Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


(Srpski latinica) PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 19. i 20. april 2018. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.

(Srpski latinica) Objavljen Nacrt Zakona o izmеnama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.