Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


(Srpski latinica) PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANjA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU RADA KOMISIJE ZA STRUČNU KONTROLU PLANSKIH DOKUMENATA, KOMISIJE ZA KONTROLU USKLAĐENOSTI PLANSKIH DOKUMENATA I KOMISIJE ZA PLANOVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 4. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) 3. RADIONICA ‘’KA KLASIFIKACIJI I STANDARDIZACIJI NAMENA ZEMLJIŠTA I PLANSKIH SIMBOLA’’

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.