Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) 6. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA FIZIONOMIJA I PITANJA MORFOGENEZE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) Javna rasprava o Predlogu Strategije održivog i integralnog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) 5. OTVORENI OKRUGLI STO “UTICAJ KLIMATSKIH PROMENA NA GRADOVE SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) 2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) OTVORENI OKRUGLI STO “GRADOVI SRBIJE U BUDUĆNOSTI”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

Online-Besucher: 0