Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


ODRŽANI “SUSRETI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE – 2021″

Od 18. do 20. novembra, na Divčibarama je u organizaciji Inženjerske komore Srbije – Izvršnog odbora Matične sekcije prostornih planera, uspešno održana konferencija “Susreti prostornih planera Srbije – 2021″.

Tema ovogodišnje konferencije je bila “Novi planski ciklus u Republici Srbiji – prostorno planiranje i digitalizacija”.

Pored predstavnika organizatora i članova, kako Matične sekcije prostornih planera, tako i drugih matičnih sekcija Inženjerske komore Srbije, u radu konferencije su učestvovali i mnogobrojni gosti iz Srbije i zemalja u okruženju, a skup su pored ostalih, pozdravili i u radu učestvovali i mr Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Dejan Filipović, prorektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Velimir Šećerov, dekan Geografskog fakulteta u Univerziteta u Beogradu, dr Saša Milijić, direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, prof. dr Zora Živanović, šef Katedre za prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, dr Dejan S. Đorđević, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, doc. dr Aleksandar Jevtić, predsednik Udruženja urbanista Srbije, kao i mnogi drugi, a skup je otvorila predsednica Inženjerske komore Srbije, Marica Mijailović.

O toku konferencije i vrlo zanimljivim temama koje su razmatrane, više možete videti na zvaničnom sajtu organizatora skupa.

30. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Jubilarni 30. Međunarodni salon urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija, otvoren je 8. novembra 2021. godine u Oficirskom domu u Nišu.

Pored predstavnika organizatora i domaćina, Udruženja urbanista Srbije, Zavoda za urbanizam Niš i Grada Niša, zvanica iz resornog ministarstva, kao i drugih strukovnih udruženja, priliku da u toku svečanog otvaranja pozdravi prisutne imao je i dr Dejan S. Đorđević, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije.

Velika nagrada 30. Međunarodnog salona urbanizma dodeljena je Javnom preduzeću Zavod za urbanizam Niš, za celokupnu produkciju na 30. Salonu, tridesetogodišnju istrajnost u organizaciji
Salona, izuzetan doprinos i sveobuhvatnost u urbanističkom planiranju Srbije.

Zapažen uspeh na ovogodišnjem Salonu ostvario je Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, osvojivši više nagrada i priznanja, o čemu detaljnije možete videti ovde.

Svim dobitnicima nagrada i priznanja, čestitamo na zasluženom uspehu!

 

Fotografije sa skupa (izvor: Udruženje urbanista Srbije):

Foto 01Foto 02 Foto 03 Foto 04 Foto 05 Foto 06 Foto 07 Foto 08 Foto 09 Foto 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: www.urbel.com

Održan 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Vršac, 28-30. oktobar 2021. godine

U organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije i Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Gradom Vršcem uspešno je održan 11. naučno-stručni skup sa medjunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, u Hotelu Srbija u Vršcu, od 28 – 30. oktobra 2021. godine.

Usled aktuelne epidemiološke situacije i preporuka nadležnih institucija, skup je u celosti održan u konferencijskim prostorijama Hotela Srbija, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Reči dobrodošlice prilikom otvaranja Skupa prisutnima su 28. oktobra 2021. godine uputili dr Dejan S. Đorđević, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije i koordinator skupa, prof. dr Velimir Šećerov, dekan Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i koordinator skupa, prof. dr Dejan Filipović, prorektor Univerziteta u Beogradu, predsednik Naučnog odbora i koordinator skupa, te Branko Protić, zamenik predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije i predsednik Organizacionog odbora skupa. Priliku da se obrate prisutnima i pozdrave skup imali su mr Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, doc. dr Aleksandar Jevtić, predsednik Udruženja urbanista Srbije, mr Nenad Krčum, član izvršnog odbora Matične sekcije planera Inženjerske komore Srbije, prof. dr Vesna Zlatanaović-Tomašević, predsednica Udruženja inženjera Beograda, dr Nikola Krunić, član upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, mr Miroljub Stanković, direktor JP Zavod za urbanizam Niš i Jovana Munjas, Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”.

Skup je, nakon pozdravnih reči, svečano otvorio Milovan Vujičić, zamenik predsednika Skupštine Grda Vršca, a uvodne referate saopštili su: prof. emeritus dr Stevan Stanković, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, prof. dr Biserka Mitrović, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Mimoza Jeličić, JP Putevi Srbije, Milica Ristović, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Ljubica Slavković i dr Jasmina Đokić, Nova planska praksa, dr Marija Lalošević, JUP Urbanistički zavod Beograda, dr Ljiljana Brašanac-Bosanac i dr Tatjana Ćirković-Mitrović, Institut za šumarstvo, Beograd i doc. dr Marko Joksimović, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
Na ovogodišnjem skupu poseban akcenat prilikom izlaganja i diskusije bio je na konfliktima u prostoru, odnosno na problematici usklađivanja agresivnih, ali i neophodnih delatnosti koje imaju potencijalno izrazito pozitivne ekonomske efekte, sa jedne strane, ali veoma vidljive i dugoročno negativne uticaje na prostor i životnu sredinu sa druge. Pored toga, uz uobičajenu tematiku koja se odnosi na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine, kao i nova iskustava u izradi planova, važan segment ovogodišnjeg skupa bilo je učešće javnosti u procesu planiranja i donošenja odluka. Tradicionalno, mladi stručnjaci i studenti master i doktorskih studija imali su priliku da izlože rezultate svojih istraživanja, koja su publikovana u posebnom elektronskom izdanju.

Skupu je prisustvovalo više od 120 učesnika. Pored domaćih autora, radove i iskustva prezentovali su i eksperti iz inostranstva.

Produkt ovogodišnjeg skupa predstavlja Zbornik sa ukupno 63 rada na 482 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova mladih istraživača.
U petak, 29. oktobra 2021. godine u okviru Skupa uspešno je održana i XV redovna skupština Asocijacije prostornih planera Srbije, o čemu se detaljnije možete informisati na sajtu Asocijacije, putem linka.

Skup je svečano zatvoren u subotu, 30. oktobra 2021. godine.

Fotografije sa Skupa možete pogledati ovde (Facebook) i ovde (galerija).

Kako su drugi izveštavali o održanom Skupu možete pogledati putem sledećih linkova:

http://www.vrsac.com/ViewNews.aspx?NewsId=3602&Lang=srb&Pid=2

https://www.facebook.com/NPPbaza/posts/312560040546353

https://www.ekapija.com/event/3460752/11-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-plamska-i-normativna-zastita-prostora

https://www.youtube.com/watch?v=L12DASENS2w

ODRŽANA XV (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

U petak, 29. oktobra 2021. godine u hotelu „Srbija” u Vršcu, sa početkom u 18.30 sati, kao jedna od aktivnosti u toku 11. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, održana je XV (redovna) Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije.
Na dnevnom redu je, nakon izbora radnih tela Skupštine, bilo usvajanje Zapisnika sa Četrnaeste (izborne) Skupštine APPS održane 31. maja 2021. godine u Beogradu, kao i razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu APPS za period jun 2021. – oktobar 2021. godine, koji su jednoglasno usvojeni.
Nakon toga, razmatrana je Odluka o Planu i Programu rada APPS za period novembar 2021. – novembar 2022. godine, koja je jednoglasno usvojena, uz dopune koje su predložili Dragoslav Pavlović (odnosi se na mapiranje resursa Asocijacije i unapređenje internet prezentacije) i prof. dr Dejan Filipović (odnosi se na saradnju sa Geografskim fakultetom u pogledu pripremanja posebne publikacije – Alumnija prostornih planera).
Kao najznačajnija aktivnost u Planu i Programu rada za narednu godinu, pored organizovanja i održavanja 9. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, prepoznata je priprema i organizovanje proslave jubileja – obeležavanje 25 godina rada Asocijacije i 45 godina od osnivanja smera za prostorno planiranje na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Jedna od tačaka dnevnog reda bilo je i donošenje Odluke o prijemu novih članova APPS. Nakon jednoglasno donete Odluke, novi članovi APPS postali su:

1. doc. dr Ivan Novković, dipl. geograf
2. Rastko Čugalj, dipl. pr. planer
3. Miladin Simić, master analitičar za GIS
4. Anđela Milenković, dipl. pr. planer
5. Veljko Dmitrović, dipl. pr. planer
6. doc. dr Jovan Dragojlović, dipl. geograf
7. dr Jelena Marić, dipl. inž. arh.
8. Mirjana Barać, dipl. inž. arh.
9. prof. dr Biserka Mitrović, dipl. inž. arh.
10. Marko Ivanović, master turizmolog

Čestitamo koleginicama i kolegama i želimo im puno uspeha kako u daljem profesionalnom radu, tako i u angažovanju u našem strukovnom udruženju.
Kao obaveza na svakoj redovnoj Skupštini, na dnevnom redu se našlo i donošenje odluke o visini članarine za narednu godinu. Posle konstruktivne rasprave više članova Skupštine, doneta je odluka da članarina za 2022. godinu i dalje iznosi 1000,00 dinara, uz preporuku rukovodstvu da se više angažuje na obaveštavanju članova u vezi sa plaćanjem članarine, koja je jedan od osnovnih prihoda Asocijacije.
Pod tačkom Razno, na predlog člana Upravnog odbora Dušana Ristića, jednoglasno je usvojena inicijativa za sprovođenje još jedne značajne aktivnosti: priprema izložbe, odnosno prezentacije planskih dokumenata koji su izrađeni za područje AP Kosova i Metohije u periodu do 1999. godine i koja bi se ostvarila u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici. Ovu aktivnost je podržao i dodatno obrazložio dekan ovog fakulteta prof. dr Branko Drljača, koji je kao gost učestvovao u radu Skupštine.

 

XV Skupstina APPS 2021-10-29