Friends of Association

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, Trebinje, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.