Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) PROMOCIJA KNjIGE „VRAĆANjE GRADA“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) XII (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA ZLATNA PLAKETA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) ASOCIJACIJI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE DODELJENA POVELJA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) 6. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA FIZIONOMIJA I PITANJA MORFOGENEZE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) Javna rasprava o Predlogu Strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

Online-Besucher: 0