Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) Odložen VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.