Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


(Srpski latinica) Pravilnik o standardizaciji klasifikacije namena zemljišta i planskih oznaka u prostornim i urbanističkim planovima koji se donose na lokalnom nivou

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.