Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Vršac, 15. – 17. oktobar 2020. godine

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.