Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


ODRŽANI “SUSRETI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE – 2021″

Od 18. do 20. novembra, na Divčibarama je u organizaciji Inženjerske komore Srbije – Izvršnog odbora Matične sekcije prostornih planera, uspešno održana konferencija “Susreti prostornih planera Srbije – 2021″.

Tema ovogodišnje konferencije je bila “Novi planski ciklus u Republici Srbiji – prostorno planiranje i digitalizacija”.

Pored predstavnika organizatora i članova, kako Matične sekcije prostornih planera, tako i drugih matičnih sekcija Inženjerske komore Srbije, u radu konferencije su učestvovali i mnogobrojni gosti iz Srbije i zemalja u okruženju, a skup su pored ostalih, pozdravili i u radu učestvovali i mr Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Dejan Filipović, prorektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Velimir Šećerov, dekan Geografskog fakulteta u Univerziteta u Beogradu, dr Saša Milijić, direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, prof. dr Zora Živanović, šef Katedre za prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr Dejan S. Đorđević, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, doc. dr Aleksandar Jevtić, predsednik Udruženja urbanista Srbije, kao i mnogi drugi, a skup je otvorila predsednica Inženjerske komore Srbije, Marica Mijailović.

O toku konferencije i vrlo zanimljivim temama koje su razmatrane, više možete videti na zvaničnom sajtu organizatora skupa.

30. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Jubilarni 30. Međunarodni salon urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija, otvoren je 8. novembra 2021. godine u Oficirskom domu u Nišu.

Pored predstavnika organizatora i domaćina, Udruženja urbanista Srbije, Zavoda za urbanizam Niš i Grada Niša, zvanica iz resornog ministarstva, kao i drugih strukovnih udruženja, priliku da u toku svečanog otvaranja pozdravi prisutne imao je i dr Dejan S. Đorđević, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije.

Velika nagrada 30. Međunarodnog salona urbanizma dodeljena je Javnom preduzeću Zavod za urbanizam Niš, za celokupnu produkciju na 30. Salonu, tridesetogodišnju istrajnost u organizaciji
Salona, izuzetan doprinos i sveobuhvatnost u urbanističkom planiranju Srbije.

Zapažen uspeh na ovogodišnjem Salonu ostvario je Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, osvojivši više nagrada i priznanja, o čemu detaljnije možete videti ovde.

Svim dobitnicima nagrada i priznanja, čestitamo na zasluženom uspehu!

 

Fotografije sa skupa (izvor: Udruženje urbanista Srbije):

Foto 01Foto 02 Foto 03 Foto 04 Foto 05 Foto 06 Foto 07 Foto 08 Foto 09 Foto 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: www.urbel.com

Održan 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Vršac, 28-30. oktobar 2021. godine

U organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije i Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Gradom Vršcem uspešno je održan 11. naučno-stručni skup sa medjunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, u Hotelu Srbija u Vršcu, od 28 – 30. oktobra 2021. godine.

Usled aktuelne epidemiološke situacije i preporuka nadležnih institucija, skup je u celosti održan u konferencijskim prostorijama Hotela Srbija, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Reči dobrodošlice prilikom otvaranja Skupa prisutnima su 28. oktobra 2021. godine uputili dr Dejan S. Đorđević, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije i koordinator skupa, prof. dr Velimir Šećerov, dekan Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i koordinator skupa, prof. dr Dejan Filipović, prorektor Univerziteta u Beogradu, predsednik Naučnog odbora i koordinator skupa, te Branko Protić, zamenik predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije i predsednik Organizacionog odbora skupa. Priliku da se obrate prisutnima i pozdrave skup imali su mr Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, doc. dr Aleksandar Jevtić, predsednik Udruženja urbanista Srbije, mr Nenad Krčum, član izvršnog odbora Matične sekcije planera Inženjerske komore Srbije, prof. dr Vesna Zlatanaović-Tomašević, predsednica Udruženja inženjera Beograda, dr Nikola Krunić, član upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, mr Miroljub Stanković, direktor JP Zavod za urbanizam Niš i Jovana Munjas, Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”.

Skup je, nakon pozdravnih reči, svečano otvorio Milovan Vujičić, zamenik predsednika Skupštine Grda Vršca, a uvodne referate saopštili su: prof. emeritus dr Stevan Stanković, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, prof. dr Biserka Mitrović, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Mimoza Jeličić, JP Putevi Srbije, Milica Ristović, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Ljubica Slavković i dr Jasmina Đokić, Nova planska praksa, dr Marija Lalošević, JUP Urbanistički zavod Beograda, dr Ljiljana Brašanac-Bosanac i dr Tatjana Ćirković-Mitrović, Institut za šumarstvo, Beograd i doc. dr Marko Joksimović, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
Na ovogodišnjem skupu poseban akcenat prilikom izlaganja i diskusije bio je na konfliktima u prostoru, odnosno na problematici usklađivanja agresivnih, ali i neophodnih delatnosti koje imaju potencijalno izrazito pozitivne ekonomske efekte, sa jedne strane, ali veoma vidljive i dugoročno negativne uticaje na prostor i životnu sredinu sa druge. Pored toga, uz uobičajenu tematiku koja se odnosi na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine, kao i nova iskustava u izradi planova, važan segment ovogodišnjeg skupa bilo je učešće javnosti u procesu planiranja i donošenja odluka. Tradicionalno, mladi stručnjaci i studenti master i doktorskih studija imali su priliku da izlože rezultate svojih istraživanja, koja su publikovana u posebnom elektronskom izdanju.

Skupu je prisustvovalo više od 120 učesnika. Pored domaćih autora, radove i iskustva prezentovali su i eksperti iz inostranstva.

Produkt ovogodišnjeg skupa predstavlja Zbornik sa ukupno 63 rada na 482 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova mladih istraživača.
U petak, 29. oktobra 2021. godine u okviru Skupa uspešno je održana i XV redovna skupština Asocijacije prostornih planera Srbije, o čemu se detaljnije možete informisati na sajtu Asocijacije, putem linka.

Skup je svečano zatvoren u subotu, 30. oktobra 2021. godine.

Fotografije sa Skupa možete pogledati ovde (Facebook) i ovde (galerija).

Kako su drugi izveštavali o održanom Skupu možete pogledati putem sledećih linkova:

http://www.vrsac.com/ViewNews.aspx?NewsId=3602&Lang=srb&Pid=2

https://www.facebook.com/NPPbaza/posts/312560040546353

https://www.ekapija.com/event/3460752/11-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-plamska-i-normativna-zastita-prostora

https://www.youtube.com/watch?v=L12DASENS2w

ODRŽANA XV (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

U petak, 29. oktobra 2021. godine u hotelu „Srbija” u Vršcu, sa početkom u 18.30 sati, kao jedna od aktivnosti u toku 11. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, održana je XV (redovna) Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije.
Na dnevnom redu je, nakon izbora radnih tela Skupštine, bilo usvajanje Zapisnika sa Četrnaeste (izborne) Skupštine APPS održane 31. maja 2021. godine u Beogradu, kao i razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu APPS za period jun 2021. – oktobar 2021. godine, koji su jednoglasno usvojeni.
Nakon toga, razmatrana je Odluka o Planu i Programu rada APPS za period novembar 2021. – novembar 2022. godine, koja je jednoglasno usvojena, uz dopune koje su predložili Dragoslav Pavlović (odnosi se na mapiranje resursa Asocijacije i unapređenje internet prezentacije) i prof. dr Dejan Filipović (odnosi se na saradnju sa Geografskim fakultetom u pogledu pripremanja posebne publikacije – Alumnija prostornih planera).
Kao najznačajnija aktivnost u Planu i Programu rada za narednu godinu, pored organizovanja i održavanja 9. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, prepoznata je priprema i organizovanje proslave jubileja – obeležavanje 25 godina rada Asocijacije i 45 godina od osnivanja smera za prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Jedna od tačaka dnevnog reda bilo je i donošenje Odluke o prijemu novih članova APPS. Nakon jednoglasno donete Odluke, novi članovi APPS postali su:

1. doc. dr Ivan Novković, dipl. geograf
2. Rastko Čugalj, dipl. pr. planer
3. Miladin Simić, master analitičar za GIS
4. Anđela Milenković, dipl. pr. planer
5. Veljko Dmitrović, dipl. pr. planer
6. doc. dr Jovan Dragojlović, dipl. geograf
7. dr Jelena Marić, dipl. inž. arh.
8. Mirjana Barać, dipl. inž. arh.
9. prof. dr Biserka Mitrović, dipl. inž. arh.
10. Marko Ivanović, master turizmolog

Čestitamo koleginicama i kolegama i želimo im puno uspeha kako u daljem profesionalnom radu, tako i u angažovanju u našem strukovnom udruženju.
Kao obaveza na svakoj redovnoj Skupštini, na dnevnom redu se našlo i donošenje odluke o visini članarine za narednu godinu. Posle konstruktivne rasprave više članova Skupštine, doneta je odluka da članarina za 2022. godinu i dalje iznosi 1000,00 dinara, uz preporuku rukovodstvu da se više angažuje na obaveštavanju članova u vezi sa plaćanjem članarine, koja je jedan od osnovnih prihoda Asocijacije.
Pod tačkom Razno, na predlog člana Upravnog odbora Dušana Ristića, jednoglasno je usvojena inicijativa za sprovođenje još jedne značajne aktivnosti: priprema izložbe, odnosno prezentacije planskih dokumenata koji su izrađeni za područje AP Kosova i Metohije u periodu do 1999. godine i koja bi se ostvarila u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici. Ovu aktivnost je podržao i dodatno obrazložio dekan ovog fakulteta prof. dr Branko Drljača, koji je kao gost učestvovao u radu Skupštine.

 

XV Skupstina APPS 2021-10-29

Promena lokacije otvaranja 11. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Poštovane kolegenice i kolege,

Obaveštavamo vas da će se otvaranje 11. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, kao i kompletan program rada predviđen za četvrtak, 28. oktobar, održati u Hotelu Srbija u Vršcu. Satnica ostaje neizmenjena, a promena lokacije rezultat je prilagođavanja važećim epidemiološkim merama.

Pozivamo vas da informaciju podelite sa svojim saradnicima i unapred se zahvaljujemo.

II Informacija

III Informacija

 

 

11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE” – program Skupa

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Gradom Vršac, organizuju 11. po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, koji će se održati u Hotelu Srbija u Vršcu, od 28. do 30. oktobra 2021. godine.

Veliki broj domaćih i inostranih eksperata, naučnih radnika i predstavnika javnih preduzeća i lokalnih samouprava, prezentovaće radove i iskustva iz domena pravnog, institucionalnog i metodološkog okvira zaštite prostora i životne sredine, konflikata u prostoru, učešća javnosti u procesu planiranja i donošenja odluka te integralnog pristupa prostornom planiranju i zaštiti životne sredine.

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup, i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i zaštiti životne sredine.

II Informacija

III Informacija

 

XV (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvažene koleginice i kolege,

članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

 

Pozivamo vas na XV (redovnu) Skupštinu Asocijacije prostornih planera Srbije koja će se održati u petak, 29. oktobra 2021. godine u hotelu „Srbija” u Vršcu, sa početkom u 18.30 sati.

 

Materijal za sednicu Skupštine možete preuzeti ovde.

 

Očekujemo vas i radujemo se vašem dolasku!

IN MEMORIAM PROF. DR PETAR MITKOVIĆ

Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu sa velikom žalošću obavestio je javnost da je 24. septembra 2021. preminuo profesor i dekan Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Petar Mitković. Komemorativni skup će se održati u ponedeljak 4. oktobra 2021. godine u 12 časova u amfiteatru A na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, organizuju 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, u Vršcu, od 28. do 30. oktobra 2021. godine.

Skup će pružiti priliku da se na jednom mestu okupe i razmene iskustva, stručnjaci koji se bave planiranjem i uređenjem prostora, zaštitom životne sredine, te predstavnici državnih i lokalnih organa uprave kao i nevladinog sektora.

Namera organizatora skupa je da se razmotri trenutna situacija u oblasti izrade i sprovođenja planske dokumentacije u Srbiji i pravno okruženje u kojem se ovi dokumenti izrađuju. Skup je aktuelizovan usvajanjem niza prostornih planova područja posebne namene na teritoriji Srbije, izrazitim aktivizmom nevladinog sektora i građana, brojnim konfliktima i otvorenim pitanjima između zaštite javnog interesa, ekonomske isplativosti određenih investicija i pritisaka na prostor. Značajan aspekt izrade ovih dokumenta predstavlja uravnoteženje ekonomskih i drugih aktivnosti u odnosu na zaštitu prirodne i životne sredine i postizanje sveukupnog održivog razvoja Srbije.

Ove godine je poseban akcenat stavljen na problematiku uklapanja agresivnih, ali i neophodnih delatnosti koje imaju potencijalno izraženo pozitivne ekonomske efekte, sa jedne strane, i veoma vidljive i dugoročno negativne uticaja na prostor i životnu sredinu. Osim toga, naročito je važno sagledati i socijalnu dimenziju ovakvih aktivnosti i objektivnu štetu ili korist koje celokupno društvo ima od njih. Imajući u vidu stalnu aktuelnost ovih tema i širok dijapazon naučnih i stručnih pristupa rešavanju ovog problema, ovo je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i unapredi metodologija planiranja područja posebne namene i fragilnih prostora na kojima se konfliktne akcije odvijaju. U isto vreme, rastući trend korišćenja prostora prirodnih i kulturnih dobara kao okosnice turizma i privrednog razvoja Srbije zahteva drugačiji, proaktivni pristup planiranju ovih prostora u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite neobnovljivih resursa.

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova, projekata i studija, te prezentaciju iskustava u izradi planova, sekcija mladih istraživača će okupiti mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovati njihove radove.

Kroz prezentaciju dosadašnje prakse iz zemalja ovog dela Evrope očekuje se i aktivno učešće domaćih autora i razmena znanja koja bi unapredila metodologiju i koncepciju planiranja i iskorišćenja prirodnih i kulturnih vrednosti, kao i sagledavanje novih tehnologija koje doprinose ovom procesu.

Pozitivna iskustva sa prethodnih skupova, više od 600 prezentovanih i objavljenih radova, sa preko 5000 stranica teksta u deset zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost pomenutih tema pozivamo vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA:

  1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
  2. KONFLIKTI U PROSTORU – KA ODRŽIVOM PLANIRANJU
    (TURIZAM vs ZAŠTITA; ENERGETIKA vs ZAŠTITA; KAPITALNI PROJEKTI vs ZAŠTITA…)
  3. UČEŠĆE JAVNOSTI U PROCESU PLANIRANJA I DONOŠENJA ODLUKA
    (EKOLOŠKI AKTIVIZAM; GRAĐANSKE INICIJATIVE…)
  4. ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA
  5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa autorima je 30.07.2021.

Rok za slanje finalne verzije rada 26.09.2021.

Prilikom pisanja radova koristiti font Times New Roman latinica 11pt.

Teme i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Teme sa spiskom autora i radove (obima do 6 A4 strana sa Apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku) slati na adresu office@apps.org.rs

I INFORMACIJA

ODRŽANA XIV (IZBORNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

U prostorijama Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u Zemunu, 31. maja 2021. godine sa početkom u 13.00 časova, održana je XIV (izborna) Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije.

Na dnevnom redu su bile tačke koje su se odnosile na Izveštaj o radu Asocijacije u prethodnom periodu, prijem novih članova i utvrđivanje visine članarine za 2021. godinu, koje su jednoglasno usvojene, a potom je sproveden postupak izbora predsednika, članova Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije.

Za predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije izabran je dr Dejan S. Đorđević, dipl. pr. planer. Novi sastav Upravnog odbora čine Branko Protić, dipl. pr. planer, Miroslav Marić, dipl. pr. planer, prof. dr Uroš Radosavljević, dipl. inž. arh, Jelena Zdravković, dipl. pr. planer, Dušan Ristić, dipl. pr. planer i Mario Miličević, dipl. pr. planer, dok su u Nadzorni odbor izabrani dr Milica Maksić, dipl. inž. arh, Dragoslav Pavlović, dipl. pr. planer i mr Nenad Кrčum, dipl. pr. planer.

Nakon izbora predstavljen je i jednoglasno usvojen Plan rada Asocijacije za period 2021. – 2024. godina, u okviru koga je pored održavanja tradicionalnih naučno stručnih skupova „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” i „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, kao i organizovanja jednodnevnih instruktivnih seminara, okruglih stolova i stručnih radionica, jedna od značajnih aktivnosti i obeležavanje 25 godina rada Asocijacije i 45 godina od osnivanja smera za prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje nas očekuje naredne godine.

1622543138430

1622543125083

1622538607984

1622543087749