Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Herceg Novi, Crna Gora, 23. i 25. april 2020. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.