Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Aktuelna godina

IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ Subotica – Palić, 11-13. maj 2017. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet po deveti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE, Subotica-Palić, 11-13. maj 2017. godine.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

 1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
 2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANJU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 • prirodni uslovi
 • zaštićena prirodna područja
 • ekonomski aspekt
 • društveno-socijalni aspekt
 • gradovi i sela
 • infrastruktura i suprastruktura
 • kulturna i duhovna/tradicionalna osnova
 1. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANJU, PROJEKTOVANJU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 • GIS kao osnov planiranja i zaštite životne sredine
 • kartografija i digitalizacija
 • savremeni alati budućnosti
 • primena GIS u specijalnim delatnostima i planiranju (vojska, policija, civilna zaštita i dr.)
 • evropski projekti i fondovi
 • savremeni pristup planiranju i projektovanju – pametni gradovi, otporni gradovi, veza planiranja i privrede, pametno projektovanje i dr.
 1. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku 20.02.2017.

Prijavu teme sa apstraktom slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Rok za slanje finalne verzije rada 20.04.2017.

 

Najava skupa (.pdf)

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

Obaveštavamo Vas da se od 30. decembra 2016. godine do 20. januara 2017. godine sprovodi javna rasprava o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, javnih službi, jedinica lokalne samouprave, privredni subjekti, sindikati, udruženja građana i poslodavaca i druge organizacije civilnog društva, stručna javnost, predstavnici akademske i naučno-istraživačke zajednice i drugi zainteresovani učesnici.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Republičkom sekretarijatu za javne politike, 11.000 Beograd, ul. Nemanjina 22-26 ili elektronskim putem na e-mail adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Istovremeno, pozivamo vas da svoje primedbe, predloge i sugestije, zaključno sa sredom, 18. januarom 2017. godine, dostavite i na e-mail office@apps.org.rs, kako bismo ih objedinili i poslali predlagaču Nacrta zakona, u formi zvaničnog stava Asocijacije prostornih planera Srbije.

Tekst Nacrta zakona, može se preuzeti sa sajta Republičkog sekretarijata za javne politike na adresi http://vs3836.cloudhosting.rs/sprovodjene-javne-rasprave-o-nacrtu-zakona-o-planskom-sistemu-republike-srbije-i-pratecim-podzakonskim-aktima/t

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

KONFERENCIJA UN HABITAT III, KITO, EKVADOR, 2016.

habitat3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencija Ujedinjenih nacija Habitat III o urbanom razvoju i stanovanju održana je od 17. do 20. oktobra 2016. u glavnom gradu Ekvadora – Kitu. Na konferenciji je usvojena Nova urbana agenda – strateški dokument sa smernicama za razvoj gradova u sledećih dvadeset godina. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je pripremilo Nacionalni izveštaj Republike Srbije za Konferenciju Habitat III u kome je prikazano šta se dešavalo u Srbiji u prethodnih dvadeset godina od održavanja Konferencije Habitat II 1996. godine u Istanbulu. Prva Habitat konferencija je održana 1976. godine u Vankuveru.

 

Nova urbana agenda usvojena u Kitu se sastoji od 3 glavna dela: Deklaracije iz Kita o razvoju gradova sa vizijom i principima razvoja u sledećih dvadeset godina, Opredeljenja razvoja gradova za predstojeći period sa aspekta životne sredine, društva i ekonomije u skladu sa održivim razvojem i Plan implementacije sa posebnim akcentima na prostorno i urbanističko planiranje i saradnju sa lokalnom samoupravom kroz decentralizaciju i obezbeđivanje osnovnih usluga za svakog građanina, uzimajući u obzir naročito načine finansiranja sprovođenja Nove urbane agende.

 

Nacionalni izveštaj Republike Srbije je pripremljen na srpskom i engleskom jeziku i može se preuzeti ovde (srpski/engleski), kao i na stranici Konferencije Habitat III gde se nalaze i izveštaji drugih država koji imaju istovetnu strukturu. Strukturu izveštaja čini šest osnovnih poglavlja: demografija gradova, upravljanje gradskim zemljištem, zaštita životne sredine u gradovima, zakonodavni okvir urbanog razvoja, urbana ekonomija i stambene politike.

Nova urbana agenda ima svrhu da doprinese Ostvarivanju Cilja 11 razvojne agende Ujedinjenih nacija za period od 2015. do 2030. godine. Cilj 11 je jedan od sedamnaest Ciljeva održivog razvoja koje je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ovaj cilj se odnosi na razvoj gradova koji treba da budu održivi (očuvani za buduće generacije), inkluzivni (da u njihov razvoj budu uključene sve kategorije gradskog stanovništva), sigurni (bezbedni) i otporni (na prirodne nepogode, tehnološke udese i klimatske promene).

 

Nova urbana agenda se može preuzeti na stranici https://habitat3.org/the-new-urban-agenda

In memoriam: Branislav KRSTIĆ (1922-2016)

Prof. Branislav Krstić, istaknuti jugoslovenski arhitekta, stručnjak za prostorno uređenje, arhitektonsku baštinu i urbanizam, preminuo je u 94. godini života u Beogradu.

.

Krstic

Branislav Krstić (1922-2016), odrastao u Sarajevu, učestvovao u antifašističkoj borbi (1941-1945), studije arhitekture završio u Sarajevu, a poslediplomske studije u Parizu. Bio je potpredsednik Komisije za urbanizam i prostorno uređenje Savezne skupštine (1964-1967), savezni savetnik u Vladi Jugoslavije nadležan za urbanizam, prostorno uređenje i baštinu (1968-1980), predsednik Saveznog odbora za graditeljsku i prirodnu baštinu (1975-1982). Predavao je na arhitektonskim fakultetima u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu i Splitu.

_______________

Kao predstavnik Jugoslavije učestvovao je u radu nekolicine međunarodnih tela (Savet Evrope, UN-Habitat, UNESCO i dr.). Objavio je više stručnih dela: Osnove politike urbanizma i prostornog uređenja, Savezna skupština, 1969; Prostorno uređenje Jugoslavije – planerski atlas, sa B. Bojovićem, M. Davidom i A. Veljkovićem, JUGINUS, 1973; Osnove i metod prostornog planiranja, Sarajevo, 1973; Čovjek i prostor – pristup prostornom uređenju, Sarajevo, 1982; Zakonodavstvo urbanizma, arhitekture, baštine prostornog uređenja, sa D. Pajovićem, Beograd, 1987; Arhitektonska baština u Jugoslaviji, Beograd, 1991; Zakonodavstvo arhitektonske baštine, Beograd, 2006; Spomenička baština, svjedočanstvo i budućnost prošlosti, Beograd, 2010; Atinska povelja i misao arhitekata i urbanista FNRJ 1950-ih, Beograd, 2014.

IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ – I informacija

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Asocijacija prostornih planera Srbije po deveti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“, Subotica-Palić, 11-13. maj 2017. godine.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
3. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANjE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku 01.03.2017.
Rok za slanje finalne verzije rada obima do 6 A4 strana 20.04.2017.
Prijavu teme sa apstraktom slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

 

Preuzmite I informaciju (TEME SKUPA, PROGRAMSKI ODBORI, PRIJAVA ZA UĆEŠĆE, KOTIZACIJA)

II informacija sa Programom rada IX Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet, u saradnji sa Zavodom za urbanizam grada Subotice, organizuju deveti po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, tradicionalno, u Subotici-Paliću, od 11. do 13. maja 2017. godine.

Veliki broj domaćih i inostranih eksperata, naučnika, predstavnika lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke vlasti, prezentovaće radove i iskustva iz domena pravnog, institucionalnog i metodološkog okvira zaštite prostora i životne, integralnog pristupa prostornom planiranju i zaštiti životne sredine, primene GIS-a i savremenih tehnologija u planiranju, projektovanju i zaštiti životne sredine.

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup, i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i zaštiti životne sredine.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA – sekcije

1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
3. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

Spisak radova selektovanih po sesijama biće blagovremeno objavljen na ovom sajtu!

 

Preuzmite II informaciju sa detaljnim Programom rada skupa (PROGRAM RADA, TEME SKUPA, PROGRAMSKI ODBORI, SMEŠTAJ UČESNIKA, KOTIZACIJA)

 

KOTIZACIJA

8.000,00 din. (za tri i više učesnika 6.500,00 din.),  5.000,00 din. za studente sa štampanim radom (po radu)

Kotizacija obezbeđuje: publikovanje rada, prisustvo radnom delu skupa, Zbornik radova “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, sertifikat, koktel, kafe pauze, prateći i promotivni materijal itd.

Rok za uplatu kotizacije je 08.05.2017.  Za učesnike sa radom rok za plaćanje kotizacije je 30.04.2017.

Kotizaciju uplatiti na račun Asocijacije prostornih planera Srbije broj 205-23486-52.  Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji priložiti prilikom registracije na skupu. Uplata kotizacije za učesnike bez rada se može izvršiti i na samom skupu uz prethodnu najavu organizatorima.

 

PRIJAVA I INFORMACIJE

Asocijacija prostornih planera Srbije, Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
Tel: 011/2637-421 Fax: 011/2182-889
Msr Miroslav Marić 063/598-929  e-mail: misamaric@apps.org.rs

 

Spisak radova po sekcijama na IX Naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA – sekcije

А. PLENUMSKI RADOVI

1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
3. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

Preuzmite SPISAK RADOVA po sekcijama sa detaljnim Programom rada skupa!

 

Preuzmite II informaciju (PROGRAM RADA, TEME SKUPA, PROGRAMSKI ODBORI, SMEŠTAJ UČESNIKA, KOTIZACIJA)

 

KOTIZACIJA

8.000,00 din. (za tri i više učesnika 6.500,00 din.),  5.000,00 din. za studente sa štampanim radom (po radu)

Kotizacija obezbeđuje: publikovanje rada, prisustvo radnom delu skupa, Zbornik radova “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, sertifikat, koktel, kafe pauze, prateći i promotivni materijal itd.

Kotizaciju uplatiti na račun Asocijacije prostornih planera Srbije broj 205-23486-52.  Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji priložiti prilikom registracije na skupu. Uplata kotizacije za učesnike bez rada se može izvršiti i na samom skupu uz prethodnu najavu organizatorima.

 

PRIJAVA I INFORMACIJE

Asocijacija prostornih planera Srbije, Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
Tel: 011/2637-421 Fax: 011/2182-889
Msr Miroslav Marić 063/598-929  e-mail: misamaric@apps.org.rs

APPS PRIKUPLJA FOTOGRAFIJE ZA POTREBE PUBLIKACIJE

Uvažene koleginice i kolege,

Članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

 

Ove godine APPS obeležava dvadeset godina svog postojanja i rada.

Tim povodom, UO APPS je odobrio izdavanje prigodne publikacije o onome što smo radili i postigli u tom periodu.

Ideja je da osim pisanih priloga, publikacija sadrži i određen izbor fotografskog materijala, te vas ovim putem pozivamo da nam u periodu do 20. juna 2017. dostavite fotografije koje posedujete i na taj način doprinesete da sačuvamo uspomenu na ljude, mesta i događaje koji su prethodnih dvadeset godina Asocijacije učinili posebnim.

Molimo da nam fotografije dostavite na e-mail dejan_dj@yahoo.com

Uz svaku fotografiju potrebno je navesti imena osoba koje se na njoj nalaze (s leva na desno), datum i mesto nastanka fotografije, povod, odnosno događaj povodom koga je fotografija nastala i ime autora fotografije.

Srdačno,

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

 

ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA PLAKETA

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu (GEF), na svečanosti održanoj u utorak, 20. juna 2017. godine povodom obeležavanja Dana Fakulteta, dodelio je Asocijaciji prostornih planera Srbije (APPS) plaketu, kao znak priznanja za dugogodišnju uspešnu saradnju i doprinos razvoju nauke i nastave.

 2017-06-20-Plaketa-GEF-APPS  Plaketa-GEF-a

SVEČANOST POVODOM OBELEŽAVANJA 20 GODINA POSTOJANJA I RADA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvaženi,

čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo na svečanost povodom obeležavanja 20 godina postojanja i rada Asocijacije prostornih planera Srbije.
Svečanost će se održati u petak 20. oktobra 2017. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, sa početkom u 12 časova.

S poštovanjem,
Vaša Asocijacija prostornih planera Srbije

 

Preuzmite POZIVNICU!