Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


(Srpski latinica) Poziv za iskazivanje zainteresovanosti gradova i opština za učešće u realizaciji pilot projekata urbane komasacije

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) PRIZNANJE GEOGRAFSKOM FAKULTETU NA 25. MEĐUNARODNOM SALONU URBANIZMA

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) IZBORI ZA ČLANOVE SKUPŠTINE INŽENJERSKE KOMORE SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Pravilnik o standardizaciji klasifikacije namena zemljišta i planskih oznaka u prostornim i urbanističkim planovima koji se donose na lokalnom nivou

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) ODRŽANA X REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Digitalni centralni registar planskih dokumenata Srbije je pušten u rad

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016. – III obaveštenje

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) X (REDOVNA) SKUPŠTINA ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016. – II obaveštenje

Leider ist der Eintrag nur auf English, Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.