Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


(Srpski latinica) VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.