Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


(Srpski latinica) URBANA LABORATORIJA NA TEMU “UČEŠĆE JAVNOSTI U URBANISTIČKOM PLANIRANJU”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) OBAVEŠTENЈE ZA ČLANOVE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ZAVRŠNA KONFERENCIJA GIZ PROJEKTA “UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 24. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PRVA EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD”, Smederevo, 9-10. decembar 2015. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANJE IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) USVOJEN NOVI ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Preminuo Prof. dr Milan Punišić (1962-2015)

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) URBANA LABORATORIJA NA TEMU “STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U URBANISTIČKOM PLANIRANjU”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) NA SAJTU APPS AKTIVIRANA APLIKACIJA “BERZA POSLOVA”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.