Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Dragana DUNČIĆ

Dragana DUNČIĆRođena 1963. Godine u Pančevu. Osnovnu školu završila u Kovinu, Gimnaziju u Smederevu. Diplomirala 1987. godine na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer prostorno planiranje. Magistrirala 2011. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

U JP Zavod za urbanizam Vojvodine u Novom Sadu stalno zaposlena od 1989. godine, prvo kao planer saradnik u Istraživačko razvojnoj jedinici, a od 2010. godine kao pomoćnik direktora za za poslove sa Osnivačem.

Rukovodi i učestvuje na izradi više prostornih i urbanističkih planova na različitim nivoima. Učestvovala na izradi Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine do 2020. godine na poziciji rukovodioca plana-odgovornog planera i Prostornog plana Republike Srbije kao član sinteznog tima. Aktivno radi na implementaciji prostornih planova, kroz Program implementacije Regionalnog prostornog plana APV 2013-2017. godine, ali i unapređivanju implementacije prostornih planova posebne namene i jedinica lokalnih samouprava. Rukovodila je izradom prostornih planova područja posebne namene za zaštićena priridna dobra (Obedska bara, Carska bara, ekološki koridor Tise), kao i saobraćajne infrastrukturne sisteme (državni put Novi Sad-Ruma Šabac-Loznica, i državni put M 24-Banatska magistrala).

Bila je član više komisija za stručnu kontrolu planova, kako u ministarstvu, tako i u lokalnim samoupravama (Žitište, Zrenjanin, Beograd).

Član Asocijacije prostornih planera Srbije od osnivanja, bila u Predsedništvu Asocijacije u prvom mandatu.

Član Udruženja urbanista Srbije i Udruženja urbanista Vojvodine, 2012. godine bila član žirija Međunarodnog salona urbanizma.

Član Inženjerske komore Srbije – licenca odgovornog planera i odgovornog urbaniste od 2003. godine. Član je Izvršnog odbora Matične sekcije planera, član Skupštine IKS, kao i član Komisije za polaganje stručnog ispita iz oblasti prostornog planiranja.

Učešće na više od 30 međunarodnih i nacionalnih naučno-stručnih skupova sa pisanim radovima. Učestvovala u izradi i implementaciji nekoliko međunarodnih projekata.

Više puta nagrađivana i pohvaljivana za afirmisanje i unapređivanje struke, kao i profesionalno angažovanje.

Živi i radi u Novom Sadu, udata, majka dvoje dece.
e-mail: duncicd@gmail.com