Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) ODRŽANI “SUSRETI PROSTORNIH PLANERA SRBIJE – 2021″

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) 30. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) ODRŽANA XV (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE” – program Skupa

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) XV (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) IN MEMORIAM PROF. DR PETAR MITKOVIĆ

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

(Srpski latinica) ODRŽANA XIV (IZBORNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

Read More

Online-Besucher: [slimstat f='count-all' w='ip' lf='WHERE:NOW() - dt < 300']