Friends of Association

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) 24. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

Read More

(Srpski latinica) PRVA EKOLOŠKA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM “SMEDEREVO EKOLOŠKI GRAD”, Smederevo, 9-10. decembar 2015. godine

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

Read More

(Srpski latinica) JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANJE IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

Read More

(Srpski latinica) USVOJEN NOVI ZAKON O NACIONALNIM PARKOVIMA

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

Read More

(Srpski latinica) Preminuo Prof. dr Milan Punišić (1962-2015)

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

Read More

(Srpski latinica) URBANA LABORATORIJA NA TEMU “STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U URBANISTIČKOM PLANIRANjU”

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

Read More

(Srpski latinica) NA SAJTU APPS AKTIVIRANA APLIKACIJA “BERZA POSLOVA”

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

Read More

(Srpski latinica) PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANjA

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

Read More

(Srpski latinica) PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

Read More

Online visitors: 0