Friends of Association

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

(Srpski latinica) VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA: PROSTORNE INTEGRACIJE“, Vršac, 15. – 17. oktobar 2020. godine

Sorry, this entry is only available in Српски ћирилица and Srpski latinica.