Freunde des Vereins

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOКALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine (II informacija)

Leider ist der Eintrag nur auf Српски ћирилица und Srpski latinica verfügbar.