Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Održan VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, u Trebinju, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

U Trebinju, u periodu od 18. do 20. aprila 2018. godine, u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i Grada Trebinje u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, održan je VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“.

Pozdravne reči prisutnima su u Domu kulture u Trebinju, 18. aprila 2018. godine, uputili msr Miroslav MARIĆ, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, Prof. dr Dejan FILIPOVIĆ, dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Goran TRBIĆ, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Dejan ŠABIĆ, šef Odseka za geografiju Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, Doc. dr Danica ŠANTIĆ, predsednik naučnog odbora Skupa i Radoslav ILIĆ, konzul Republike Srbije u Banjaluci – Konzularna kancelarija u Trebinju.

Skup je svečano otvorio dr Dragoslav BANJAK, predsednik Skupštine Grada Trebinje, a uvodne referate saopštili su Prof. dr Milovan PECELJ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet; Prof. emiritus dr Stevan STANKOVIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Prof. dr Velimir ŠEĆEROV, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Doc. dr Danica ŠANTIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (Predsednik naučnog odbora Skupa).

Naučno- stručnom skupu je u tri dana trajanja prisustvovalo preko 250 eksperata i stručnjaka iz oblasti prostornog, urbanog i envajeronmentalnog planiranja, turizma i dr. iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Makedonije…

Radovi učesnika objavljeni su u Zborniku radova na 722 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova Mladih istraživača.

Skup je svečano zatvoren u petak, 20. aprila 2018. godine.

Zaključci Naučno-stručnog skupa biće uskoro objavljeni na web sajtu APPS.

Kako su drugi izveštavali o Skupu prostornih planera, možete pogledati na:

https://www.trebinje.rs.ba/trebinje-domacin-dva-naucna-skupa/

https://srpskainfo.com/medjunarodni-naucni-skup-o-prostornom-planiranju-u-trebinju/

http://www.hercegovinapromo.com/trebinje-naucni-skup-memento-jevto-dedijer/

http://kctrebinje.com/u-kulturnom-centru-trebinje-otvoren-sedmi-naucno-strucni-skup-lokalna-samouprava-u-planiranju-i-uredjenju-prostora-i-naselja/

http://www.herceg.tv/drustvo/11580/u-trebinju-naucni-skup-i-izlozba-posveceni-jevtu-dedijeru-video

Galerija fotografija sa skupa.

2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 2. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

  • Urbana mobilnost velikih i manjih gradova Srbije u budućnosti
  • Pametna (inteligentna) mobilnost i prednost javnog saobraćaja
  • Procena uticaja saobraćaja u gradu
  • Integrisana urbana mobilnost
  • Biciklistički, pešački i vazdušni saobraćaj u gradu budućnosti

Koordinator Okruglog stola: prof. dr Vuk Bogdanović (FTN Novi Sad)

Akteri u radu Okruglog stola biće i: prof. dr Ratomir Vračarević (FTN), prof. dr Valentina Basarić (FTN), MSc Gradimir Stefanović (GSTC, London), prof. dr Vladimir Depolo, dr Svetlana Vukanović (Svetska banka), prof. dr Boško Rašuo (Maš. fak. BG). Okrugli sto, pored eksperata okupljenih oko stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko teme urbane mobilnosti u gradovima Srbije u budućnosti.

Okrugli sto biće održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, četvrtak, 26. aprila 2018. od 15 do 18 časova. Prijavljivanje učesnika vršiće se pred sam početak ispred sale. Ulaz je slobodan.

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

U vreme svojih značajnih jubileja Akademija inženjerskih nauka Srbije (1998-2018) i Savez inženjera i tehničara Srbije (1867-2017) žele da iskoriste svoj naučni i stručni potencijal u korist svog naroda i države, otvarajući vidike ka budućnosti gradova u Srbiji. Akademija i Savez preko svojih istaknutih članova ocenjuju da gradovi Srbije, veliki i manji, raspoređeni širom čitave teritoriji naše države, predstavljaju neprocenjiv ali nedovoljno ili neodgovarajuće iskorišćen resurs za održivi razvoj Srbije.Isto tako, ocena je da danas, u vreme sve bržih i sve neizvesnijih promena kao i brojnih ekonomskih, socijalnih i ekloških pretnji, gradovima Srbije tre posvetiti znatno veću pažnju radi očuvanja njihovih vrednosti i identiteta, humanog potencijala i dostojanstva, uz istovremenu pažnju ka nužnosti tehničke, tehnološke i industrijske modernizacije radi dostizanja višeg nivoa konkurentnosti na evropskom i globalnom nivou. Prema ovome, Akademija i Savez najavljuju seriju aktivnosti koje treba da osvetle put ka budućnosti gradova Srbije, pod nazivom GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI, koje će biti organizovane i izvedene tokom 2018. godine uz angažovanje naučnih potencijala članova Akademije inženjerskih nauka Srbije, drugih naučnih i stručnih i mladih kadrova, koji se bave temom grada:

27. marta – Otvoreni Okrugli sto: Gradovi Srbije u budućnosti (koordinatori Prof. dr Borislav Stojkov i Dr Igor Marić).

26. aprila – Urbana ekonomija, industrija 4.0, inovacije i nove tehnologije– predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Petar Petrović).

30. maja – Međunarodni seminar: Metropoliteni budućnost velikih gradova Srbije (koordinator Prof. dr Borislav Stojkov).

21. juna – Urbana mobilnost – predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Vuk Bogdanović).

27. septembra – Stanovništvo, socijalni razvoj i urbana higijena gradova Srbije– predavanja i rasprava (koordinatori Prof. dr Branislav Đorđević i Dr Mila Pucar).

25. oktobra – Urbana fizionomija i pitanja morfogeneze– predavanja i rasprava (koordinator akademik Prof. Milan Lojanica).

29. novembra – Modeli grada Srbije u budućnosti – radionica i konkurs (koordinator akademik Prof. Branislav Mitrović).

Navedene aktivnosti, uz mogućnost promene redosleda, odvijaće se prema detaljnom programu koji će biti objavljen za svaku nekoliko dana pre navedenog datuma u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9 u Beogradu. Ulaz je besplatan.

2. Okrugli sto – Poziv