, 11-13. maj 2017. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet po deveti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE, Subotica-Palić, 11-13. maj 2017. godine.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

 1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
 2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANJU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 • prirodni uslovi
 • zaštićena prirodna područja
 • ekonomski aspekt
 • društveno-socijalni aspekt
 • gradovi i sela
 • infrastruktura i suprastruktura
 • kulturna i duhovna/tradicionalna osnova
 1. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANJU, PROJEKTOVANJU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 • GIS kao osnov planiranja i zaštite životne sredine
 • kartografija i digitalizacija
 • savremeni alati budućnosti
 • primena GIS u specijalnim delatnostima i planiranju (vojska, policija, civilna zaštita i dr.)
 • evropski projekti i fondovi
 • savremeni pristup planiranju i projektovanju – pametni gradovi, otporni gradovi, veza planiranja i privrede, pametno projektovanje i dr.
 1. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku 20.02.2017.

Prijavu teme sa apstraktom slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Rok za slanje finalne verzije rada 20.04.2017.

 

Najava skupa (.pdf)