Friends of Association

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


(Srpski latinica) Održan VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, u Trebinju, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.

(Srpski latinica) 2. OTVORENI OKRUGLI STO “URBANA MOBILNOST – MOGUĆNOSTI VELIKIH I MANJIH GRADOVA SRBIJE”

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.