Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Dejan S. ĐORĐEVIĆ

mr Dejan S. ĐORĐEVIĆ, član UO APPSRođen je 1969. godine u Smederevskoj Palanci, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Prostorno planiranje.

Živi i radi u Smederevskoj Palanci (Direkcija za urbanizam, izgradnju i građevinsko zemljište od 1996. do 2011. godine, Javno preduzeće za upravljanje infrastrukturnim sistemima „Palanka“ od 2011. godine). Pored profesionalnog angažovanja na poslovima prostornog i urbanističkog planiranja i planiranja i programiranja infrastrukture koji se odnose na područje opštine Smederevska Palanka, učestvovao je kao saradnik na izradi većeg broja prostornih i urbanističkih planova kao i programa i projekata razvoja infrastrukture za druga područja na teritoriji Srbije.

Član je Asocijacije prostornih planera Srbije, a u dva mandata je bio član Predsedništva APPS i predsednik Komisije za informatiku. Član je Udruženja urbanista Srbije i Inženjerske komore Srbije sa licencama odgovornog planera i odgovornog urbaniste.

Samostalno ili u koautorstvu objavio je više od 20 radova sa tematikom koja se prevashodno odnosi na planiranje i programiranje razvoja infrastrukture, zatim prostorno i urbanističko planiranje, regionalni razvoj, planinski turizam i sl. Učestvovao je u radu i organizaciji više međunarodnih i domaćih naučno-stručnih skupova sa navedenom tematikom. Od 2003. godine povremeno drži predavanja po pozivu na Geografskom fakultetu na studijskom programu Prostorno planiranje.

kontakt telefon: 064/830-4019

e-mail: dejan_dj@yahoo.com