Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Arhiva

Izveštaj o projektu “Uvođenje interesnih grupa i javnosti u postupak vrednovanja pri izradi SPU na životnu sredinu”

Dana 12.08.2011. u prostorijama Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja potpisan je ugovor između Ministrastva i Asocijacije prostornih planera Srbije o sufinansiranju projekta iz oblasti zaštite životne sredine.

Ugovor se odnosi na sufinansiranje projekta „Uvođenje interesnih grupa i javnosti u postupak vrednovanja pri izradi Strateških procena uticaja na životnu sredinu“ (izrada Priručnika). Ovaj projekat ima za cilj da analizira dosadašnja iskustva Republike Srbije u integraciji interesnih grupa i javnosti u procesu izrade Strateške procene uticaja na životnu sredinu, kao i iskustva zemalja EU (pre svega Republike Irske), i da predloži niz mera i smernica kako bi se spomenuti postupak integracije mogao metodološki i tehnološki unaprediti. Metodološko unapređenje, u postojećim zakonskim okvirima, podrazumeva utvrđivanje savremenih metoda i tehnika za poboljšanje integracije javnosti u proces vrednovanja, čime se javnost aktivno uvodi u proces planiranja i odlučivanja. Na taj način će se obezbediti veća transparentnost procesa izrade Strateške procene uticaja, povećanje stepena demokratičnosti procesa i povećanje nivoa svesti o značaju očuvanja i zaštite životne sredine generalno.

Tehnološko unapređenje podrazumeva utvrđivanje savremenih tehnoloških rešenja u sprovođenjeu utvrđene metodologije. Pre svega uvođenje GIS orijentisanih višekriterijumskih analiza u strukturisanju sistema vrednovanja i uvođenju vrednosti procene javnosti o značaju elemenata životne sredine (prema DPSIR metodologiji) u proces vrednovanja.

Nosilac izrade projekta je Asocijacija prostornih planera Srbije, vremenski okvir trajanja projekta je 5 meseci, s početkom 01.07.2011 i završetkom 01.12.2011.

Ciljne grupe kojima je projekat namenjen:

 • Sve institucije okarakterisane kao „Organi nadležni za pripremu planova i programa“ kao i „nosioci izrade Izveštaja o strateškoj proceni“ prema Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu;
 • Organi nadležni za sprovođenje Strateške procene uticaja, na državnom i lokalnom nivou;
 • Studenti redovnih i master studija, kao i doktoranti, čija je oblast naučnog interesovanja vezana za oblast zaštite životne sredine, prostornog i urbanističkog planiranja;
 • Interesne grupe i nevladine organizacije koje teže da se aktivno uključe u proces izrade Strateške procene i očuvanja životne sredine generalno;
 • Javnost u celosti koja želi biti aktivno uključena u proces izrade i odlučivanju o Strateškoj proceni uticaja određenog Plana/programa/projekta.

Završen je projekat “Uvođenje interesnih grupa i javnosti u postupak vrednovanja pri izradi SPU na životnu sredinu”

Rezultat projekta je priručnik “UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU”

Prva zvanična poseta kolega iz SRL-a

PRVA ZVANIČNA POSETA KOLEGA IZ NEMAČKE NACIONALNE ASOCIJACIJE ZA URBANISTIČKO, REGIONALNO I LOKALNO PLANIRANJE – SRL

U toku trodnevne zvanične posete biće razmenjena iskustva i diskutovane preporuke o mogućnostima unapređenja rada Asocijacije prostornih planera Srbije kao i mogućim pravcima buduće saradnje ove dve asocijacije.

Pored radnih sastanaka šireg predsedništva Asocijacije i predstavnika SRL, radnom delu posete prisutvovaće rukovodioci i predstavnici relevantnih institucija i dugogodišnji partneri Asocijacije prostornih planera – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Republička agencija za prostorno planiranje, Urbanistički zavod grada Beograda i dr. Planirana je i poseta Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

Ova poseta je prva takve vrste od osnivanja Asocijacije prostornih planera Srbije i od izuzetnog je značaja za promovisanje Asocijacije u međunarodnim okvirima.

Slike mogu da se preuzmu sa http://www.gef.bg.ac.rs/galerija/poseta-nemacke-nacionalne-asocijacije-za-urbanisticko-regionalno-i-lokalno-planiranje-srl/

Okrugli sto “KONVERZIJA VOJNIH NEPOKRETNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE”

Obaveštavamo Vas da će se u petak, 16. marta 2012, sa početkom u 16:30h u hotelu “Palisad” održati i okrugli sto u okviru skupa “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”.

Tema okruglog stola je “KONVERZIJA VOJNIH NEPOKRETNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE”.

Moderatori okruglog stola biće:

 1. pukovnik dr Goran Dimić, dipl. inž. građ. – Načelnik Uprave za infrastrukturu SMR MO
 2. mr Nenad Krčum, dipl. prostorni planer – direktor Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište – Smederevo

Uvodničari:

 1. pukovnik dr Goran Dimić, dipl. inž. građ. – Načelnik Uprave za infrastrukturu SMR MO
 2. Snežana Radović, dipl. pravnik – Načelnik odeljenja za upravljanje nepokretnostima i
 3. major Srđan Kotur, dipl. inž. geod. – referent za geodetske i katastarske poslove Odeljenja za pripremu nepokretnosti po Master planu.

Učesnici će imati mogućnost da pitanja postave i za vreme okruglog stola.

Održana Konstitutivna sednica Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije

Prva (konstitutivna) sednica Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije održana je 11. jula 2014. godine u prostorijama Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na sednici su verifikovani mandati novog rukovodstva Asocijacije (za period 2014-2017.) izabranog na Skupštini Asocijacije održanoj 4. aprila 2014. godine na Zlatiboru i konstituisani su organi APPS (Upravni odbor i Nadzorni odbor).

Izabrani su zamenik predsednika Asocijacije (Dragoslav Pavlović, dipl. pr. planer), sekretar Upravnog odbora (Dušan Momčilović, dipl. inž. arh.) i predsednik Nadzornog odbora (dr Milica Maksić, dipl. inž. arh.).

Utvrđene su prioritetne aktivnosti UO i NO do kraja 2014. godine i formirane radne grupe za realizaciju istih (priprema novog Web site; mapiranje potencijala/resursa APPS; međunarodna saradnja i dr.).

Razmatrane su i druge planirane aktivnosti: inicijativa za formiranje Saveta strukovnih organizacija; potreba inoviranja opštih akata APPS; priprema osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” koji će se održati 2015. godine na Paliću; unapređenje vizuelnog identiteta Asocijacije i dr.

Slike mogu da se preuzmu sa http://www.apps.org.rs/noname-1.html

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji

Obaveštavamo članove Asocijacije prostornih planera Srbije da je 20. avgusta 2014. godine završena javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Primedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona koje je Asocijacija dostavila Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture mogu se pogledati ovde.

Zahvaljujemo se svim svojim članovima koji su aktivno učestvovali u javnoj raspravi.

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

Slike mogu da se preuzmu sa http://www.apps.org.rs/noname-2.html

Asocijacija odredila predstavnike za izradu podzakonskih akata

Na poziv Republičke agencije za prostorno planiranje, Asocijacija prostornih planera Srbije delegirala je svoje predstavnike koji ce učestvovati u pripremi podzakonskih akata propisanih aktuelnom Izmenom i dopunom Zakona o planiranju i izgradnji. Predlog Asocijacije može se pogledati ovde.

23. Međunarodni salon urbanizma

23. Međunarodni salon urbanizmaŽiri i Savet 23. Međunarodnog salona urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih, aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacije, dana 07. novembra 2014. godine u holu Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu, dodelili su Asocijaciji prostornih planera Srbije i Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu III НАГРАДУ u kategoriji ”Publikacije” za Zbornik radova “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠTEM”.

 

Izveštaj Žirija možete pogledati i preuzeti OVDE

Radionica ‘’Urbana laboratorija’’

Predstavnici APPS prisustvovali radionici u ciklusu “Urbana laboratorija” na temu “Integralni pristup u planiranju urbanog razvoja u Srbiji – doprinos daljem približavanju Srbije Evropskoj Uniji“

Program Radionice možete pogledati ovde.

Više na http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2014/integrated-urban-development-strategies-serbian-cities-urban-laboratory/

Asocijaciji prostornih planera Srbije dodeljena zahvalnica

Studijsko putovanje u Bon i Dizeldorf

U periodu od 07. do 10. decembra 2014. godine pozvani predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetili su Federalni institut za izgradnju, urbanističke poslove i prostorni razvoj SR Nemačke sa sedištem u Bonu i organe uprave Grada Dizeldorfa zadužene za urbani razvoj i uređenje prostora. Studijski boravak se odvijao pod organizacijom AMBERO GIZ u sklopu nastavka ekspertske saradnje između predstavnika obe zemlje započete februara 2014. godine posetom predstavnika SRL – Nemačkog udruženja urbanih, regionalnih i prostornih planera Srbiji. Delegaciju Srbije činili su mr Zoran Radosavljević. predsednik APPS, Dragoslav Pavlović, zamenik predsednika APPS i Miroslav Marić., član Nadzornog odbora APPS, te Prof. dr Velimir Šećerov, prodekan Geografskog fakulteta. Ispred AMBERO GIZ članovi grupe su bili: Müller H., rukovodilac projekta u Srbiji,  Wöbke I., međunarodni ekspert za upravljanje zemljištem., Živković A., dipl.germanista, prevodilac.

 

Već 07.12.2014., održan je konsultativni sastanak delegacije iz Srbije i predstavnika AMBERO GIZ gde su zauzeti zajednički stavovi oko buduće kooperacije (u 2015. godini) između tri organizacije (APPS, GF i AMBERO GIZ).

 

Drugog dana radne posete, 08.12.2014. delegacija je bila gost BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung - Federalnog instituta za izgradnju, urbanističke poslove i prostorni razvoj čije je sedište u Bonu. Domaćin skupa je bio Prof. Dr. Heral Herrmann, direktor BBSR, a moderator Dr. Karl Peter Schön, BBSR, direktor Sektora za evropske integracije i jedan od autora Teritorijalne agende EU.  U popodnevnim satima održan je i sastanak sa predstavnicima SRL – Nemačkog udruženja urbanih, regionalnih i prostornih planera, gospođom Barbarom Wolf i gospodinom Michaelom Steinom,

 

Trećeg dana, 09.12.2014., poseta je nastavljena u Gradskoj upravi Dizeldorfa Odeljenju za urbanizam. Domaćin skupa je bio Nils Dolle, načelnik Sektora za urbanu obnovu i zaštitu životne sredine u urbanističkom planiranju, koji je održao predavanje na temu sistema urbanističkog planiranja u Nemačkoj, stanja u oblasti životne sredine, te planskih akcija koje se preduzimaju da bi se predupredilo i saniralo stanje pre i nakon prirodnih nepogoda i katastrofa (poplave). Gospođa Barbara Wolf, iz Odeljenja za urbanu obnovu i zaštitu životne sredine u urbanističkom planiranju, delegaciju iz Srbije upznala je sa Nacionalnim programom za podršku integralnom urbanom razvoju – Socijalni grad Dizeldorf.

 

Više na http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2014/exchange-experiences/

Prestala sa radom Republička agencija za prostorno planiranje

Dana 17.12.2014. godine, stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 132/2014), prestala je sa radom Republička agencija za prostorno planiranje. Poslove, zaposlene, imovinu i arhivu iz nadležnosti Agencije, preuzelo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Dobro došli na novi redizajnirani sajt Asocijacije prostornih planera Srbije!

Bogatiji i zanimljiviji sadržaj, moderan i lepši izgled, lakše snalaženje i brža pretraga rezultat je dela našeg angažovanja i želje da vam pružimo bitne informacije o Asocijaciji prostornih planera Srbije i njenim aktivnostima.

Potrudili smo se da vam omogućimo i pristup važnijim propisima iz oblasti prostornog, urbanističkog i envajronmentalnog planiranja, prostornim planovima u javnom uvidu, informacijama/podacima o prostornom planiranju uopšte i studijama prostornog planiranja, uslovima za sticanje licence odgovornog planera, načinu polaganja stručnog ispita i koječemu drugom.

Duboko verujemo da smo odabrali pravi put i nadamo se da će www.apps.org.rs postati deo vaše profesionalne svakodnevice.

Sajt će se u narednom periodu unapređivati, kako bi bio još kvalitetniji i informativniji.

Ovim putem vas pozivamo da se ukljucite u kreiranje sadržaja sajta šaljući nam sugestije, informacije, fotografije, komentare…

Vaša Asocijacija prostornih planera Srbije!

VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE Subotica – Palić, 16.-18. april 2015. godine

Ove godine je poseban akcenat stavljen na klimatske promene i posledice ovog fenomena na prostor. Imajući u vidu brojne negativne implikacije klimatskih uticaja na prostor Evrope, a naročito regiona i Srbije u ovoj godini, organizatori smatraju da je neophodno napraviti realnu naučno-stručnu osnovu/analizu koja bi pokušala da odgovori na pitanja koja se tiču uzroka nastajanja i posledice sve češćih prirodnih nepogoda i nepredviđenih situacija; tretmana rizika u prostornim i urbanističkim planovima; uticaja planskih rešenja na poboljšanje ili pogoršanje stanja koje doprinose poremećajima u prirodnoj sredini; položaja ove tematike u legislativnom i institucionalnom okviru; devijacija u prostoru i njihovu ulogu u nivoima posledica nakon negativnih klimatskih fenomena (bespravna izgradnja, neodgovarajući zoning i namena, (ne)postojanje adekvatnih sistema predupređenja pojava i odbrane od istih itd).

Imajući u vidu sve veću aktuelnost ove teme i širok dijapazon naučnih i stručnih pristupa rešavanju ovog problema, skup je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i donesu zaključci koji bi doprineli poboljšanju stanja u prostoru.

Druga centralna tema skupa se odnosi na aktuelan legislativno – normativni okvir planiranja u Srbiji nakon usvajanja Zakona o planiranju i izgradnji i deceniju nakon usvajanja seta zakona iz oblasti životne sredine koji je u praksu uveo instrument strateške procene uticaja na životnu sredinu. Kako je usvojen novi zakon koji tretira igradnju i prostorni razvoj Srbije, očekuje se da će ovo biti dobra prilika da se početna iskustva njegove primene nakon pola godine prikažu i pokažu široj stručnoj javnosti. U isto vreme, očekuje se da i učesnici iz inostranstva iznesu iskustva iz sopstvenog zakonodavstva i time doprinesu usaglašavanje pravne materije iz ove oblasti sa pozitivnom evropskom praksom.

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova i studija, te prezentaciju iskustava u izradi planova, sekcija mladih istraživača će okupiti mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovati njihove radove.

Pozitivna iskustva sa prethodnih sedam skupova, 422 prezentovana i objavljena rada, sa preko 3.500 stranica teksta u sedam zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

 

TEME SKUPA

 

 1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
 2. KLIMATSKE PROMENE I NJIHOV UTICAJ NA PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
 3. ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA I STUDIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

II informacija

 

POTPISAN UGOVOR O NAUČNOJ I POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE I GEOGRAFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, potpisali su 15. januara 2015. godine Ugovor o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji.

Ugovorne strane su se saglasile da uspostave i održavaju obostrano korisnu i interesnu poslovno-tehničku i naučnu saradnju na principima međusobnog uvažavanja, sa razvojem i unapređenjem odnosa u oblastima za koje su registrovani. Imajući u vidu dosadašnju dobru praksu, očekuje se da će se saradnjom ostvariti efikasnije korišćenje raspoloživih materijalnih i kadrovskih potencijala i postići bolji rezultati.

Ugovor su potpisali predsednik Asocijacije mr Zoran Radosavljević i dekan Geografskog fakulteta prof. dr Dejan Filipović.

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE I AMBERO KONSALTING PREDSTAVNIŠTVA U BEOGRADU

Asocijacija prostornih planera Srbije i Ambero Konsalting – Predstavništvo u Beogradu, koji zastupa konzorcijum firmi AMBERO Consulting GmbH i ICON-INSTITUT PUBLIC SECTOR GmbH, odgovornih za sprovođenje GIZ-ovog projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Vlada Savezne Republike Nemačke preko Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), potpisali su 16. marta 2015. godine Memorandum o saradnji.

Memorandum podrazumeva saradnju na postizanju zajednički utvrđenog interesa u promovisanju evropskih standarda i iskustava najboljih primera iz prakse u cilju uspostavljanja održivog sistema planiranja prostornog i urbanog razvoja u Srbiji.

Saradnja će se sprovoditi kroz aktivnosti koje omogućavaju implementaciju rezultata projekta GIZ-a “Unapređenje upravljanja zemljištem na niovu lokalnih samouprava u Srbiji”.

Memorandum su potpisali predsednik Asocijacije mr Zoran Radosavljević i vođa GIZ-ovog projekta Harald Miler.

Asocijacija prostornih planera Srbije poziva Vas na predavanje na temu NACIONALNA PLATFORMA GRAD BUDUĆNOSTI – AGENDA PROCESA RAZVOJA NEMAČKIH GRADOVA U PRAVCU CO2 NEUTRALNOSTI

PREDAVANJE NA TEMU

NACIONALNA PLATFORMA GRAD BUDUĆNOSTI – AGENDA PROCESA RAZVOJA NEMAČKIH GRADOVA U PRAVCU CO2 NEUTRALNOSTI

libe

Jens LIBE, Nemački institut za urbanizam, Berlin (SR Nemačka)

 

Jens Libe (Jens Libbe), član Nemačke akademije za urbanističko i regionalno prostorno planiranje, boraviće u Subotici 16. aprila 2015. godine kako bi na Naučno – stručnom skupu “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, čiji su organizatori Asocijacija prostornih planera Srbije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu i JP Zavod za urbanizam grada Subotice, održao predavanje pod nazivom Nacionalna platforma Grad budućnosti – Agenda procesa razvoja nemačkih gradova u pravcu CO2 neutralnosti.

Gospodin Libe, po obrazovanju ekonomista i socioekonomista, od 1991. godine zaposlen je u Nemačkom institutu za urbanizam u Berlinu kao naučni saradnik i vođa projekata. U svom radu prevashodno se bavi temama kao što su urbani infrastrukturni sistemi, komunalne usluge, promene institucionalnog okvira za pružanje javnih usluga i upravljanje javnom komunalnom infrastrukturom, spajajući istraživanje i evaluaciju. Ima dugogodišnje iskustvo u kreiranju interdisciplinarnih istraživačkih programa, organizaciji seminara i konferencija (neki od njih i u saradnji sa internacionalnim projektima), kao i u evaluaciji programa. Trenutno se nalazi na mestu vođe projekta “Inteligentni i multifunkcionalni sistemi za vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda” koji finansira Savezno ministarstvo za prosvetu i nauku, a takođe je i član koordinacionog tela pri Nacionalnoj platformi Grad budućnosti. Jens Libe je član Nemačke akademije za urbanističko i regionalno prostorno planiranje, učestvovao je u radu većeg broja nadzornih odbora i žirija, a kao predavač je gostovao na nekoliko nemačkih i evropskih univerziteta.

Više informacija o njegovom radu možete pronaći ovde: http://www.difu.de/kontakt/mitarbeiter/jens-libbe.html

Gostovanje gospodina Libea omogućio je GIZ-ov projekat “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Vlada Savezne Republike Nemačke preko Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Ovim putem, Asocijacija prostornih planera Srbije poziva sve svoje članove i druge zainteresovane da prisustvuju predavanju gospodina Libea.

Asocijacija prostornih planera Srbije poziva Vas na predavanje na temu ZAŠTITA KLIME U URBANISTIČKOM PLANIRANJU U NEMAČKOJ

PREDAVANJE NA TEMU:

ZAŠTITA KLIME U URBANISTIČKOM PLANIRANJU U NEMAČKOJ

 nemac

Klaus HOPE, Klaus Hoppe Consulting, Frajburg (SR Nemačka)

 

Klaus Hope (Klaus Hoppe), međunarodni konsultant u oblasti lokalnog energetskog planiranja iz Frajburga (SR Nemačka), boraviće u Subotici 16. aprila 2015. godine kako bi na Naučno – stručnom skupu “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, čiji su organizatori Asocijacija prostornih planera Srbije, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu i JP Zavod za urbanizam grada Subotice, održao predavanje pod nazivom Zaštita klime u urbanističkom planiranju u Nemačkoj.

Gospodin Hope, po vokaciji geograf, u periodu od 1994. do 2014. bio je zaposlen u javnom sektoru u oblastima upravljanja otpadom, zaštite klime i planiranja snabdevanja energijom. Pri Gradskoj upravi u Frajburgu (savezna država Baden-Virtemberg) bio je zadužen za lokalnu politiku zaštite klime i međunarodnu saradnju. Od 2014. godine radi kao konsultant za facilitaciju procesa održivog urbanog razvoja.

Više informacija o njegovom radu možete pronaći ovde: http://www.klaushoppe-consulting.de/english/hoppe_english.html

Gostovanje gospodina Hopea omogućio je GIZ-ov projekat “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Vlada Savezne Republike Nemačke preko Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Ovim putem, Asocijacija prostornih planera Srbije poziva sve svoje članove i druge zainteresovane da prisustvuju predavanju gospodina Hopea.

IX (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvažene koleginice i kolege,

članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

 

Pozivamo vas na IX (redovnu) Skupštinu Asocijacije prostornih planera Srbije koja će se održati u petak, 17. aprila 2015. godine u ”EKO-centru” na Paliću, sa početkom u 18.30 sati.

 

Materijal za sednicu Skupštine možete preuzeti ovde

 

Očekujemo vas i radujemo se vašem dolasku!

EKSPERTI IZ NEMAČKE ODRŽALI PREDAVANJA NA NAUČNO-STRUČNOM SKUPU “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

U četvrtak, 16. aprila 2015. godine, u Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici, u okviru realizacije VIII naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, predavanja na temu klimatskih promena i njihovog uticaja na planiranje prostornog i urbanog razvoja održali su eksperti iz Nemačke, Jens Libe (Jens Libbe) i Klaus Hope (Klaus Hoppe).

Prisutni su bili u prilici da se upoznaju sa aktuelnim inicijitivama, istraživačkim programima i projektima za tranziciju u pravcu održivih gradova budućnosti i čuju o novim instrumentima planiranja koji se primenjuju u Nemačkoj i Evropskoj uniji. U neposrednom kontaktu sa ekspertima iz Nemačke, stručnjaci iz Srbije su bili u prilici da razmene informacije o primerima dobre prakse vezanim za savremene energetske koncepte i perspektivama ovakvih koncepata.

Za više informacija pogledati i na http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2015/project-supports-the-serbian-association-of-spatial-planners-in-their-annual-conference/

Prezentacija Jensa Libea pod nazivom Nacionalna platforma Grad budućnosti – Agenda procesa razvoja nemačkih gradova u pravcu CO2 neutralnosti [pdf]

Prezentacija Klausa Hopea pod nazivom Zaštita klime u urbanističkom planiranju u Nemačkoj [pdf]

Gostovanje eksperata iz Nemačke omogućio je GIZ-ov projekat “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” koji finansira Vlada Savezne Republike Nemačke preko Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

IMG_9628

IMG_9590 IMG_9597 IMG_9619

PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNE NAMENE OD 2003. DO 2013. U AP VOJVODINI

Na poziv dr Slobodana Puzovića, pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, predstavnici APPS prisustvovali su promociji publikacije “Prostorni planovi područja posebne namene od 2003-2013. u AP Vojvodini”, održanoj u zgradi Pokrajinske Vlade u Novom Sadu, 27 aprila 2014. godine.

Publikacijom je obuhvaćeno osam prostornih planova područja posebne namene. Sedam planova obrađuju područja zaštićene prirodne baštine, i to: nacionalni park Fruška gora, specijalni rezervati prirode Deliblatska peščara, Obedska bara, Stari Begej – Carska bara, Gornje Podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit, Zasavica, i jedan koji se odnosi na infrastrukturni koridor za visokonaponski dalekovod od Pančeva do granice sa Rumunijom.

Publikaciju su priredili i izdali AP Vojvodina-Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine i JP Zavod za urbanizam Vojvodine iz Novog Sada.

Više na http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D083 i http://www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=178

PREDSTAVLJEN “VODIČ ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U URBANISTIČKOM PLANIRANJU”

Publikacija “Vodič za sprovođenje postupka strateške procene uticaja na životnu sredinu u urbanističkom planiranju”, predstavljena je stručnoj javnosti na Naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” na Paliću, 17. aprila 2015. godine.

Vodič je nastao kao rezultat zajedničkog rada partnera iz konzorcijuma GIZ projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” i zasnovan je na iskustvima prakse planiranja urbanog razvoja u Srbiji i Nemačkoj.

Izdavač Vodiča je AMBERO Consulting predstavništvo Beograd, a autori su Sabina Ivanović, Zoran Radosavljević, Evica Rajić, Dejan Filipović, Štefan Dreger, Gabriele Tilman, Harald Miler i Ratka Čolić. Štampan je u tiražu od 500 primeraka.

Prema rečima autora, Vodič je pripremljen sa namerom da se doprinese boljem razumevanju SPU, odnosno da se uz najveći mogući nivo ekološke svesti postupak SPU na adekvatan način integriše u proces urbanističkog planiranja. Nudeći tehničke informacije o samoj proceduri sprovođenja SPU, njenom sadržaju i metodama koje treba primeniti, njegov krajnji cilj predstavlja unapređenje kvaliteta SPU i urbanističkih planova.

Namenjen je planerima i lokalnim samoupravama u Srbiji, ali će njegovu korisnost zasigurno prepoznati i svi oni koji se u svom radu bave pitanjima urbanističkog planiranja i zaštite životne sredine uopšte.

Za više informacija pogledati i na http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2015/project-publishes-a-guide-for-strategic-environmental-assessment-in-urban-development-planning/

Vodič za sprovođenje postupka SPU na životnu sredinu u urbanističkom planiranju može se preuzeti na adresi http://www.urbanlandmanagement.rs//wp-content/uploads/2014/12/SEAVODIC-Ser.pdf

SSS (1) SSS (2) SSS (3) SSS (4) SSS (5)

ODRŽANA IX REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Deveta redovna sednica Skupštine Asocijacije prostornih planera Srbije održana je u petak, 17. aprila 2015. godine u ”EKO-centru” na Paliću-Subotica.

Skupštini je prisustvovalo 76 članova Asocijacije, gosti iz inostranstva – mr Andrej Gulič (Ljubljana, Slovenija), Prof. dr Rajko Gnjato (Banja Luka, Republika Srpska), mr Denis Ambruš (Osijek, Hrvatska), Igor Kiselka (Brno, Češka) i predstavnici Vojvođanskog udruženja urbanista, Srpskog geografskog društva i Lokalnog ekološkog pokreta Smederevo.

Sednicom Skupštine predsedavao je mr Zoran Radosavljević, predsednik APPS, a za članove Radnog predsedništva izabrani su Dragoslav Pavlović, zamenik predsednika APPS i mr Dejan S. Đorđević, član UO APPS.

Jednoglasno su usvojeni Zapisnik sa Osme (redovne i izborne) Skupštine APPS održane 04. aprila 2014. godine na Zlatiboru, Izveštaj o radu UO APPS za period april 2014 – april 2015. godine, kao i Plan i Program rada APPS za period maj 2015 – april 2016. godine.

Zaključeno je da su u prethodnoj godini ostvareni zapaženi rezultati koji su pokazali da se Asocijacija kreće u dobrom pravcu, te je Upravnom odboru data puna podrška za dalji rad.

Doneta je odluka o prijemu novih članova APPS, i to: Anđelina Lučić, dipl. pr. planer; Bojana Poledica, dipl. pr. planer; Nemanja Nikolić, dipl. pr. planer; Prof. dr Milovan Pecelj, dipl. geograf; dr Dragana Đapa, dipl. inž. pejz. arh. i Msr Miljan Ilić, dipl. geograf zaštite životne sredine, kao i odluka o visini članarine za 2015. godinu u iznosu od 1.000,00 dinara.

Nakon vođene diskusije, jednoglasno je usvojen Proglas o stanju prostornog planiranja u Srbiji.

Tekst Proglasa možete pogledati i preuzeti [pdf]

Asocijacija prostornih planera Srbije poziva druge strukovne organizacije da Proglas o stanju prostornog planiranja u Srbiji podrže i da se pridruže u formiranju Saveta struke sastavljenog od predstavnika svih strukovnih udruženja i zainteresovanih institucija koje se bave planiranjem, zaštitom i uređenjem prostora i naselja, kao tela koje bi se, po potrebi, staralo o zauzimanju zajedničkog stava o temama koje su od strateškog značaja za struku planera/urbanista u Srbiji.

1 2 3

ODRŽAN VIII NAUČNO-STRUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Subotina-Palić, 16.-18. april 2015. godine

U Subotici-Paliću, u periodu od 16. do 18. aprila 2015. godine, u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i JP Zavod za urbanizam grada Subotice i podršku GIZ/Ambero Projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije održan je VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”.

Pozdravne reči prisutnima su u Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici, 16. aprila 2015. godine, uputili mr Zoran RADOSAVLJEVIĆ, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, Prof. dr Dejan FILIPOVIĆ, dekan GEF Univerziteta u Beogradu, mr Đorđe MILIĆ, pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, Ivan ZAREV, načelnik Uprave za preventivnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Timea TRIPOLSKI, direktor JP Zavod za urbanizam grada Subotice i Harald MILER rukovodilac tima AMBERO Consulting predstavništvo Beograd koji sprovodi GIZ-ov projekat “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”.

Skup je svečano otvorio Tomislav VELJKOVIĆ, zamenik gradonačelnika Subotice, a uvodne referate saopštili su Prof. dr Milovan PECELJ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (predsednik Naučnog odbora Skupa); dr Vladimir ĐURĐEVIĆ, Univerzitet u Beogradu – Fizički fakultet, Institut za meteorologiju; Klaus HOPE (Frajburg, Nemačka); Jens LIBE (Berlin, Nemačka) i Prof. emeritus dr Stevan STANKOVIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.

Naučno- stručnom skupu je u tri dana trajanja prisustvovalo preko 250 eksperata i stručnjaka iz oblasti prostornog, urbanog i envajeronmentalnog planiranja iz Srbije, Nemačke, Češke, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Republike Srpske…

Radovi učesnika objavljeni su u Zborniku radova na 721 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova Mladih istraživača.

Skup je svečano zatvoren u subotu, 18. aprila 2015. godine, na Paliću.

Zaključci Naučno-stručnog skupa biće uskoro objavljeni na web sajtu APPS.

Kako su drugi izveštavali o Skupu prostornih planera, možete pogledati na:

http://rtvcitysubotica.com/poceo-naucni-skup-planera-i-zastitara-zivotne-sredine/

http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/klimatske-promene-i-prostorno-planiranje

http://www.palo.rs/nauka/klimatske-promene-i-prostorno-planiranje/1034256/

https://www.youtube.com/watch?v=jzBu7w9kU48

https://www.youtube.com/watch?v=qLfnbucIkrQ

https://www.youtube.com/watch?v=x05zTPrjfpY

https://www.facebook.com/pages/Lokalni-Ekoloski-Pokret/1542083492726701

http://www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=175

http://www.gef.bg.ac.rs/odrzan-viii-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine/

http://www.subotickenovine.rs/index/page/lg/sr/id/2354

Asocijacija prostornih planera Srbije se zahvaljuje svim učesnicima VIII Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”.

AAA (1) AAA (3) AAA (4) AAA (5) AAA (6) AAA (7) AAA (8) AAA (9) AAA (11) AAA (12) AAA (13) AAA (14) AAA (15) AAA (16) AAA (17) AAA (18) AAA (19) AAA (20) AAA BBB (1) BBB (2) BBB (3) BBB (4) BBB (5) BBB (6) BBB (7) BBB (8) BBB (9) BBB (10) BBB (11) BBB (12)

2. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Predstavnici APPS prisustvovali su 2. radionici ’Ka klasifikaciji i standardizaciji namena zemljišta i planskih simbola’’ koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Radionica je održana dana 12. maja 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

Program Radionice [pdf]

XI Međunarodni naučno-stručni skup LETNJA ŠKOLA URBANIZMA

Predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije aktivno su učestvovali u radu XI Međunarodnog naučno-stručnog skupa LETNJA ŠKOLA URBANIZMA, koji je održan u Kragujevcu, hotel “Šumarice”, od 14. do 16. maja 2015. godine.

Organizatori LŠU bili su Udruženje urbanista Srbije i Republički geodetski zavod u saradnji sa GIZ/Ambero-ICON Projektom “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”.

Teme LŠU 2015:

 1. Planski osnovi
 2. Urbane politike
 3. Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o državnom premeru katastru

Predstavnici APPS – mr Zoran Radosavljević, mr Dejan Đorđević i dr Velimir Šećerov prezentovali su rad pod nazivom Rana iskustva ranog javnog uvida u urbanističkom planiranju u Srbiji

Program LŠU 2015 [pdf]

Više na http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1922527/Kragujevac%2C+zavr%C5%A1ena+Letnja+%C5%A1kola+urbanizma.html

PROGLAS SKUPŠTINE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE O STANJU PROSTORNOG PLANIRANJA U SRBIJI

Skupština Asocijacije prostornih planera Srbije, na sednici održanoj 17. aprila 2015. godine na Paliću, donela je Proglas o stanju prostornog planiranja u Srbiji.

Tekst Proglasa [pdf]

Asocijacija prostornih planera Srbije poziva druge strukovne organizacije da Proglas o stanju prostornog planiranja u Srbiji podrže i da se pridruže u formiranju Saveta struke sastavljenog od predstavnika svih strukovnih udruženja i zainteresovanih institucija koje se bave planiranjem, zaštitom i uređenjem prostora i naselja, kao tela koje bi se, po potrebi, staralo o zauzimanju zajedničkog stava o temama koje su od strateškog značaja za struku planera/urbanista u Srbiji.

ODRŽANA VII NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “GLOBALIZACIJA, KLIMATSKE PROMENE I EKOLOŠKI ASPEKTI ZAŠTITE PROSTORA U URBANIM SISTEMIMA”, Beograd, 21. maj 2015. godine

Predstavnici APPS učestvovali su na VII Naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem “Globalizacija, klimatske promene i ekološki aspekti zaštite prostora u urbanim sistemima”, koju je organizovalo Udruženje inženjera Beograda.

Konferencija je održana dana 21. maja 2015. godine u sali Doma inženjera “Nikola Tesla” u Beogradu, ul. Kneza Miloša 9/III.

Program Konferencije [pdf]

IMAG0015 IMAG0016 IMAG0020 IMAG0039

 

ODRŽANA PREZENTACIJA “GEOPROSTORNA REŠENJA U INŽENJERINGU, TRANSPORTU I PAMETNIM GRADOVIMA (SMART CITIES)”, Beograd, 26. maj 2015. godine

Partnerske firme “Planetek” iz Italije, sa sedistem u Bariju i Projektni biro ,,STUDIO’’ d.o.o. iz Beograda, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održale su dana 26. maja 2015. godine u prostorijama  Privredne komore Srbije u Beogradu, ulica Resavska 13-15, prezentaciju pod nazivom “Geoprostorna rešenja u inženjeringu, transportu i pametnim gradovima”, sa osvrtom na savremene metode geo monitoringa kao inovativnog  resursa za spoznavanje gradskih i ekoloških pojava, a sa ciljem upoznavanja stručne javnosti sa novim tehnologijama koje mogu biti iskorišćene na terotoriji Srbije, poput:

 • Sateliti kao podrška u fazi projektovanja i praćenja infrastrktura
 • Identifikacija  i praćenje klizišta u planiranju infrastruktura i njihovom upravljanju
 • Upravljanje teritorijom
 • Prevencija i praćenje ekološkog kriminala
 • Prevencija poplava, praćenje u ublažavanje posledica
 • Podrška izvorima obnovljive energije

Predstavnici APPS prisustvovali su pomenutoj prezentaciji.

Agenda Prezentacije [pdf]

Više informacija na http://www.planetek.it/eng

3. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Predstavnici APPS prisustvovali su 3. radionici ’Ka klasifikaciji i standardizaciji namena zemljišta i planskih simbola’’ koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Radionica je održana dana 17. juna 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

Program Radionice možete pogledati [pdf]

4. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Predstavnici APPS prisustvovali su 4. radionici ’Ka klasifikaciji i standardizaciji namena zemljišta i planskih simbola’’ koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

Radionica je održana dana 8. jula 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

Program Radionice [pdf]

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RADA KOMISIJE ZA STRUČNU KONTROLU PLANSKIH DOKUMENATA, KOMISIJE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI PLANSKIH DOKUMENATA I KOMISIJE ZA PLANOVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 7) Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalne samouprave.

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 55/2015 od 25. juna 2015. godine i stupio je na snagu 26. juna 2015. godine.

Pravilnik [pdf]

PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 6) Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih dokumenata.

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 48/2015 od 2. juna 2015. godine i stupio je na snagu 3. juna 2015. godine.

Pravilnik [pdf]

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANjA

Na osnovu člana 201. stav 5. tačka 5) Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.

Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 64/2015 od 20. jula 2015. godine i stupa na snagu 28. jula 2015. godine.

Pravilnik [pdf]

NA SAJTU APPS AKTIVIRANA APLIKACIJA “BERZA POSLOVA”

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamao da je na web sajtu APPS aktivirana aplikacija “Berza poslova”.

 

Pozivamo sve zainteresovane institucije, preduzeća, organizacije i dr. da oglase potrebu za kadrovima iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja i to ne samo za stalno ili zaposlenje na određeno vreme već i za privremene i povremene poslove, stručnu praksu i druge vidove angažovanja.

Da bi Vaša ponuda posla bila predstavljena na našem sajtu, dovoljno je da tekst oglasa pošaljete na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Ponuda!

Istovremeno pozivamo i sve zainteresovane pojedince da se predstave na našem sajtu i oglase potrebu za angažovanjem na poslovima prostornog i urbanističkog planiranja, slanjem CV-ja ili drugog odgovarajućeg teksta sa Vašim podacima na na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Potražnja!

 

Detaljnije na:  http://www.apps.org.rs/aktuelnosti/berza-poslova/.

URBANA LABORATORIJA NA TEMU “STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U URBANISTIČKOM PLANIRANjU”

Predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije (APPS) učestvovali su u radu Urbane laboratorije na temu “Strateška procena uticaja na životnu sredinu u urbanističkom planiranju”, koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Urbana laboratorija je održana dana 23. septembra 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

Program Urbane laboratorije (pdf)

Prezentacije učesnika Urbane laboratorije (Dejan Filipović, Beograd; Evica Rajić, Kragujevac; Zoran Radosavljević, Beograd; Štefan Dreger i Garbiele Tilman, Frankfurt; Joahim Kelker, Majnc) možete pogledati na http://www.urbanlandmanagement.rs/sr/news-and-events-2015/urban-laboratory-on-strategic-environmental-assessment-sea/

Vodič za sprovođenje postupka SPU na životnu sredinu u urbanističkom planiranju može se preuzeti na adresi

http://www.urbanlandmanagement.rs//wp-content/uploads/2014/12/SEAVODIC-Ser.pdf

image20

image21

20150923_113857

20150923_113939

20150923_113954

20150923_125538

Preminuo Prof. dr Milan Punišić (1962-2015)

Sa tugom i žalošću obaveštavamo članove Asocijacije prostornih planera Srbije da je Prof. dr Milan Punišić, dipl. prostorni planer, jedan je od osnivača Asocijacije prostornih planera Srbije i u dva mandata član UO Asocijacije (2000-2008), preminuo u 53. godini života.

Sahrana će se obaviti u sredu, 14. oktobra 2015. godine u 13.00 sati na Novom groblju u Kruševcu.

USVOJEN NOVI ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 05. oktobra 2015. godine Zakon o nacionalnim parkovima, kojim se jačaju ovlašćenja i odgovornost upravljača nacionalnog parka, bliže određuje namena sredstava iz pojedinih izvora finansiranja i učvršćuje sistem ubiranja naknada za korišćenje nacionalnog parka.

Zakonom se uređuju ciljevi, vrednosti, površina, granice i režimi zaštite i upravljanje i održivo korišćenje nacionalnih parkova “Fruška gora”, „Đerdap“, „Tara“, „Kopaonik“ i „Šar planina“.

Namera je da se postigne kompetentnije i uspešnije prepoznavanje, identifikacija, očuvanje i održivo korišćenje prirodnih resursa, jačanje društvenog konsenzusa i podizanje svesti u vezi sa javnim interesom, zaštitom prirode i efikasnijim obezbeđivanjem interesa nosilaca ekološki odgovornog, odnosno održivog socio-ekonomskog razvoja u nacionalnim parkovima.

Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, br. 84/2015 od 6. oktobra 2015. godine i stupio je na snagu 14. oktobra 2015. godine.

Tekst Zakona možete pogledati i preuzeti ovde: pdf, doc

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANJE IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2015. godini za sufinansiranje izrade urbanističkih planova koji se izrađuju u obuhvatu prostornog plana područja posebne namene unutar granica zaštićenog područja, a čija je izrada predviđena prostornim planom područja posebne namene.

Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti a slnedećem linku.

PRVA EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD”, Smederevo, 9-10. decembar 2015. godine

Lokalni ekološki pokret iz Smedereva organizuje dana 9. i 10. decembra 2015. godine u Smederevu, Prvu ekološku konferenciju sa međunarodnim učešćem “SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD”.

Informaciju o održavanju Konferencije možete pogledati ovde.

Uputstvo za pisanje rada možete preuzeti ovde.

 

Više na https://www.facebook.com/Lokalni-Ekoloski-Pokret-1542083492726701/

24. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Žiri i Savet 24. Međunarodnog salona urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu  međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija, dana 06. novembra 2015. godine u Galeriji “Srbija” u Nišu, dodelili su Asocijaciji prostornih planera Srbije i Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu PRIZNANjE u kategoriji ”Publikacije” za Zbornik radova sa VIII Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”.

 

Problem promena klime jedan je od najvećih problema savremene civilizacije, a rešavanje ovog problema postalo je neizbežni deo međunarodnih, regionalnih i nacionalnih agendi današnjice.

Zbornik radova sa osmog po redu Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu “Planska i normativna zašttita prostora i životne sredine” predstavlja svojevrsan katalog saznanja i informacija o  izazovima koje sa sobom nose klimatske promene i načinima suočavanja sa njima u domenu planiranja prostornog i urbanog razvoja i zaštite životne sredine.

(iz Opisa rada)

 

Izveštaj Žirija možete pogledati i preuzeti OVDE.

 

 Planska i normativna zastita ...
  Zbornik radova sa VIII Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, Palić, 2015.

 

 Salon-urbanizma-2015
 Otvaranje 24. Međunarodnog salona urbanizma (preuzeto sa www.ni.rs)

 

ZAVRŠNA KONFERENCIJA GIZ PROJEKTA “UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI”

Predstavnici APPS prisustvovali su Završoj konferencija GIZ projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” – urbani modul.

Završna konferencija je održana dana 10. decembra 2015. godine u “Aero klubu” u Beogradu, ul. Uzun Mirkova 4/2.

Više na http://www.urbanlandmanagement.rs/sr/news-and-events-2015/final-event-of-giz-project-strengthening-of-local-land-management-in-serbia/

Publikacija “Unapređenje upravljanja zemljištem u Srbiji: rezultati 6 godina nemačko-srpske saradnje” (verzija na engleskom jeziku) može se preuzeti ovde

OBAVEŠTENЈE ZA ČLANOVE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvaženi članovi APPS,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je na web sajtu Asocijacije prostornih planera Srbije aktivirana aplikacija “Berza poslova” koja je dostupna na adresi http://www.apps.org.rs/aktuelnosti/berza-poslova/

Ovim putem Vas pozivamo da animirate intitucije/preduzeća/organizacije u kojima ste zaposleni i poslodavce sa kojima sarađujete, da na sajtu Asocijacije oglase potrebe za kadrovima iz oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, i to ne samo za stalno ili zaposlenje na određeno vreme, već i za privremene i povremene poslove, stručnu praksu i druge vidove angažovanja.

Takođe, poželjno je i da sve koleginice i kolege koje traže posao uputite u ovu aktivnost Asocijacije, kako bismo zajedničkim naporima omogućili angažovanje što većeg broja prostornih i urbanih planera u struci.

Napomena:

 • Da bi ponuda posla bila predstavljena na našem sajtu, dovoljno je da tekst oglasa bude poslat na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Ponuda!

 • Zainteresovani pojedinci se mogu predstaviti na našem sajtu i oglasiti potrebu za angažovanjem slanjem odgovarajućeg teksta sa ličnim podacima na e-mail office@apps.org.rs sa naznakom: Berza poslova – Potražnja!

Srdačno,

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

URBANA LABORATORIJA NA TEMU “UČEŠĆE JAVNOSTI U URBANISTIČKOM PLANIRANJU”

Predstavnici Asocijacije prostornih planera Srbije (APPS) učestvovali su u radu Urbane laboratorije na temu “Učešće javnosti u urbanističkom planiranju”, koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i GIZ/Ambero-ICON u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Urbana laboratorija je održana dana 27. oktobra 2015. godine u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22/VIII.

_

Pozivno pismo (pdf) i Program Urbane laboratorije (pdf)

Prezentacije učesnika:

_

Izveštaj o radu i zaključci Urbane laboratorije (link)

VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016.

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet iz Beograda po šesti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem na temu planiranja i uređenja prostora i naselja lokalne samuprave.

Otvorena su pregovaračka poglavlja o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Naša zemlja je otpočela proces suštinskog usklađivanja sa standardima i normama evropske zajednice zemalja članica. Ova činjenica, zajedno sa tranzicijom koja se već niz godina događa u Srbiji i koja je proizvela čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuje neke postojeće i nameće nove izazove za lokalne zajednice i motivisala je pripremu i organizovanje posebnog naučno-stručnog skupa na temu ”Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: u susret evropskim integracijama”.

Sasvim je izvesno da će prostor lokalnih zajednica u Srbiji, njegovo oblikovanje i razvoj, u predstojećem periodu biti umnogome uslovljen zahtevima koji proističu iz preuzimanja tzv. obaveza iz članstva, ali i značajnim mogućnostima koje evrointegracije nude.

Praktična iskustva i naučni zaključci koji će biti predstavljeni činiće kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj domaće nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na loklanom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Pozitivna iskustva sa prethodnih pet skupova predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

 1. PRAVNI I LEGISLATIVNI OKVIR
 • Zakonodavni i institucionalni okvir – ograničenja i mogućnosti
 • Evropski dokumenti prostornog i urbanog razvoja i njihov značaj i uticaj na/za lokalne zajednice
 • Novi instrumenti planiranja (rani javni uvid, strategije integralnog urbanog razvoja, … urbana komasacija…)
 • Obaveze u predpristupnim pregovorima sa EU u oblasti planiranja, uređenja, korišćenja i zaštite prostora
 1. UPRAVLJANJE I INSTITUCIJE
 • Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za planiranje i uređenje prostora i naselja (JUP: da, možda, ne; gradski urbanista, KzP, lokalna uprava nadležna za prostorno planiranje i urbanizam …)
 • Zahtevi EU integracija – evropski standardi (participacija, demokratičnost, učešće svih aktera, održivi razvoj …)
 • Budućnost odnosa države i lokalne samouprave u materiji planiranja i uređenja prostora i naselja (pitanja decentralizacije, instrumenti kontrole i nadzora …)
 • Priprema za apliciranje za nove EU fondove.
 1. INTEGRALNI I SEKTORSKI PRISTUP
 • Prirodno-geografski preduslovi
 • Strateški položaj i geopolitičke okolnosti
 • Teritorijalni programi saradnje
 • Lokalni GIS kao podrška planiranju i uređenju prostora i naselja
 • Zaštita životne sredine (upravljanje otpadom, problem buke, integralno upravljanje zaštitom voda i dr.)
 • Klimatske promene i posledice na lokalni prostorni razvoj
 • Aktuelne teme i specifični problemi
 1. ISKUSTVA I PRIMERI

 

I obaveštenje sa detaljnim informacijama o skupu (pdf)

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstarktom 01.04.2016. godine.

Rok za slanje finalne verzije rada 25.04.2016. godine.

Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom. Rad obima do 6 A4 strana.

Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11pt latinica.

Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Apstarkte i radove slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

 

Formular za prijavu rada i pisanje apstarkta (doc)

VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016. – II obaveštenje

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, organizuju šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA – U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA“, Vršac, 2. – 4. jun 2016. godine.

Veliki broj domaćih i eksperata iz inostranstva (Austrije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Nemačke, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dr.)., naučnika, predstavnika lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke vlasti, prezentovaće radove i praktična iskustva, u nameri da zaključci skupa predstave kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj domaće nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup, i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja lokalne samouprave.

 

II obaveštenje sa programom rada skupa (pdf)

 

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelu “Srbija“ – www.hotelsrbija.rs
Rezervacija smeštaja: tel:+381 (0) 13 834 170, e-mail: office@hotelsrbija.rs

 

Kotizacije za učešće na skupu iznose:
8.000,00 RSD (za tri i više učesnika 6.500,00 RSD po učesniku), 5.000,00 RSD za studente sa štampanim radom (po radu).
Kotizaciju obezbeđuje prisustvo radnom delu skupa, Zbornik radova “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, sertifikat, prateći i promotivni materijal i dr.
Rok za uplatu kotizacije: za učesnike sa radom 20.05.2016., za ostale učesnike 27.05.2016.
Kotizaciju uplatiti na žiro račun Asocijacije prostornih planera Srbije br. 205-23486-52.
Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji priložiti prilikom registracije na skupu.
Učesnici bez rada mogu izvršiti uplatu na skupu uz prethodnu najavu organizatorima.

 

Prijava i informacije: Asocijacija prostornih planera Srbije, Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
Tel: 011/2637-421 fax: 011/2182-889
Msr Miroslav Marić 063/598-929, e-mail: misamaric@apps.org.rs

X (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvažene koleginice i kolege,

članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

 

Pozivamo vas na X (redovnu) Skupštinu Asocijacije prostornih planera Srbije koja će se održati u petak, 03. juna 2016. godine u hotelu Srbijau Vršcu, sa početkom u 17.30 sati.

 

Materijal za sednicu Skupštine možete preuzeti ovde

 

Očekujemo vas i radujemo se vašem dolasku!

VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016. – III obaveštenje

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, organizuju šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA – U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA“, Vršac, 2. – 4. jun 2016. godine.

Veliki broj domaćih i eksperata iz inostranstva (Austrije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Nemačke, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dr.)., naučnika, predstavnika lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke vlasti, prezentovaće radove i praktična iskustva, u nameri da zaključci skupa predstave kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj domaće nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup, i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja lokalne samouprave.

 

III obaveštenje sa spiskom radova po sekcijama (pdf)

II obaveštenje sa programom rada skupa (pdf)

 

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelu “Srbija“ – www.hotelsrbija.rs
Rezervacija smeštaja: tel:+381 (0) 13 834 170, e-mail: office@hotelsrbija.rs

Prijava i informacije: Asocijacija prostornih planera Srbije, Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
Tel: 011/2637-421 fax: 011/2182-889
Msr Miroslav Marić 063/598-929, e-mail: misamaric@apps.org.rs

Digitalni centralni registar planskih dokumenata Srbije je pušten u rad

Digitalni centralni registar planskih dokumenata Srbije koji omogućava dostupnost svih prostornih i urbanističkih planova putem interneta svim građanima je pušten u rad 26. maja 2016. godine.

Centralni registar planskih dokumenata je značajan deo informacionog sistema državnih organa, popularno e-uprava i omogućava građanima, projektantima i investitorima trenutni uvid u urbanističke i prostorne planove za čitavu teritoriju Srbije putem javnog internet portala.

Na predstavljanju registra rečeno je da potpuni uvid u registar obezbeđuje kvalitetniji i brži razvoj i realizaciju investicija na čitavoj teritoriji Srbije, bez obzira na to da li se radi o gradovima, razvijenim ili opštinama u razvoju.

“Jedan od glavnih postignutih ciljeva projekta je da se planska akta i ostali dokumenti formiraju, razmenjuju, arhiviraju i objavljuju u elektronskom obliku”, rekao je direktor razvoja u kompaniji OSA Računarski inženjering Boris Damjanović.

Registar koji je implementiran u okviru Republičkog geodetskog zavoda uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja i kompaniju OSA Računarski inženjering, funkcioniše od 17. decembra 2015, a do sada je uneto oko 300 prostornih i urbanističkih planova koji su dostupni i pretraživi na internet stranici www.crpd.gov.rs.

(vest preuzeta sa http://www.arh.bg.ac.rs)

ODRŽANA X REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Deseta redovna sednica Skupštine Asocijacije prostornih planera Srbije održana je u petak, 03. juna 2016. godine u hotelu ”Srbija” u Vršcu.

Skupštini je prisustvovalo 69 članova Asocijacije, gosti iz inostranstva i predstavnici Sekcije studenata prostornog planiranja Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Sednicom Skupštine predsedavao je mr Zoran Radosavljević, predsednik APPS, a za članove Radnog predsedništva izabrani su Dragoslav Pavlović, zamenik predsednika APPS i mr Dejan S. Đorđević, član UO APPS.

Jednoglasno su usvojeni Zapisnik sa Devete (redovne) Skupštine APPS održane 17. aprila 2015. godine u ”EKO-centru” na Paliću-Subotica, Izveštaj o radu UO APPS za period april 2015 – maj 2016. godine, kao i Plan i Program rada APPS za period jun 2016 – jun 2017. godine.

Zaključeno je da su u prethodnoj godini ostvareni pozitivni rezultati, te je Upravnom odboru data puna podrška za dalji rad. Ukazano je na važnu ulogu Asocijacije u podsticanju debate o aktuelnim prostornim i urbanim temama i okupljanju aktera prostornog i urbanog razvoja, kao i na sve veće poštovanje i poverenje koje Asocijaciji ukazuju kolege iz Srbije i regiona.

Doneta je odluka o prijemu novih članova APPS, i to: Milica Ružić, dipl. pr. planer; mr Đorđe Čolaković, dipl. pr. planer; msr Marija Belij, dipl. geograf; Prof. dr Uroš Radosavljević, dipl. inž. arh; Tijana Đorđević, dipl. pr. planer; Marija Pavlović, dipl. pr. planer; Doc. dr Sanja Manojlović, dipl. geograf i Doc. dr Ivana Carević, dipl. geolog, kao i odluka o visini članarine za 2016. godinu u iznosu od 1.000,00 dinara.

Prezentovana je i podržana Inicijativa javnih urbanističkih i drugih preduzeća i institucija za unapređenje stanja u domenu stručnog organizovanja za obavljanje poslova prostornog i urbanističkog planiranja. Istaknuta je potreba da se u predstojećem periodu na adekvatan način obezbede njihov siguran pravni i finansijski status. Inicijativu možete pogledati i preuzeti ovde

Sekciji studenata prostornog planiranja Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koja je Skupštini APPS prezentovala svoje ciljeve i aktivnosti data je puna podrška za delovanje, uz mogućnost učešća u radu UO Asocijacije putem delegiranog predstavnika Sekcije studenata.

Pravilnik o standardizaciji klasifikacije namena zemljišta i planskih oznaka u prostornim i urbanističkim planovima koji se donose na lokalnom nivou

Kao jedan od rezultata saradnje između projekta GIZ/AMBERO-ICON i partnera sa nacionalnog i lokalnog nivoa u Srbiji predstavljen je nacrt Podzakonskog akta o standardizaciji klasifikacije namena zemljišta i planskih oznaka u prostornim i urbanističkim planovima koji se donose na lokalnom nivou, koji možete preuzeti na sledećim linkovima:

Deo I – klasifikacija namena zemljišta
Deo II – planske oznake

APPS poziva članove, kao i druge zainteresovane da se informišu o navedenom dokumentu i da najkasnije do 10. oktobra 2016. godine na e-mail office@apps.org.rs dostave svoje sugestije, komentare, primedbe i sl. koje će biti upućene Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastukture na dalje usaglašavanje.

EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD“

Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet organizuju II ekološku konferenciju sa međunarodnim učešćem „SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD“, 25. i 26. novembar 2016., Regionalni centar – Smederevo.

Više videti na sledećem linku.

IZBORI ZA ČLANOVE SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Uvažene koleginice i kolege,

Članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

U toku je glasanje za izbor članova Skupštine Inženjerske komore Srbije.

Ovim putem pozivamo vas da podržite predloge kandidata za izbor članova Matične sekcije planera koje je usvojio Upravni odbor Asocijacije, i to:

 

Teritorija regionalnog centra Beograd:

 1. Miroslav (Pero) Marić, licenca IKS br. 100013109 (redni broj 3), i
 2. Dragoslav (Vasiljka) Pavlović, licenca IKS br. 10000803 (redni broj 5)

 

Teritorija regionalnih centara Vojvodine

 1. Dragana (D.) Dunčić, licenca IKS br. 100004103 (redni broj 7)

 

Teritorija regionalnih centara preostalog dela Srbije:

 1. Dejan (Stevan) Đorđević, licenca IKS br. 100010807 (redni broj 15)

 

 

Upravi odbor APPS

PRIZNANJE GEOGRAFSKOM FAKULTETU NA 25. MEĐUNARODNOM SALONU URBANIZMA

Žiri i Savet 25. Međunarodnog salona urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija, dana 8. novembra 2016. godine u Galeriji ”Lazar Vozarević” u Sremskoj Mitrovici, dodelili su PRIZNANjE Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i JUGINUS-u u kategoriji ”Regionalni prostorni planovi i planovi područja posebne namene” za  PROGRAM IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE PODUNAVSKOG I BRANIČEVSKOG UPRAVNOG OKRUGA.

Više na ovom linku.

Poziv za iskazivanje zainteresovanosti gradova i opština za učešće u realizaciji pilot projekata urbane komasacije

U cilju uspešne primene instrumenta urbane komasacije u Srbiji, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poziva zainteresovane lokalne samouprave u Srbiji da učestvuju u realizaciji pilot projekata na temu uvođenja i praktičnog sprovođenja urbane komasacije u saradnji sa projektom GIZ-a “Unapređenje upravljanja zemljištem na lokalnom nivou u Republici Srbiji III” i uz podršku Stalne konferencije gradova i opština.

Predviđeno je da projekat GIZ-a pruži podršku realizaciji pilot projekata u do pet gradova i opština u Srbiji.

 

Više informacija na http://www.skgo.org/reports/details/1887

 

Izvor: STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ Subotica – Palić, 11-13. maj 2017. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet po deveti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE, Subotica-Palić, 11-13. maj 2017. godine.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

 1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
 2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANJU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 • prirodni uslovi
 • zaštićena prirodna područja
 • ekonomski aspekt
 • društveno-socijalni aspekt
 • gradovi i sela
 • infrastruktura i suprastruktura
 • kulturna i duhovna/tradicionalna osnova
 1. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANJU, PROJEKTOVANJU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 • GIS kao osnov planiranja i zaštite životne sredine
 • kartografija i digitalizacija
 • savremeni alati budućnosti
 • primena GIS u specijalnim delatnostima i planiranju (vojska, policija, civilna zaštita i dr.)
 • evropski projekti i fondovi
 • savremeni pristup planiranju i projektovanju – pametni gradovi, otporni gradovi, veza planiranja i privrede, pametno projektovanje i dr.
 1. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku 20.02.2017.

Prijavu teme sa apstraktom slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Rok za slanje finalne verzije rada 20.04.2017.

 

Najava skupa (.pdf)

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O PLANSKOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

Obaveštavamo Vas da se od 30. decembra 2016. godine do 20. januara 2017. godine sprovodi javna rasprava o Nacrtu zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, javnih službi, jedinica lokalne samouprave, privredni subjekti, sindikati, udruženja građana i poslodavaca i druge organizacije civilnog društva, stručna javnost, predstavnici akademske i naučno-istraživačke zajednice i drugi zainteresovani učesnici.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Republičkom sekretarijatu za javne politike, 11.000 Beograd, ul. Nemanjina 22-26 ili elektronskim putem na e-mail adresu: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Istovremeno, pozivamo vas da svoje primedbe, predloge i sugestije, zaključno sa sredom, 18. januarom 2017. godine, dostavite i na e-mail office@apps.org.rs, kako bismo ih objedinili i poslali predlagaču Nacrta zakona, u formi zvaničnog stava Asocijacije prostornih planera Srbije.

Tekst Nacrta zakona, može se preuzeti sa sajta Republičkog sekretarijata za javne politike na adresi http://vs3836.cloudhosting.rs/sprovodjene-javne-rasprave-o-nacrtu-zakona-o-planskom-sistemu-republike-srbije-i-pratecim-podzakonskim-aktima/t

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

KONFERENCIJA UN HABITAT III, KITO, EKVADOR, 2016.

habitat3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencija Ujedinjenih nacija Habitat III o urbanom razvoju i stanovanju održana je od 17. do 20. oktobra 2016. u glavnom gradu Ekvadora – Kitu. Na konferenciji je usvojena Nova urbana agenda – strateški dokument sa smernicama za razvoj gradova u sledećih dvadeset godina. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je pripremilo Nacionalni izveštaj Republike Srbije za Konferenciju Habitat III u kome je prikazano šta se dešavalo u Srbiji u prethodnih dvadeset godina od održavanja Konferencije Habitat II 1996. godine u Istanbulu. Prva Habitat konferencija je održana 1976. godine u Vankuveru.

 

Nova urbana agenda usvojena u Kitu se sastoji od 3 glavna dela: Deklaracije iz Kita o razvoju gradova sa vizijom i principima razvoja u sledećih dvadeset godina, Opredeljenja razvoja gradova za predstojeći period sa aspekta životne sredine, društva i ekonomije u skladu sa održivim razvojem i Plan implementacije sa posebnim akcentima na prostorno i urbanističko planiranje i saradnju sa lokalnom samoupravom kroz decentralizaciju i obezbeđivanje osnovnih usluga za svakog građanina, uzimajući u obzir naročito načine finansiranja sprovođenja Nove urbane agende.

 

Nacionalni izveštaj Republike Srbije je pripremljen na srpskom i engleskom jeziku i može se preuzeti ovde (srpski/engleski), kao i na stranici Konferencije Habitat III gde se nalaze i izveštaji drugih država koji imaju istovetnu strukturu. Strukturu izveštaja čini šest osnovnih poglavlja: demografija gradova, upravljanje gradskim zemljištem, zaštita životne sredine u gradovima, zakonodavni okvir urbanog razvoja, urbana ekonomija i stambene politike.

Nova urbana agenda ima svrhu da doprinese Ostvarivanju Cilja 11 razvojne agende Ujedinjenih nacija za period od 2015. do 2030. godine. Cilj 11 je jedan od sedamnaest Ciljeva održivog razvoja koje je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ovaj cilj se odnosi na razvoj gradova koji treba da budu održivi (očuvani za buduće generacije), inkluzivni (da u njihov razvoj budu uključene sve kategorije gradskog stanovništva), sigurni (bezbedni) i otporni (na prirodne nepogode, tehnološke udese i klimatske promene).

 

Nova urbana agenda se može preuzeti na stranici https://habitat3.org/the-new-urban-agenda

In memoriam: Branislav KRSTIĆ (1922-2016)

Prof. Branislav Krstić, istaknuti jugoslovenski arhitekta, stručnjak za prostorno uređenje, arhitektonsku baštinu i urbanizam, preminuo je u 94. godini života u Beogradu.

.

Krstic

Branislav Krstić (1922-2016), odrastao u Sarajevu, učestvovao u antifašističkoj borbi (1941-1945), studije arhitekture završio u Sarajevu, a poslediplomske studije u Parizu. Bio je potpredsednik Komisije za urbanizam i prostorno uređenje Savezne skupštine (1964-1967), savezni savetnik u Vladi Jugoslavije nadležan za urbanizam, prostorno uređenje i baštinu (1968-1980), predsednik Saveznog odbora za graditeljsku i prirodnu baštinu (1975-1982). Predavao je na arhitektonskim fakultetima u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu i Splitu.

_______________

Kao predstavnik Jugoslavije učestvovao je u radu nekolicine međunarodnih tela (Savet Evrope, UN-Habitat, UNESCO i dr.). Objavio je više stručnih dela: Osnove politike urbanizma i prostornog uređenja, Savezna skupština, 1969; Prostorno uređenje Jugoslavije – planerski atlas, sa B. Bojovićem, M. Davidom i A. Veljkovićem, JUGINUS, 1973; Osnove i metod prostornog planiranja, Sarajevo, 1973; Čovjek i prostor – pristup prostornom uređenju, Sarajevo, 1982; Zakonodavstvo urbanizma, arhitekture, baštine prostornog uređenja, sa D. Pajovićem, Beograd, 1987; Arhitektonska baština u Jugoslaviji, Beograd, 1991; Zakonodavstvo arhitektonske baštine, Beograd, 2006; Spomenička baština, svjedočanstvo i budućnost prošlosti, Beograd, 2010; Atinska povelja i misao arhitekata i urbanista FNRJ 1950-ih, Beograd, 2014.

IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ – I informacija

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Asocijacija prostornih planera Srbije po deveti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“, Subotica-Palić, 11-13. maj 2017. godine.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
3. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANjE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku 01.03.2017.
Rok za slanje finalne verzije rada obima do 6 A4 strana 20.04.2017.
Prijavu teme sa apstraktom slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

 

Preuzmite I informaciju (TEME SKUPA, PROGRAMSKI ODBORI, PRIJAVA ZA UĆEŠĆE, KOTIZACIJA)

II informacija sa Programom rada IX Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet, u saradnji sa Zavodom za urbanizam grada Subotice, organizuju deveti po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, tradicionalno, u Subotici-Paliću, od 11. do 13. maja 2017. godine.

Veliki broj domaćih i inostranih eksperata, naučnika, predstavnika lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke vlasti, prezentovaće radove i iskustva iz domena pravnog, institucionalnog i metodološkog okvira zaštite prostora i životne, integralnog pristupa prostornom planiranju i zaštiti životne sredine, primene GIS-a i savremenih tehnologija u planiranju, projektovanju i zaštiti životne sredine.

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup, i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i zaštiti životne sredine.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA – sekcije

1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
3. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

Spisak radova selektovanih po sesijama biće blagovremeno objavljen na ovom sajtu!

 

Preuzmite II informaciju sa detaljnim Programom rada skupa (PROGRAM RADA, TEME SKUPA, PROGRAMSKI ODBORI, SMEŠTAJ UČESNIKA, KOTIZACIJA)

 

KOTIZACIJA

8.000,00 din. (za tri i više učesnika 6.500,00 din.),  5.000,00 din. za studente sa štampanim radom (po radu)

Kotizacija obezbeđuje: publikovanje rada, prisustvo radnom delu skupa, Zbornik radova “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, sertifikat, koktel, kafe pauze, prateći i promotivni materijal itd.

Rok za uplatu kotizacije je 08.05.2017.  Za učesnike sa radom rok za plaćanje kotizacije je 30.04.2017.

Kotizaciju uplatiti na račun Asocijacije prostornih planera Srbije broj 205-23486-52.  Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji priložiti prilikom registracije na skupu. Uplata kotizacije za učesnike bez rada se može izvršiti i na samom skupu uz prethodnu najavu organizatorima.

 

PRIJAVA I INFORMACIJE

Asocijacija prostornih planera Srbije, Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
Tel: 011/2637-421 Fax: 011/2182-889
Msr Miroslav Marić 063/598-929  e-mail: misamaric@apps.org.rs

 

Spisak radova po sekcijama na IX Naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA – sekcije

А. PLENUMSKI RADOVI

1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
3. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

Preuzmite SPISAK RADOVA po sekcijama sa detaljnim Programom rada skupa!

 

Preuzmite II informaciju (PROGRAM RADA, TEME SKUPA, PROGRAMSKI ODBORI, SMEŠTAJ UČESNIKA, KOTIZACIJA)

 

KOTIZACIJA

8.000,00 din. (za tri i više učesnika 6.500,00 din.),  5.000,00 din. za studente sa štampanim radom (po radu)

Kotizacija obezbeđuje: publikovanje rada, prisustvo radnom delu skupa, Zbornik radova “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”, sertifikat, koktel, kafe pauze, prateći i promotivni materijal itd.

Kotizaciju uplatiti na račun Asocijacije prostornih planera Srbije broj 205-23486-52.  Potvrdu o uplaćenoj kotizaciji priložiti prilikom registracije na skupu. Uplata kotizacije za učesnike bez rada se može izvršiti i na samom skupu uz prethodnu najavu organizatorima.

 

PRIJAVA I INFORMACIJE

Asocijacija prostornih planera Srbije, Studentski trg 3/III, 11000 Beograd
Tel: 011/2637-421 Fax: 011/2182-889
Msr Miroslav Marić 063/598-929  e-mail: misamaric@apps.org.rs

APPS PRIKUPLJA FOTOGRAFIJE ZA POTREBE PUBLIKACIJE

Uvažene koleginice i kolege,

Članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

 

Ove godine APPS obeležava dvadeset godina svog postojanja i rada.

Tim povodom, UO APPS je odobrio izdavanje prigodne publikacije o onome što smo radili i postigli u tom periodu.

Ideja je da osim pisanih priloga, publikacija sadrži i određen izbor fotografskog materijala, te vas ovim putem pozivamo da nam u periodu do 20. juna 2017. dostavite fotografije koje posedujete i na taj način doprinesete da sačuvamo uspomenu na ljude, mesta i događaje koji su prethodnih dvadeset godina Asocijacije učinili posebnim.

Molimo da nam fotografije dostavite na e-mail dejan_dj@yahoo.com

Uz svaku fotografiju potrebno je navesti imena osoba koje se na njoj nalaze (s leva na desno), datum i mesto nastanka fotografije, povod, odnosno događaj povodom koga je fotografija nastala i ime autora fotografije.

Srdačno,

Upravni odbor

Asocijacije prostornih planera Srbije

 

ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA PLAKETA

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu (GEF), na svečanosti održanoj u utorak, 20. juna 2017. godine povodom obeležavanja Dana Fakulteta, dodelio je Asocijaciji prostornih planera Srbije (APPS) plaketu, kao znak priznanja za dugogodišnju uspešnu saradnju i doprinos razvoju nauke i nastave.

 2017-06-20-Plaketa-GEF-APPS  Plaketa-GEF-a

SVEČANOST POVODOM OBELEŽAVANJA 20 GODINA POSTOJANJA I RADA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvaženi,

čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo na svečanost povodom obeležavanja 20 godina postojanja i rada Asocijacije prostornih planera Srbije.
Svečanost će se održati u petak 20. oktobra 2017. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 1, sa početkom u 12 časova.

S poštovanjem,
Vaša Asocijacija prostornih planera Srbije

 

Preuzmite POZIVNICU!

SVEČANO OBELEŽENI JUBILEJI PROSTORNOG PLANIRANJA U SRBIJI

Značajni jubileji prostornog planiranja u Srbiji – 20 godina postojanja i rada Asocijacije prostornih planera Srbije, 40 godina studijskog programa Prostorno planiranje na Geografskom fakultetu u Beogradu i 60 godina od javne afirmacije prostornog planiranja u Srbiji, u prisustvu brojnih inostranih i domaćih zvanica, svečano su obeleženi 20. oktobra 2017. godine, u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Prigodnim govorima skupu su se obratili domaćini – dekan Geografskog fakulteta, Prof. dr Dejan Filipović; šef Odseka za prostorno planiranje Geografskog fakulteta, Prof. dr Dejan Đorđević, i predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, dr Zoran Radosavljević.

 

Prisutne su pozdravili i pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, mr Đorđe Milić; direktor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, dr Saša Milijić; zamenik direktora Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Prof. dr Jasmina Đorđević, a čestitke kolektiva Katedre za prostorno planiranje Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, Geografskog instituta “Jovan Cvijić” SANU i Tehničkog univerziteta u Beču, povodom obeležavanja važnih jubileja, prisutnima su preneli Prof. dr Rajko Gnjato, dr Milena Panić i Prof. dr Tomas Dilinger.

Nakon pozdravnih reči, usledila su predavanja uvažanih kolega iz zemlje i inostranstva:

- Contemporary challenges for practice, research and education in spatial planning. a european point of view – Prof. dr Anna Geppert, predsednik AESOP-a, Univerzitet Pariz-Sorbona – Institut za regionalno planiranje;

- Budućnost prostornog planiranja na planetarnom nivou – balansiranje upotrebe zemljišta – Prof. dr Andrej Pogačnik, Univerzitet u Ljubljani – Fakultet za građevinarstvo i geodeziju (prezentacija), i

- Planiranje na raskršću – Prof. dr Borislav Stojkov, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (prezentacija).

Na svečanosti su dodeljene nagrade i priznanja Asocijacije prostornih planera Srbije istaknutim i zaslužnim pojedincima i institucijama, a svi prisutni su svoju stručnu biblioteku obogatili i sa dva nova izdanja Asocijacije – Osnovi potencijalnog prostornog planiranja, arhitekte Nikole Dobrovića, i Struka u pokretu, trag u vremenu | Answers, koja su priređena posebno za ovu priliku.

Asocijacija prostornih planera Srbije se zahvaljuje svima koji su svojim prisustvom ili na bilo koji drugi način doprineli obeležavanje pomenutih jubileja.

Photo1

Photo2

Photo4

Photo3

NA 26. SALONU URBANIZMA ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENO PRIZNANJE

Žiri i Savet 26. Međunarodnog salona urbanizma, koji predstavlja tradicionalnu  međunarodnu godišnju manifestaciju i smotru najznačajnijih aktuelnih ostvarenja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, urbanističkog projektovanja i realizacija, dana 08. novembra 2017. godine u  u Nišu, dodelili su Asocijaciji prostornih planera Srbije (APPS) PRIZNANjE ZA 20 GODINA RADA.

 

 Priznanje-Salon urbanizma 2017  Salon urbanizma 2017-1

 

 Salon urbanizma 2017-2  Salon urbanizma 2017-10  Salon urbanizma 2017-9
 Salon urbanizma 2017-11  Salon urbanizma 2017-6  Salon urbanizma 2017-4
 Salon urbanizma 2017-13  Salon urbanizma 2017-12
 Salon urbanizma 2017-7  Salon urbanizma 2017-8

Poziv na promociju knjige “STRUKA U POKRETU, TRAG U VREMENU | ANSWERS”

Sa posebnim zadovoljstvom pozivamo Vas na promociju knjige

 

STRUKA U POKRETU, TRAG U VREMENU | ANSWERS

urednici dr Zoran Radosavljević i dr Velimir Šećerov – Beograd: APPS, 2017

 

Promocija će se održati u nedelju, 26. novembra 2017. godine, u vremenu od 16.00 do 18.00 sati, hotel Radisson Blu Old Mill, sala M1 (u prizemlju), Bulevar vojvode Mišića br. 15, Beograd.

 

O knjizi će govoriti Prof. dr Borislav Stojkov, dr Žaklina Gligorijević i urednici.

 

Nakon promocije knjige biće uručene nagrade i priznanja APPS istaknutim i zaslužnim pojedincima i institucijama.

 

Promocija se održava u sklopu multikongresa Serbian Visions 2017 (više na www.serbian-visions.rs)

Serbian_Visions1

 

 

 

 

D o b r o d o š l i !

 Vaša Asocijacija prostornih planera Srbije

 Preuzmite POZIVNICU

APPS na multikongresu Serbian Visons 2017

Asocijacija prostornih planera Srbije učestvuje na SERBIAN VISIONS vikend manifestaciji 26. novembra od 16-18 časova u Hotelu Raddison Blu Old Mill, sala M1 (u prizemlju), Bulevar vojvode Mišića br. 15, Beograd.

Pozivamo članove i zainteresovanu javnost da nam se pridruže na promociji knjige “STRUKA U POKRETU, TRAG U VREMENU | ANSWERS”. Ulaz je besplatan.

O knjizi će govoriti Prof. dr Borislav Stojkov, dr Žaklina Gligorijević i urednici.

Nakon promocije knjige biće uručene nagrade i priznanja APPS istaknutim i zaslužnim pojedincima i institucijama.

Serbian Vision je multikongres koji u svojih 60 dvočasovnih manifestacija, tokom 25 i 26. novembra obuhvata širok spektar tema: ljudska prava, ekonomiju, EU integracije, obrazovanje, kulturu, zdravlje, zaštitu životne sredine, bezbednost, inovacije, kao i mnoge druge koje čine viziju za bolju budućnost Srbije.

Cilj multikongresa je jačanje uloge civilnog društva u zemlji i stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta, umrežavanje i informisanje aktivne publike, a organizuje ga Nemačko-srpska privredna komora u saradni sa Privrednom komorom Srbije, treću godinu za redom. Za više informacija o multikongrasu koji iz godine u godinu okuplja više od 3000 zainteresovanih osoba tokom ova dva dana, pogledajte web sajt:  http://www.serbian-visions.rs/

 

Print

 

 

 

 

Program – subota, 25.11.2017.

Program – nedelja, 26.11.2017.

 

D o b r o d o š l i !

 Vaša Asocijacija prostornih planera Srbije

XI (IZBORNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvažene koleginice i kolege,

članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

 

Pozivamo Vas na XI (izbornu) Skupštinu Asocijacije prostornih planera Srbije koja će se održati u ponedeljak, 25. decembra 2017. godine sa početkom u 13.00 sati, u prostorijama Geografskog fakulteta u Beogradu, Studentski trg 3/III.

 

Materijal za sednicu Skupštine možete preuzeti ovde

 

Obrazac za predlaganje kandidata možete preuzeti ovde

 

Očekujemo Vas i radujemo se Vašem dolasku!

Objavljen Nacrt Zakona o izmеnama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavljen je Nacrt Zakona o izmеnama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, kao i odgovarajuće Obrazloženje. Navedena dokumenta možete preuzeti na adresi: http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-planiranju-i-izgradnji.

VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 19. i 20. april 2018. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet sedmi put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 19. i 20. april 2018. godine.

Stručnjaci različitih profila prostorni i urbani planeri, arhitekte, geografi, demografi, sociolozi, ekonomisti, stručnjaci iz oblasti životne sredine i mnogi drugi, predstavili bi sektorske i integralne probleme, rasvetlili zahteve aktuelnog momenta u planiranju prostora, elaborirali mogućnosti koje pružaju evropski projekti i fondovi i kakav je njihov uticaj na unapređenje opšteg stanja razvoja, ukazali na strategije i ostale razvojne dokumente važne za integralno planiranje. Čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuje neke postojeće i nameće nove izazove za lokalne zajednice i motivisala je pripremu i organizovanje posebnog naučno-stručnog skupa na temu “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA “.

Sasvim je izvesno da će prostor lokalnih zajednica, njegovo oblikovanje i razvoj, u predstojećem periodu biti umnogome uslovljen zahtevima koji proističu iz preuzimanja tzv. obaveza iz članstva, ali i značajnijim mogućnostima koje evrointegracije nude.

Praktična iskustva i naučni zaključci koji će biti predstavljeni činiće kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj domaće nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Pozitivna iskustva sa prethodnih šest skupova predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Paralelno sa naučno stručnim radom prirediće se i izložba Planerska umrežavanja III, gde će biti predstavljeni planovi svih nivoa iz Balkanskih zemalja i okruženja.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“

1. GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA

2. PROSTORNE INTEGRACIJE

3. STANOVNIŠTVO U PROSTORNOM PLANIRANJU

4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

Ceneći doprinos naših velikana koji su temeljili srpsku geografsku školu, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Grad Trebinje organizovaće naučni skup “MEMENTO JEVTO DEDIJER” 18. aprila 2018. godine u Trebinju, Republika Srpska, BiH.

Naučni skup posvećen je naučniku i javnom delatniku Jevtu Dedijeru čija se životna staza poklapa i prepliće sa stazom jedne cele generacije najznačajnijih intelektualaca tog vremena, prvom nastavniku iz BiH na Beogradskom univerzitetu i prvom docentu geografije koga je izabrao Jovan Cvijić.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA „MEMENTO JEVTO DEDIJER“

1. JEVTO DEDIJER – CVIJIĆEV UČENIK I SARADNIK

2. JEVTO DEDIJER – NAUČNI DOMETI

3. JEVTO DEDIJER – KULTURNI I JAVNI DELATNIK

4. VREME I DOGAĐAJI KOJI SU OBELEŽILI ŽIVOT I RAD JEVTA DEDIJERA

5. JEVTO DEDIJER I HERCEGOVINA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom 25.01.2018. godine.

Rok za slanje finalne verzije rada 01.03.2018. godine.

Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom. Rad obima do 6 A4 strana.

Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11pt latinica.

Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Apstrakte i radove slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Više informacija možete pronaći na web adresi Asocijacije www.apps.org.rs

I informacija – Najava skupa

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

U postupku pripreme Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji.

Javna rasprava sprovešće se u periodu od 15. januara – 6. februara 2018. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici: državnih organa, privrednih subjekta, javnih službi, međunarodnih organizacija, udruženja građana i drugih predstavnika civilnog društva, stručne javnosti, kao i profesori i akademici i drugi naučni radnici i druge zainteresovane strane.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, postavljen je na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs/lat/dokumenti/nacrt-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-planiranju-i-izgradnji.

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji, organizovaće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u formi prezentacije i diskusije koja će se održati u:

 • Beogradu – 15. januar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova, u prostorijama Privredne komore Beograda, u sali 6, ulica Kneza Miloša 12;
 • Kragujevcu – 18. januar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova u Velikoj sali Skupštine grada Kragujevca, Trg Slobode 3;
 • Novom Sadu – 22. januar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova u prostorijama Skupštine Grada Novog Sada, u Velikoj sali, ulica Žarka Zrenjanina 2;
 • Subotici – 25. januar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova u prostorijama Svečane sale Skupštine grada Subotice, ulica Trg slobode 1;
 • Nišu – 2. februar 2018. godine, u terminu od 11:00 do 14:00 časova u sali Skupštine grada Niša, ulica Nikole Pašića 24.

Kompletno obaveštenje možete pogledati ovde.

VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

Poštovani,

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet sedmi put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 18. i 20. april 2018. godine.

Čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuje neke postojeće i nameće nove izazove za lokalne zajednice i motivisala je pripremu i organizovanje posebnog naučno-stručnog skupa na temu “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“.

Veliki broj domaćih i eksperata iz inostranstva (Austrije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dr.), raznih profila (prostorni i urbani planeri, arhitekte, geografi, demografi, sociolozi, ekonomisti, stručnjaci iz oblasti životne sredine i mnogi drugi), prezentovaće radove i praktična iskustva, u nameri da rasvetle zahteve aktuelnog momenta u planiranju prostora.

Eksperti, naučnici, predstavnici lokalnih samouprava i republičkih vlasti kroz predstavljanje i prezentaciju sektorskih i integralnih problema, primera dobre prakse, ukazivanje na mogućnosti koje pružaju evropski projekti i fondovi i kakav je njihov uticaj na unapređenje opšteg stanja razvoja, doprineće da zaključci skupa predstave kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj domaće nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja lokalne samouprave.

II informacija TREBINJE 2018

OTVORENI OKRUGLI STO “GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 1. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

OTVORENI OKRUGLI STO ”GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Koordinatori Okruglog stola: Prof. dr Borislav Stojkov (tema Gradovi Srbije u budućnosti) i Dr Igor Marić (tema Regionalne osobine i identitet gradova Srbije u budućnosti)

Akteri u radu Okruglog stola biće i: Prof. dr Mina Petrović, Dr Žaklina Gligorijević, Dr Milena Vukmirović, Mr Milica Resanović, Dr Zlata Vuksanović–Macura, Dr Vladimir Macura, Prof.dr Nevena Vasiljević

Okrugli sto, pored eksperata okupljenih oko stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko gradova Srbije u budućnosti.

Okrugli sto biće održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, dana 27. marta 2018. od 15 do 17 časova.

Prijavljivanje besplatnog učešća vršiće se pred sam početak ispred sale.

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

U vreme svojih značajnih jubileja Akademija inženjerskih nauka Srbije (1998-2018) i Savez inženjera i tehničara Srbije (1867-2017) žele da iskoriste svoj naučni i stručni potencijal u korist svog naroda i države, otvarajući vidike ka budućnosti gradova u Srbiji. Akademija i Savez preko svojih istaknutih članova ocenjuju da gradovi Srbije, veliki i manji, raspoređeni širom čitave teritoriji naše države, predstavljaju neprocenjiv ali nedovoljno ili neodgovarajuće iskorišćen resurs za održivi razvoj Srbije.Isto tako, ocena je da danas, u vreme sve bržih i sve neizvesnijih promena kao i brojnih ekonomskih, socijalnih i ekloških pretnji, gradovima Srbije tre posvetiti znatno veću pažnju radi očuvanja njihovih vrednosti i identiteta, humanog potencijala i dostojanstva, uz istovremenu pažnju ka nužnosti tehničke, tehnološke i industrijske modernizacije radi dostizanja višeg nivoa konkurentnosti na evropskom i globalnom nivou. Prema ovome, Akademija i Savez najavljuju seriju aktivnosti koje treba da osvetle put ka budućnosti gradova Srbije, pod nazivom GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI, koje će biti organizovane i izvedene tokom 2018. godine uz angažovanje naučnih potencijala članova Akademije inženjerskih nauka Srbije, drugih naučnih i stručnih i mladih kadrova, koji se bave temom grada:

27. marta – Otvoreni Okrugli sto: Gradovi Srbije u budućnosti (koordinatori Prof. dr Borislav Stojkov i Dr Igor Marić).

26. aprila – Urbana ekonomija, industrija 4.0, inovacije i nove tehnologije– predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Petar Petrović).

30. maja – Međunarodni seminar: Metropoliteni budućnost velikih gradova Srbije (koordinator Prof. dr Borislav Stojkov).

21. juna – Urbana mobilnost – predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Vuk Bogdanović).

27. septembra – Stanovništvo, socijalni razvoj i urbana higijena gradova Srbije– predavanja i rasprava (koordinatori Prof. dr Branislav Đorđević i Dr Mila Pucar).

25. oktobra – Urbana fizionomija i pitanja morfogeneze– predavanja i rasprava (koordinator akademik Prof. Milan Lojanica).

29. novembra – Modeli grada Srbije u budućnosti – radionica i konkurs (koordinator akademik Prof. Branislav Mitrović).

Navedene aktivnosti, uz mogućnost promene redosleda, odvijaće se prema detaljnom programu koji će biti objavljen za svaku nekoliko dana pre navedenog datuma u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9 u Beogradu. Ulaz je besplatan.

POZIV

2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 2. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

 • Urbana mobilnost velikih i manjih gradova Srbije u budućnosti
 • Pametna (inteligentna) mobilnost i prednost javnog saobraćaja
 • Procena uticaja saobraćaja u gradu
 • Integrisana urbana mobilnost
 • Biciklistički, pešački i vazdušni saobraćaj u gradu budućnosti

Koordinator Okruglog stola: prof. dr Vuk Bogdanović (FTN Novi Sad)

Akteri u radu Okruglog stola biće i: prof. dr Ratomir Vračarević (FTN), prof. dr Valentina Basarić (FTN), MSc Gradimir Stefanović (GSTC, London), prof. dr Vladimir Depolo, dr Svetlana Vukanović (Svetska banka), prof. dr Boško Rašuo (Maš. fak. BG). Okrugli sto, pored eksperata okupljenih oko stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko teme urbane mobilnosti u gradovima Srbije u budućnosti.

Okrugli sto biće održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, četvrtak, 26. aprila 2018. od 15 do 18 časova. Prijavljivanje učesnika vršiće se pred sam početak ispred sale. Ulaz je slobodan.

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

U vreme svojih značajnih jubileja Akademija inženjerskih nauka Srbije (1998-2018) i Savez inženjera i tehničara Srbije (1867-2017) žele da iskoriste svoj naučni i stručni potencijal u korist svog naroda i države, otvarajući vidike ka budućnosti gradova u Srbiji. Akademija i Savez preko svojih istaknutih članova ocenjuju da gradovi Srbije, veliki i manji, raspoređeni širom čitave teritoriji naše države, predstavljaju neprocenjiv ali nedovoljno ili neodgovarajuće iskorišćen resurs za održivi razvoj Srbije.Isto tako, ocena je da danas, u vreme sve bržih i sve neizvesnijih promena kao i brojnih ekonomskih, socijalnih i ekloških pretnji, gradovima Srbije tre posvetiti znatno veću pažnju radi očuvanja njihovih vrednosti i identiteta, humanog potencijala i dostojanstva, uz istovremenu pažnju ka nužnosti tehničke, tehnološke i industrijske modernizacije radi dostizanja višeg nivoa konkurentnosti na evropskom i globalnom nivou. Prema ovome, Akademija i Savez najavljuju seriju aktivnosti koje treba da osvetle put ka budućnosti gradova Srbije, pod nazivom GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI, koje će biti organizovane i izvedene tokom 2018. godine uz angažovanje naučnih potencijala članova Akademije inženjerskih nauka Srbije, drugih naučnih i stručnih i mladih kadrova, koji se bave temom grada:

27. marta – Otvoreni Okrugli sto: Gradovi Srbije u budućnosti (koordinatori Prof. dr Borislav Stojkov i Dr Igor Marić).

26. aprila – Urbana ekonomija, industrija 4.0, inovacije i nove tehnologije– predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Petar Petrović).

30. maja – Međunarodni seminar: Metropoliteni budućnost velikih gradova Srbije (koordinator Prof. dr Borislav Stojkov).

21. juna – Urbana mobilnost – predavanja i rasprava (koordinator Prof. dr Vuk Bogdanović).

27. septembra – Stanovništvo, socijalni razvoj i urbana higijena gradova Srbije– predavanja i rasprava (koordinatori Prof. dr Branislav Đorđević i Dr Mila Pucar).

25. oktobra – Urbana fizionomija i pitanja morfogeneze– predavanja i rasprava (koordinator akademik Prof. Milan Lojanica).

29. novembra – Modeli grada Srbije u budućnosti – radionica i konkurs (koordinator akademik Prof. Branislav Mitrović).

Navedene aktivnosti, uz mogućnost promene redosleda, odvijaće se prema detaljnom programu koji će biti objavljen za svaku nekoliko dana pre navedenog datuma u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9 u Beogradu. Ulaz je besplatan.

2. Okrugli sto – Poziv

Održan VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, u Trebinju, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

U Trebinju, u periodu od 18. do 20. aprila 2018. godine, u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i Grada Trebinje u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, održan je VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“.

Pozdravne reči prisutnima su u Domu kulture u Trebinju, 18. aprila 2018. godine, uputili msr Miroslav MARIĆ, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, Prof. dr Dejan FILIPOVIĆ, dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Goran TRBIĆ, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Dejan ŠABIĆ, šef Odseka za geografiju Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, Doc. dr Danica ŠANTIĆ, predsednik naučnog odbora Skupa i Radoslav ILIĆ, konzul Republike Srbije u Banjaluci – Konzularna kancelarija u Trebinju.

Skup je svečano otvorio dr Dragoslav BANJAK, predsednik Skupštine Grada Trebinje, a uvodne referate saopštili su Prof. dr Milovan PECELJ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet; Prof. emiritus dr Stevan STANKOVIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Prof. dr Velimir ŠEĆEROV, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Doc. dr Danica ŠANTIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (Predsednik naučnog odbora Skupa).

Naučno- stručnom skupu je u tri dana trajanja prisustvovalo preko 250 eksperata i stručnjaka iz oblasti prostornog, urbanog i envajeronmentalnog planiranja, turizma i dr. iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Makedonije…

Radovi učesnika objavljeni su u Zborniku radova na 722 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova Mladih istraživača.

Skup je svečano zatvoren u petak, 20. aprila 2018. godine.

Zaključci Naučno-stručnog skupa biće uskoro objavljeni na web sajtu APPS.

Kako su drugi izveštavali o Skupu prostornih planera, možete pogledati na:

https://www.trebinje.rs.ba/trebinje-domacin-dva-naucna-skupa/

https://srpskainfo.com/medjunarodni-naucni-skup-o-prostornom-planiranju-u-trebinju/

http://www.hercegovinapromo.com/trebinje-naucni-skup-memento-jevto-dedijer/

http://kctrebinje.com/u-kulturnom-centru-trebinje-otvoren-sedmi-naucno-strucni-skup-lokalna-samouprava-u-planiranju-i-uredjenju-prostora-i-naselja/

http://www.herceg.tv/drustvo/11580/u-trebinju-naucni-skup-i-izlozba-posveceni-jevtu-dedijeru-video

Galerija fotografija sa skupa.

4. OTVORENI OKRUGLI STO „INDUSTRIJA, PREDUSLOV EKONOMSKE ODRŽIVOSTI GRADOVA SRBIJE – društveni izazovi proizvodnje u visoko-urbanizovanim sredinama“

Akademija inženjerskih nauka Srbije i Savez inženjera i tehničara Srbije najavljuju 4. aktivnost prema Programu aktivnosti za 2018. godinu,  za temu – GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

4. OTVORENI OKRUGLI STO

„INDUSTRIJA, PREDUSLOV EKONOMSKE ODRŽIVOSTI GRADOVA SRBIJE – društveni izazovi proizvodnje u visoko-urbanizovanim sredinama“

• Industrijski parkovi budućnost većih gradova Srbije

• Digitalizacija industrije i realni kapaciteti gradova Srbije

• Ekološki izazov reindustrijalizacije gradova Srbije

• Planske koncepcije razvoja industrije u Beogradu, Kragujevcu i Subotici

Koordinator Okruglog stola: prof. dr Petar Petrović (AINS)

Panelisti: Mihajlo Vesović (PKS), Vidosava DŽagić (PKS), prof. dr Aleksandar Jovović (Maš.fak), predstavnici gradova Beograda i Kragujevca.

Pored navedenih eksperata, ovaj okrugli sto pruža priliku svim prisutnim učesnicima da iznesu svoje ideje i vizije oko teme industrije u gradovima u Srbiji kroz otvorenu debatu.

Otvoreni okrugli sto će biti održan u sali Saveza inženjera i tehničara Srbije, ul. Kneza Miloša 9a/III, u utorak 26. juna 2018. od 15:00 do 18:00 časova. Registracija počinje u 14:30. Ulaz je slobodan.

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

POZIV – 4. Okrugli sto

5. OTVORENI OKRUGLI STO “UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADOVE SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI
(gen. koordinator prof. dr Borislav Stojkov)

5. OTVORENI OKRUGLI STO
“UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADOVE SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Teme (radno):

• Nauka i praksa, stanje i perspektive u Srbiji (dr Mila Pucar, naučni savetnik, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, redovni član AINS)
• Zaštita životne sredine u gradovima u Srbiji, u svetlu klimatskih promena (Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine)
• Primeri prilagođavanje gradova na klimatske promene (Glazgov). Gost panelist: prof. dr Branka Dimitijević, Professor of Architecture Department of Architecture University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom)
• Razvoj novih materijala i tehnologija kao odgovor na klimatske promene u Srbiji. Panelist: prof. dr Biljana Stojanović, Mašinski fakultet u Beogradu, redovni član AINS)
• Savremeni pristupi upravljanja kišnim oticanjem u procesu urbanističkog planiranja i projektovanja, prilagođeni klimatskim promenama. Panelist: prof. dr LJiljana Vasilevska, Građevinsko-arhitektonski fakultet Univerziteta u Nišu)

Ključne reči:

• Adaptacija – Prilagodljivost (Adaptation)
• Otpornost – (Resilience)
• Ranjivost – (Vunerability)
• Ublažavanje – (Mitigation)

Koordinator Okruglog stola: dr Mila Pucar, naučni savetnik (IAUS, Beograd)

Akteri u radu Okruglog stola biće i drugi članovi AINS. Okrugli sto, pored eksperata okupljenih oko Stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko teme uticaja klimatskih promena na gradove u Srbiji i svetu u budućnosti.
Okrugli sto biće održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, 27. septembra 2018. od 15:00 do 18:00 časova. Prijavljivanje učesnika vršiće se pred sam početak ispred sale. Ulaz je slobodan.

POZIV

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

U vreme svojih značajnih jubileja Akademija inženjerskih nauka Srbije (1998-2018) i Savez inženjera i tehničara Srbije (1867-2017) žele da iskoriste svoj naučni i stručni potencijal u korist svog naroda i države, otvarajući vidike ka budućnosti gradova u Srbiji. Akademija i Savez preko svojih istaknutih članova ocenjuju da gradovi Srbije, veliki i manji, raspoređeni širom čitave teritoriji naše države, predstavljaju neprocenjiv ali nedovoljno ili neodgovarajuće iskorišćen resurs za održivi razvoj Srbije. Isto tako, ocena je da danas, u vreme sve bržih i sve neizvesnijih promena kao i brojnih ekonomskih, socijalnih i ekloških pretnji, gradovima Srbije tre posvetiti znatno veću pažnju radi očuvanja njihovih vrednosti i identiteta, humanog potencijala i dostojanstva, uz istovremenu pažnju ka nužnosti tehničke, tehnološke i industrijske modernizacije radi dostizanja višeg nivoa konkurentnosti na evropskom i globalnom nivou. Prema ovome, Akademija i Savez najavljuju seriju aktivnosti koje treba da osvetle put ka budućnosti gradova Srbije, pod nazivom

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI

koje će biti organizovane i izvedene tokom 2018. godine uz angažovanje naučnih potencijala članova Akademije inženjerskih nauka Srbije, drugih naučnih i stručnih i mladih kadrova, koji se bave temom grada:

27. marta – Otvoreni Okrugli sto: Gradovi Srbije u budućnosti (koordinatori prof. dr Borislav Stojkov i dr Igor Marić)
26. aprila – Otvoreni Okrugli sto: Urbana mobilnost – (koordinator prof. dr Vuk Bogdanović
30. maja – Međunarodni seminar: Metropoliteni budućnost velikih gradova Srbije (koordinator prof. dr Borislav Stojkov)
21. juna – Urbana ekonomija, industrija 4.0, inovacije i nove tehnologije – predavanja i rasprava (koordinator prof. dr Petar Petrović)
27. septembra – Uticaj klimatskih promena na gradove Srbije u budućnosti – predavanja i rasprava (koordinator dr Mila Pucar, naučni savetnik)
25. oktobra – Urbana fizionomija i pitanja morfogeneze – predavanja i rasprava (koordinator akademik prof. Milan Lojanica)
29. novembra – Modeli grada Srbije u budućnosti – radionica i konkurs (koordinator akademik prof. Branislav Mitrović)

Javna rasprava o Predlogu Strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine

Strategija održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine.

Javna rasprava o Predlogu strategije sprovešće se u periodu od 15. oktobra do 4. novembra 2018. godine. Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, privrednih subjekta, javnih službi, međunarodnih organizacija, udruženja građana, drugih predstavnika civilnog društva, stručne javnosti, profesori i istraživači i drugi naučni radnici,kao i druge zainteresovane strane.

Tekst Predloga strategije biće postavlјen na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i na portalu e-uprave. Primedbe, predlozi i sugestije, dostavlјaju se Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture putem elektronske pošte na e-mail: sednice.vlade@mgsi.gov.rs i sinisa.trkulja@mgsi.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom „Javna rasprava o Predlogu strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine”.

Javnu raspravu o Predlogu strategije organizovaće Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u formi prezentacije i diskusije koja će se održati 22. oktobra 2018. godine, u terminu od 11,00 do 14,00 časova, u prostorijama Privredne komore Srbije, u velikoj sali, ul. Terazije 23, Beograd.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture  analiziraće sve  primedbe,  predloge  i  sugestije  učesnika u javnoj raspravi i sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije.

6. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA FIZIONOMIJA I PITANJA MORFOGENEZE”

GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI
(gen. koordinator prof. dr Borislav Stojkov)

6. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA FIZIONOMIJA I PITANјA MORFOGENEZE”
(koordinator akademik prof. Milan Lojanica)

Teme:

 • Urbana morfogeneza grada u budućnosti – rast i razvoj grada – uticaj na morfologiju (prof. dr Milan Lojanica, akademik SANU, i član AINS)
 • Urbana morfogeneza i urbanizam (prof. dr Dimitrije Mladenović)
 • Socijalna dimenzija urbane fizionomije (prof. dr Sreten Vujović)
 • Grad i mogućnosti razvoja grada u vremenu (MSc Miodrag Ferenčak)
 • Arhitektonsko nasleđe i identitet gradova u Srbiji (prof. dr Aleksandar Kadijević).

Akteri u radu Okruglog stola biće i drugi članovi AINS-a i SITS-a. Okrugli sto, pored eksperata okuplјenih oko Stola, obuhvatiće i sve prisutne u sali, odnosno omogućiće aktivno učešće prisutnih da kroz otvorenu debatu iznesu svoje stavove, ideje i vizije oko teme urbane fizionomije i morfogeneze gradova u Srbiji i svetu u budućnosti. Okrugli sto će biti održan u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9, Beograd, 28. novembra 2018. od 15 do 18 časova. Prijavlјivanje učesnika vršiće se pred sam početak ispred sale. Ulaz je slobodan.

POZIV

OČEKUJEMO VAS SA DOBRODOŠLICOM!

 

 

ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA POVELJA

Urbanistički zavod Beograda, na svečanosti održanoj u četvrtak, 15. novembra 2018. godine povodom obeležavanja jubileja 70 GODINA PLANIRANJA BEOGRADA, dodelio je Asocijaciji prostornih planera Srbije (APPS) povelju, kao znak priznanja za dugogodišnju saradnju i izuzetan doprinos afirmaciji struke.

Zavod Beograd Nagrada (1)

 

10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, organizuju jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, tradicionalno, u Subotici – Paliću, od 09. do 11. maja 2019. godine.

Skup pruža priliku da se na jednom mestu okupe, i razmene iskustva, stručnjaci koji se bave planiranjem i uređenjem prostora, zaštitom životne sredine, zatim predstavnici državnih i lokalnih organa uprave kao i nevladinog sektora.

Namera organizatora skupa je da se razmotri trenutna situacija u oblasti izrade i sprovođenja planske dokumentacije u Srbiji i pravno okruženje u kojem se ovi dokumenti rade. Skup je aktuelizovan izmenom zakonske regulative u oblasti prostornog planiranja i životne sredine, te usvajanjem niza prostornih planova područja posebne namene na teritoriji Srbije kao planskih akata koji razrađuju prostorni razvoj teritorije Republike definisan Prostornim planom Republike Srbije. Značajan aspekt izrade ovih dokumenta predstavlja uravnoteženje ekonomskih i drugih aktivnosti u odnosu na zaštitu prirodne i životne sredine i postizanje sveukupnog održivog razvoja Srbije.

Ove godine je poseban akcenat stavljen na problematiku planiranja i upravljanja prirodnim i kulturnim dobrima i obnovljivih izvora energije u prostornim i urbanističkim planovima. Imajući u vidu stalnu aktuelnost ovih tema i širok dijapazon naučnih i stručih pristupa rešavanju ovog problema, ovo je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i unapredi metodologija planiranja upravljanja prirodnim i kulturnim dobrima. U isto vreme, rastući trend korišćenja prostora prirodnih i kulturnih dobara kao okosnice turizma i privrednog razvoja Srbije zahteva drugačiji, proaktivni pristup planiranju ovih prostora u skladu sa principima održivog razvoja i zaštite neobnovljivih resursa.

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova i studija, te prezentaciju iskustava u izradi planova, sekcija mladih istraživača će okupiti mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovati njihove radove.

Kroz prezentaciju dosadašnje prakse iz zemalja ovog dela Evrope očekuje se i aktivno učešće domaćih autora i razmena znanja koja bi unapredila metodologiju i koncepciju planiranja i iskorišćenja prirodnih i kulturnih vrednosti, kao i sagledavanje novih tehnologija koje doprinose ovom procesu.

Pozitivna iskustva sa prethodnih devet skupova, više od 500 prezentovanih i objavljenih radova, sa preko 5000 stranica teksta u devet zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost pomenutih tema pozivamo vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

2. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PRIRODNIM I KULTURNIM DOBRIMA

 • Međunarodni okvir – umrežavanje, pravni okvir
 • Status i značaj prirodnog i kulturnog dobra
 • Upravljanje kulturnim i prirodnim dobrima
 • Planiranje i zaštita prirodnih i kulturnih dobra u strateškim dokumentima
 • Konflikti razvoja prirodnih i kulturniih dobara

3. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

 • Strateški okvir OIE u planskim i strateškim dokumentima
 • Planiranje i projektovanje sistema OIE
 • Konflikti zaštite i upotrebe OIE (MHE, solarne elektrane, vetroparkovi itd)

4. ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA

5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom 22.02.2019.

Odgovor naučnog odbora o statusu apstrakta 01.03.2019.

Rok za slanje finalne verzije rada 05.04.2019.

Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom. Rad obima do 6 A4 strana.

Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman latinica.

Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Apstrakte i radove slati na adresu office@apps.org.rs

Više informacija možete pronaći na web adresi Asocijacije www.apps.org.rs

I INFO PALIC 2019 APPS

10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet organizuju jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, tradicionalno, u Subotici-Paliću, od 09. do 11. maja 2019. godine.

Veliki broj domaćih i inostranih eksperata, naučnika, predstavnika lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke vlasti, prezentovaće radove i iskustva iz domena pravnog, institucionalnog i metodološkog okvira zaštite prostora i životne, planiranja i upravljanja prirodnih i kulturnih dobara i obnovljivih izvora energije, integralnog pristupa prostornom planiranju i zaštiti životne sredine.

Učesnici skupa imaće priliku da na predavanju mr Đorđa Milića, pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, saznaju više informacija o novom Zakonu o planiranju i izgradnji – uslovima i načinima planiranja i uređenja prostora shodno izmenama i dopunama Zakona (Prostorno i urbanističko planiranje, Licenciranje pravnih i fizičkih lica, E prostor, Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnje objekata – urbana komasacija i dr.); Izgradnja objekata – najčešće nedoumice.

Imajući u vidu aktuelnost tema skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup, i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i zaštiti životne sredine.

II Informacija – Palić 2019.

ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA ZLATNA PLAKETA

JP  Zavod za urbanizam iz Niša na svečanosti održanoj u ponedeljak 01. aprila 2019. godine, a povodom obeležavanja jubileja 60 godina postojanja i planiranja, dodelio je Asocijaciji prostornih planera Srbije zlatnu plaketu za višedecenijsku uspešnu saradnju.

Zavod Nis Nagrada (1)

10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE” – program rada skupa i spisak radova po sekcijama

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA – sekcije

 

А. PLENUMSKI RADOVI

1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE

2. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PRIRODNIM I KULTURNIM DOBRIMA

3. PLANIRANJE I UPRAVLJANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

4. ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA

5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

Preuzmite SPISAK RADOVA po sekcijama sa detaljnim Programom rada skupa!

Preuzmite II informaciju (PROGRAM RADA, TEME SKUPA, PROGRAMSKI ODBORI, SMEŠTAJ UČESNIKA, KOTIZACIJA)

 

skup palic 2019 apps

XII (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Uvažene koleginice i kolege,

članovi Asocijacije prostornih planera Srbije,

pozivamo Vas na XII (redovnu) Skupštinu Asocijacije prostornih planera Srbije koja će se održati u petak, 10.05.2019. u prostorijama „EKO CENTRA“ na Paliću, sa početkom u 18.30 časova.

Materijal za sednicu Skupštine možete preuzeti ovde.

Očekujemo vas i radujemo se vašem dolasku!

Održan jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Subotica – Palić 09.-11. maj 2019.

Tradicionalno, u Subotici – Paliću, od 09. do 11. maja 2019. godine, Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Javni preduzećem za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, a uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Grada Subotice i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, organizovali su jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE„.

Pozdravne reči prisutnima su u Velikoj sali Gradske kuće u Subotici, 09. maja 2019. godine, uputili  prof. dr Dejan Filipović, dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i koordinator skupa, prof. dr Velimir Šećerov, prodekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i koordinator skupa, prof. dr Bogdan Lukić, predsednik naučnog odbora skupa i profesor Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Miroslav Marić, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitiu životne sredine, Aleksa Ciganović, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Klara Sabadoš, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, prof. dr Miroslav Doderović, Filozofski fakultet u Nikšiću, prof. dr Uroš Radosavljević, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, prof. dr Stevan Stanković, emeritus Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu a ispred Srpskog geografskog društva i Aleksandar Jevtić, predsednik Udruženja urbanista Srbije.

Skup je svečano otvorio dr Predrag Radivojević, direktor JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, a uvodne referate saopštili su Dragoljub Todić, Institut za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, Sanda Šimić, Ministarstvo za evropske integracije – Sektor za programe prekogranične i transnacionalne sareadnje, Aleksa Ciganović, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, prof. dr Borislav Stojkov, Akademija inženjerskih nauka Srbije, prof. dr Vesna Miletić- Stepanović, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Lazar Mandić, JP Urbanizam – Kragujevac,  dr Denis Ambruš (Osijek, Hrvatska) i prof. dr Uroš Radosavljević, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Ove godine je poseban akcenat stavljen na planiranje i upravljanje prirodnim i kulturnim dobrima i obnovljivim izvorima energije i integralni pristup prostornom planiranju i zaštiti životne sredine. Druga centralna tema skupa odnosila se na aktuelan legislativno – normativni okvir planiranja u Srbiji. Učesnici skupa imali su priliku da na predavanju mr Đorđa Milića, pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, saznaju više informacija o novom Zakonu o planiranju i izgradnji – uslovima i načinima planiranja i uređenja prostora shodno izmenama i dopunama Zakona (Prostorno i urbanističko planiranje, Licenciranje pravnih i fizičkih lica, e-Prostor, Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnje objekata – urbana komasacija i dr.); Izgradnja objekata i dr.

Skupu je prisustvovalo više od 160 učesnika. Pored domaćih autora, radove i iskustva prezentovali su i eksperti iz inostranstva.

Radovi učesnika objavljeni su u Zborniku radova na 535 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova Mladih istraživača.

Skup je svečano zatvoren u subotu, 11. maja 2019. godine.

Fotografije sa Skupa možete pogledati ovde i ovde.

Kako su drugi izveštavali o Skupu prostornih planera, možete pogledati na:

https://www.subotica.com/vesti/subotica-primer-dobrog-prostornog-planiranja-id34975.html

https://www.subotica.info/2019/05/09/otvaranje-10-naucno-strucnog-skupa-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne?qt-saopstenja_2=0

https://www.dnevnik.rs/vojvodina/strucni-skup-u-subotici-plan-i-propis-stite-prostor-11-05-201

http://tvsubotica.rs/index.php?c=vest&vestid=6533&slider=off&lg=sr

http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/12600

http://yueco.rs/poceo-10-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-planska-normativna-zastita-prostora-zivotne-sredine/

https://www.energetskiportal.rs/skup-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine/

http://www.sepa.gov.rs/

PROMOCIJA KNjIGE „VRAĆANjE GRADA“

Poštovani,

pozivamo vas na promociju knjige Vraćanje grada autora Denisa Ambruša i Vlatka Dusparića, koja će se održati u subotu, 8. juna 2019. godine u 16:00 časova u Sali 254 Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Promocija knjige se održava u okviru pratećeg programa međunarodne konferencije “Izazovi u arhitekturi, dizajnu i umetnosti”, a na promociji će govoriti Velimir Šećerov, Živojin Karapešić, Nataša Danilović Hristić, i autori knjige – Denis Ambruš i Vlatko Dusparić.

FOTO-ZA-VEST6

Izvor: http://www.arh.bg.ac.rs/2019/06/05/vracanje-grada-promocija-knjige/?pismo=lat

VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Herceg Novi, Crna Gora, 23. i 25. april 2020. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u saradnji sa Gradom Herceg Novim, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Filozofskim fakultetom Univerziteta Crne Gore i  Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore, osmi put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Herceg Novi, Crna Gora, 23. i 25. april 2020. godine.

Pozitivna iskustva sa prethodnih sedam skupova predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Paralelno sa naučno stručnim radom prirediće se i izložba Planerska umrežavanja IV, gde će biti predstavljeni planovi svih nivoa iz Balkanskih zemalja i okruženja.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

 1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA I NASELJA
 2. TURIZAM KAO FAKTOR LOKALNOG RAZVOJA
 3. SAOBRAĆAJ KAO OSNOVA REGIONALNIH INTEGRACIJA
 4. PRITISCI NA PROSTOR, INSTRUMENTI ZAŠTITE I OTPORNOST ŽIVOTNE SREDINE
 5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 300 reči na srpskom i engleskom jeziku 30.01.2020. godine.

Odgovor naučnog odbora o statusu apstrakta 05.02.2020. godine.

Rok za slanje finalne verzije rada obima do 6 A4 strana 15.03.2020. godine.

Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11pt latinica.

Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Apstrakte i radove slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Više informacija možete pronaći na web adresi Asocijacije www.apps.org.rs

 

SMEŠTAJ UČESNIKA

Informacije i rezervacije smeštaja

HUNGUEST HOTEL SUN RESORT****, Херцег Нови, Црна Гора

tel: +382 31 355 000 E-mail: reservation@hotelsunresort.com

www.hunguesthotels.hu/en/hotel/herceg_novi/hunguest_hotel_sun_resort/

Zbog ograničenog broja soba rezervaciju izvršiti blagovremeno.

I informacija – Najava skupa

VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Herceg Novi, Crna Gora, 23. i 25. april 2020. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, Filozofskim fakultetom Univerziteta u Crnoj Gori, Ministarstvom za održivi razvoj i turizam Crne Gore i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije organizuju osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Herceg Novi, Crna Gora, 23. - 25. april 2020. godine. 

Čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuju neke postojeće i nameću nove izazove za lokalne zajednice, što je motivisalo organizatore da organizujue poseban naučno-stručni skupa na temu “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: PROSTORNE INTEGRACIJE“. 

Više od 200 učesnika iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Bugarske i dr, različitih profila – prostorni i urbani planeri, arhitekte, turizmolozi, geografi, demografi, sociolozi, ekonomisti, stručnjaci iz oblasti životne sredine, inženjeri i mnogi drugi, predstaviće sektorske i integralne probleme, i pokušati da rasvetle zahteve aktuelnog momenta u planiranju prostora, elaborirati mogućnosti koje pružaju evropski projekti i fondovi i kakav je njihov uticaj na unapređenje opšteg stanja razvoja, ukazati na strategije i ostale razvojne dokumente važne za integralno planiranje. 

Praktična iskustva i naučni zaključci koji će biti predstavljeni činiće kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj nauke i prakse i značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Paralelno sa naučno-stručnim skupom prirediće se i izložba Planerska umrežavanja IV, gde će biti predstavljeno više od 50 planova svih nivoa iz Balkanskih zemalja i okruženja. 

Imajući u vidu aktuelnost skupa, pozivamo Vas da svojim prisustvom podržite skup, i da sa svojim saradnicima aktivno učestvujete u radu skupa.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja lokalne samouprave.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA 

1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA I NASELJA

2. TURIZAM KAO FAKTOR LOKALNOG RAZVOJA

3. SAOBRAĆAJ KAO OSNOVA REGIONALNIH INTEGRACIJA

4. PRITISCI NA PROSTOR, INSTRUMENTI ZAŠTITE I OTPORNOST ŽIVOTNE SREDINE

5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

II INFORMACIJA

Odložen VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da su, u skladu sa novonastalom situacijom i preporukama nadležnih institucija, nakon konsultacija članova počasnog, naučnog i organizacionog odbora, VIII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“ i četvrta izložba „Planerska umrežavanja“ odloženi za jesen 2020. godine.

Autori čiji su apstrakti prihvaćeni, radove mogu dostaviti do 20. maja 2020. godine.

U što kraćem periodu informisaćemo Vas o novom terminu održavanja naučno-stručnog skupa i izložbe.

Unapred hvala na razumevanju,

Počasni, naučni i organizacioni odbor VIII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“.

VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

Poštovani,

Usled nepovoljne epidemiološke situacije, a zbog velikog interesovanja kolega za aktivno učestvovanje na 8. naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, organizatori skupa Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa  Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, odlučili su da se ovogodišnji skup organizuje online, 27. novembra 2020. godine putema ZOOM i YouTube platforme.

Svi zainteresovani učesnici biće u mogućnosti da se prijave za učestvovanje putem aplikacije koja će biti dostupna na web adresi Asocijacije www.apps.org.rs od 1. novembra 2020.g.

Nadamo se da ćete naći vremena za ovu aktivnost i na taj način doprineti uspešnom radu skupa i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja lokalne samouprave.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA 

 1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA I NASELJA
 2. TURIZAM KAO FAKTOR LOKALNOG RAZVOJA
 3. SAOBRAĆAJ KAO OSNOVA REGIONALNIH INTEGRACIJA
 4. PRITISCI NA PROSTOR, INSTRUMENTI ZAŠTITE I OTPORNOST ŽIVOTNE SREDINE
 5. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

REGISTRACIJA ZA VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

Poštovani,

OVDE se možete registrovati za učešće na VIII Naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“ koji će se ove godine održati online 27. novembra 2020. godine sa početkom u 10:15 časova.