Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA POVELJA

Urbanistički zavod Beograda, na svečanosti održanoj u četvrtak, 15. novembra 2018. godine povodom obeležavanja jubileja 70 GODINA PLANIRANJA BEOGRADA, dodelio je Asocijaciji prostornih planera Srbije (APPS) povelju, kao znak priznanja za dugogodišnju saradnju i izuzetan doprinos afirmaciji struke.

Zavod Beograd Nagrada (1)

 

6. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA FIZIONOMIJA I PITANJA MORFOGENEZE”

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI
(gen. koordinator prof. dr Borislav Stojkov)

6. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA FIZIONOMIJA I PITANјA MORFOGENEZE”
(koordinator akademik prof. Milan Lojanica)

Teme:

 • Urbana morfogeneza grada u budućnosti – rast i razvoj grada – uticaj na morfologiju (prof. dr Milan Lojanica, akademik SANU, i član AINS)
 • Urbana morfogeneza i urbanizam (prof. dr Dimitrije Mladenović)
 • Socijalna dimenzija urbane fizionomije (prof. dr Sreten Vujović)
 • Grad i mogućnosti razvoja grada u vremenu (MSc Miodrag Ferenčak)
 • Arhitektonsko nasleđe i identitet gradova u Srbiji (prof. dr Aleksandar Kadijević).

Akteri u radu Okruglog stola biće i drugi članovi AINS-a i SITS-a. Okrugli sto, pored eksperata okuplјenih oko Stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko teme urbane fizionomije i morfogeneze gradova u Srbiji i svetu u budućnosti. Okrugli sto će biti održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, 28. novembra 2018. od 15 do 18 časova. Prijavlјivanje učesnika vršiće se pred sam početak ispred sale. Ulaz je slobodan.

POZIV

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

 

 

Javna rasprava o Predlogu Strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine

Strategija održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine.

Javna rasprava o Predlogu strategije sprovešće se u periodu od 15. oktobra do 4. novembra 2018. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, privrednih subjekta, javnih službi, međunarodnih organizacija, udruženja građana, drugih predstavnika civilnog društva, stručne javnosti, profesori i istraživači i drugi naučni radnici,kao i druge zainteresovane strane.

Tekst Predloga strategije biće postavlјen na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i na portalu e-uprave. Primedbe, predlozi i sugestije, dostavlјaju se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture putem elektronske pošte na e-mail: sednice.vlade@mgsi.gov.rs i sinisa.trkulja@mgsi.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava o Predlogu strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine”.

Javnu raspravu o Predlogu strategije organizovaće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u formi prezentacije i diskusije koja će se održati 22. oktobra 2018. godine, u terminu od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, u velikoj sali, ul. Terazije 23, Beograd.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture  analiziraće sve  primedbe,  predloge  i  sugestije  učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije.

5. OTVORENI OKRUGLI STO “UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADOVE SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI
(gen. koordinator prof. dr Borislav Stojkov)

5. OTVORENI OKRUGLI STO
“UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADOVE SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Teme (radno):

• Nauka i praksa, stanje i perspektive u Srbiji (dr Mila Pucar, naučni savetnik, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, redovni član AINS)
• Zaštita životne sredine u gradovima u Srbiji, u svetlu klimatskih promena (Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine)
• Primeri prilagođavanje gradova na klimatske promene (Glazgov). Gost panelist: prof. dr Branka Dimitijević, Professor of Architecture Department of Architecture University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom)
• Razvoj novih materijala i tehnologija kao odgovor na klimatske promene u Srbiji. Panelist: prof. dr Biljana Stojanović, Mašinski fakultet u Beogradu, redovni član AINS)
• Savremeni pristupi upravljanja kišnim oticanjem u procesu urbanističkog planiranja i projektovanja, prilagođeni klimatskim promenama. Panelist: prof. dr LJiljana Vasilevska, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu)

Ključne reči:

• Adaptacija – Prilagodljivost (Adaptation)
• Otpornost – (Resilience)
• Ranjivost – (Vunerability)
• Ublažavanje – (Mitigation)

Koordinator Okruglog stola: dr Mila Pucar, naučni savetnik (IAUS, Beograd)

Akteri u radu Okruglog stola biće i drugi članovi AINS. Okrugli sto, pored eksperata okupljenih oko Stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko teme uticaja klimatskih promena na gradove u Srbiji i svetu u budućnosti.
Okrugli sto biće održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, 27. septembra 2018. od 15:00 do 18:00 časova. Prijavljivanje učesnika vršiće se pred sam početak ispred sale. Ulaz je slobodan.

POZIV

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

U vreme svojih značajnih jubileja Akademija inženjerskih nauka Srbije (1998-2018) i Savez inženjera i tehničara Srbije (1867-2017) žele da iskoriste svoj naučni i stručni potencijal u korist svog naroda i države, otvarajući vidike ka budućnosti gradova u Srbiji. Akademija i Savez preko svojih istaknutih članova ocenjuju da gradovi Srbije, veliki i manji, raspoređeni širom čitave teritoriji naše države, predstavljaju neprocenjiv ali nedovoljno ili neodgovarajuće iskorišćen resurs za održivi razvoj Srbije. Isto tako, ocena je da danas, u vreme sve bržih i sve neizvesnijih promena kao i brojnih ekonomskih, socijalnih i ekloških pretnji, gradovima Srbije tre posvetiti znatno veću pažnju radi očuvanja njihovih vrednosti i identiteta, humanog potencijala i dostojanstva, uz istovremenu pažnju ka nužnosti tehničke, tehnološke i industrijske modernizacije radi dostizanja višeg nivoa konkurentnosti na evropskom i globalnom nivou. Prema ovome, Akademija i Savez najavljuju seriju aktivnosti koje treba da osvetle put ka budućnosti gradova Srbije, pod nazivom

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

koje će biti organizovane i izvedene tokom 2018. godine uz angažovanje naučnih potencijala članova Akademije inženjerskih nauka Srbije, drugih naučnih i stručnih i mladih kadrova, koji se bave temom grada:

27. marta – Otvoreni Okrugli sto: Gradovi Srbije u budućnosti (koordinatori prof. dr Borislav Stojkov i dr Igor Marić)
26. aprila – Otvoreni Okrugli sto: Urbana mobilnost – (koordinator prof. dr Vuk Bogdanović
30. maja – Međunarodni seminar: Metropoliteni budućnost velikih gradova Srbije (koordinator prof. dr Borislav Stojkov)
21. juna – Urbana ekonomija, industrija 4.0, inovacije i nove tehnologije – predavanja i rasprava (koordinator prof. dr Petar Petrović)
27. septembra – Uticaj klimatskih promena na gradove Srbije u budućnosti – predavanja i rasprava (koordinator dr Mila Pucar, naučni savetnik)
25. oktobra – Urbana fizionomija i pitanja morfogeneze – predavanja i rasprava (koordinator akademik prof. Milan Lojanica)
29. novembra – Modeli grada Srbije u budućnosti – radionica i konkurs (koordinator akademik prof. Branislav Mitrović)

4. OTVORENI OKRUGLI STO „INDUSTRIJA, PREDUSLOV EKONOMSKE ODRŽIVOSTI GRADOVA SRBIJE – društveni izazovi proizvodnje u visoko-urbanizovanim sredinama“

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 4. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

4. OTVORENI OKRUGLI STO

„INDUSTRIJA, PREDUSLOV EKONOMSKE ODRŽIVOSTI GRADOVA SRBIJE – društveni izazovi proizvodnje u visoko-urbanizovanim sredinama“

• Industrijski parkovi budućnost većih gradova Srbije

• Digitalizacija industrije i realni kapaciteti gradova Srbije

• Ekološki izazov reindustrijalizacije gradova Srbije

• Planske koncepcije razvoja industrije u Beogradu, Kragujevcu i Subotici

Koordinator Okruglog stola: prof. dr Petar Petrović (AINS)

Panelisti: Mihajlo Vesović (PKS), Vidosava DŽagić (PKS), prof. dr Aleksandar Jovović (Maš.fak), predstavnici gradova Beograda i Kragujevca.

Pored navedenih eksperata, ovaj okrugli sto pruža priliku svim prisutnim učesnicima da iznesu svoje ideje i vizije oko teme industrije u gradovima u Srbiji kroz otvorenu debatu.

Otvoreni okrugli sto će biti održan u sali Saveza inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 9a/III, u utorak 26. juna 2018. od 15:00 do 18:00 časova. Registracija počinje u 14:30. Ulaz je slobodan.

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

POZIV – 4. Okrugli sto

Održan VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, u Trebinju, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

U Trebinju, u periodu od 18. do 20. aprila 2018. godine, u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i Grada Trebinje u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, održan je VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“.

Pozdravne reči prisutnima su u Domu kulture u Trebinju, 18. aprila 2018. godine, uputili msr Miroslav MARIĆ, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, Prof. dr Dejan FILIPOVIĆ, dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Goran TRBIĆ, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Dejan ŠABIĆ, šef Odseka za geografiju Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, Doc. dr Danica ŠANTIĆ, predsednik naučnog odbora Skupa i Radoslav ILIĆ, konzul Republike Srbije u Banjaluci – Konzularna kancelarija u Trebinju.

Skup je svečano otvorio dr Dragoslav BANJAK, predsednik Skupštine Grada Trebinje, a uvodne referate saopštili su Prof. dr Milovan PECELJ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet; Prof. emiritus dr Stevan STANKOVIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Prof. dr Velimir ŠEĆEROV, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Doc. dr Danica ŠANTIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (Predsednik naučnog odbora Skupa).

Naučno- stručnom skupu je u tri dana trajanja prisustvovalo preko 250 eksperata i stručnjaka iz oblasti prostornog, urbanog i envajeronmentalnog planiranja, turizma i dr. iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Makedonije…

Radovi učesnika objavljeni su u Zborniku radova na 722 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova Mladih istraživača.

Skup je svečano zatvoren u petak, 20. aprila 2018. godine.

Zaključci Naučno-stručnog skupa biće uskoro objavljeni na web sajtu APPS.

Kako su drugi izveštavali o Skupu prostornih planera, možete pogledati na:

https://www.trebinje.rs.ba/trebinje-domacin-dva-naucna-skupa/

https://srpskainfo.com/medjunarodni-naucni-skup-o-prostornom-planiranju-u-trebinju/

http://www.hercegovinapromo.com/trebinje-naucni-skup-memento-jevto-dedijer/

http://kctrebinje.com/u-kulturnom-centru-trebinje-otvoren-sedmi-naucno-strucni-skup-lokalna-samouprava-u-planiranju-i-uredjenju-prostora-i-naselja/

http://www.herceg.tv/drustvo/11580/u-trebinju-naucni-skup-i-izlozba-posveceni-jevtu-dedijeru-video

Galerija fotografija sa skupa.

2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 2. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

 • Urbana mobilnost velikih i manjih gradova Srbije u budućnosti
 • Pametna (inteligentna) mobilnost i prednost javnog saobraćaja
 • Procena uticaja saobraćaja u gradu
 • Integrisana urbana mobilnost
 • Biciklistički, pešački i vazdušni saobraćaj u gradu budućnosti

Koordinator Okruglog stola: prof. dr Vuk Bogdanović (FTN Novi Sad)

Akteri u radu Okruglog stola biće i: prof. dr Ratomir Vračarević (FTN), prof. dr Valentina Basarić (FTN), MSc Gradimir Stefanović (GSTC, London), prof. dr Vladimir Depolo, dr Svetlana Vukanović (Svetska banka), prof. dr Boško Rašuo (Maš. fak. BG). Okrugli sto, pored eksperata okupljenih oko stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko teme urbane mobilnosti u gradovima Srbije u budućnosti.

Okrugli sto biće održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, četvrtak, 26. aprila 2018. od 15 do 18 časova. Prijavljivanje učesnika vršiće se pred sam početak ispred sale. Ulaz je slobodan.

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

U vreme svojih značajnih jubileja Akademija inženjerskih nauka Srbije (1998-2018) i Savez inženjera i tehničara Srbije (1867-2017) žele da iskoriste svoj naučni i stručni potencijal u korist svog naroda i države, otvarajući vidike ka budućnosti gradova u Srbiji. Akademija i Savez preko svojih istaknutih članova ocenjuju da gradovi Srbije, veliki i manji, raspoređeni širom čitave teritoriji naše države, predstavljaju neprocenjiv ali nedovoljno ili neodgovarajuće iskorišćen resurs za održivi razvoj Srbije.Isto tako, ocena je da danas, u vreme sve bržih i sve neizvesnijih promena kao i brojnih ekonomskih, socijalnih i ekloških pretnji, gradovima Srbije tre posvetiti znatno veću pažnju radi očuvanja njihovih vrednosti i identiteta, humanog potencijala i dostojanstva, uz istovremenu pažnju ka nužnosti tehničke, tehnološke i industrijske modernizacije radi dostizanja višeg nivoa konkurentnosti na evropskom i globalnom nivou. Prema ovome, Akademija i Savez najavljuju seriju aktivnosti koje treba da osvetle put ka budućnosti gradova Srbije, pod nazivom GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI, koje će biti organizovane i izvedene tokom 2018. godine uz angažovanje naučnih potencijala članova Akademije inženjerskih nauka Srbije, drugih naučnih i stručnih i mladih kadrova, koji se bave temom grada:

27. marta – Otvoreni Okrugli sto: Gradovi Srbije u budućnosti (koordinatori Prof. dr Borislav Stojkov i Dr Igor Marić).

26. aprila – Urbana ekonomija, industrija 4.0, inovacije i nove tehnologije– predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Petar Petrović).

30. maja – Međunarodni seminar: Metropoliteni budućnost velikih gradova Srbije (koordinator Prof. dr Borislav Stojkov).

21. juna – Urbana mobilnost – predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Vuk Bogdanović).

27. septembra – Stanovništvo, socijalni razvoj i urbana higijena gradova Srbije– predavanja i rasprava (koordinatori Prof. dr Branislav Đorđević i Dr Mila Pucar).

25. oktobra – Urbana fizionomija i pitanja morfogeneze– predavanja i rasprava (koordinator akademik Prof. Milan Lojanica).

29. novembra – Modeli grada Srbije u budućnosti – radionica i konkurs (koordinator akademik Prof. Branislav Mitrović).

Navedene aktivnosti, uz mogućnost promene redosleda, odvijaće se prema detaljnom programu koji će biti objavljen za svaku nekoliko dana pre navedenog datuma u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9 u Beogradu. Ulaz je besplatan.

2. Okrugli sto – Poziv

OTVORENI OKRUGLI STO “GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 1. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

OTVORENI OKRUGLI STO ”GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Koordinatori Okruglog stola: Prof. dr Borislav Stojkov (tema Gradovi Srbije u budućnosti) i Dr Igor Marić (tema Regionalne osobine i identitet gradova Srbije u budućnosti)

Akteri u radu Okruglog stola biće i: Prof. dr Mina Petrović, Dr Žaklina Gligorijević, Dr Milena Vukmirović, Mr Milica Resanović, Dr Zlata Vuksanović–Macura, Dr Vladimir Macura, Prof.dr Nevena Vasiljević

Okrugli sto, pored eksperata okupljenih oko stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko gradova Srbije u budućnosti.

Okrugli sto biće održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, dana 27. marta 2018. od 15 do 17 časova.

Prijavljivanje besplatnog učešća vršiće se pred sam početak ispred sale.

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

U vreme svojih značajnih jubileja Akademija inženjerskih nauka Srbije (1998-2018) i Savez inženjera i tehničara Srbije (1867-2017) žele da iskoriste svoj naučni i stručni potencijal u korist svog naroda i države, otvarajući vidike ka budućnosti gradova u Srbiji. Akademija i Savez preko svojih istaknutih članova ocenjuju da gradovi Srbije, veliki i manji, raspoređeni širom čitave teritoriji naše države, predstavljaju neprocenjiv ali nedovoljno ili neodgovarajuće iskorišćen resurs za održivi razvoj Srbije.Isto tako, ocena je da danas, u vreme sve bržih i sve neizvesnijih promena kao i brojnih ekonomskih, socijalnih i ekloških pretnji, gradovima Srbije tre posvetiti znatno veću pažnju radi očuvanja njihovih vrednosti i identiteta, humanog potencijala i dostojanstva, uz istovremenu pažnju ka nužnosti tehničke, tehnološke i industrijske modernizacije radi dostizanja višeg nivoa konkurentnosti na evropskom i globalnom nivou. Prema ovome, Akademija i Savez najavljuju seriju aktivnosti koje treba da osvetle put ka budućnosti gradova Srbije, pod nazivom GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI, koje će biti organizovane i izvedene tokom 2018. godine uz angažovanje naučnih potencijala članova Akademije inženjerskih nauka Srbije, drugih naučnih i stručnih i mladih kadrova, koji se bave temom grada:

27. marta – Otvoreni Okrugli sto: Gradovi Srbije u budućnosti (koordinatori Prof. dr Borislav Stojkov i Dr Igor Marić).

26. aprila – Urbana ekonomija, industrija 4.0, inovacije i nove tehnologije– predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Petar Petrović).

30. maja – Međunarodni seminar: Metropoliteni budućnost velikih gradova Srbije (koordinator Prof. dr Borislav Stojkov).

21. juna – Urbana mobilnost – predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Vuk Bogdanović).

27. septembra – Stanovništvo, socijalni razvoj i urbana higijena gradova Srbije– predavanja i rasprava (koordinatori Prof. dr Branislav Đorđević i Dr Mila Pucar).

25. oktobra – Urbana fizionomija i pitanja morfogeneze– predavanja i rasprava (koordinator akademik Prof. Milan Lojanica).

29. novembra – Modeli grada Srbije u budućnosti – radionica i konkurs (koordinator akademik Prof. Branislav Mitrović).

Navedene aktivnosti, uz mogućnost promene redosleda, odvijaće se prema detaljnom programu koji će biti objavljen za svaku nekoliko dana pre navedenog datuma u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9 u Beogradu. Ulaz je besplatan.

POZIV

VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

Poštovani,

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet sedmi put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 18. i 20. april 2018. godine.

Čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuje neke postojeće i nameće nove izazove za lokalne zajednice i motivisala je pripremu i organizovanje posebnog naučno-stručnog skupa na temu “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“.

Veliki broj domaćih i eksperata iz inostranstva (Austrije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dr.), raznih profila (prostorni i urbani planeri, arhitekte, geografi, demografi, sociolozi, ekonomisti, stručnjaci iz oblasti životne sredine i mnogi drugi), prezentovaće radove i praktična iskustva, u nameri da rasvetle zahteve aktuelnog momenta u planiranju prostora.

Eksperti, naučnici, predstavnici lokalnih samouprava i republičkih vlasti kroz predstavljanje i prezentaciju sektorskih i integralnih problema, primera dobre prakse, ukazivanje na mogućnosti koje pružaju evropski projekti i fondovi i kakav je njihov uticaj na unapređenje opšteg stanja razvoja, doprineće da zaključci skupa predstave kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj domaće nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja lokalne samouprave.

II informacija TREBINJE 2018

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 15. januara – 6. februara 2018. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici: državnih organa, privrednih subjekta, javnih službi, međunarodnih organizacija, udruženja građana i drugih predstavnika civilnog društva, stručne javnosti, kao i profesori i akademici i drugi naučni radnici i druge zainteresovane strane.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, postavljen je na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-planiranju-i-izgradnji.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, organizovaće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u formi prezentacije i diskusije koja će se održati u:

 • Beogradu – 15. januar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova, u prostorijama Privredne komore Beograda, u sali 6, ulica Kneza Miloša 12;
 • Kragujevcu – 18. januar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca, Trg Slobode 3;
 • Novom Sadu – 22. januar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova u prostorijama Skupštine Grada Novog Sada, u Velikoj sali, ulica Žarka Zrenjanina 2;
 • Subotici – 25. januar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova u prostorijama Svečane sale Skupštine grada Subotice, ulica Trg slobode 1;
 • Nišu – 2. februar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova u sali Skupštine grada Niša, ulica Nikole Pašića 24.

Kompletno obaveštenje možete pogledati ovde.