Friends of Association

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


(Srpski latinica) VI Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: U SUSRET EVROPSKIM INTEGRACIJAMA, Vršac, 02. – 04. jun 2016.

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.