Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) ODRŽANA SEDNICA NAUČNOG ODBORA IX NAUČNO-STRUČNOG SKUPA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.