Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Struktura i upravljanje

Organi Asocijacije su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Skupštinu čine svi članovi, a sastaje se redovno jednom godišnje. Punopravno radi i odlučuje ako prisustvuje najmanje petina članova. Odluke i zaključci se donose većinom prisutnih članova, a odluke o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada mogu doneti 2/3 prisutnih članova. Sednicu Skupštine saziva predsednik Upavnog odbora, pisanim obaveštenjem. Sednicom predsedava član koji se bira javnim glasanjem na početku sednice.

Predsednik Skupštine se bira većinom glasova; zastupa Asocijaciju u pravnom prometu, a istovremeno vrši funkciju predsednika Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom.

Upravni odbor je izvršni organ Asocijacijei ima sedam članova koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova traje tri godine, a član UO se može birati najviše u dva uzastopna mandata. Upravni odbor iz redova svojih članova bira zamenika predsednika, koji zastupa Asocijaciju u odsustvu predsednika.

Nadzorni odbor kontroliše rad i poslovanje Asocijacije, ima tri člana koje bira Skupština na mandate od tri godine.

Komisije (za zakonodavstvo; za međunarodnu saradnju; za unapređenje struke; za informatiku; za promociju i marketing) pomažu u radu Upravnom odboru. Predsednika i članove komisija bira Upravni odbor.

Šema organa upravljanja APPS

RUKOVODSTVO APPS

Predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije

dr Dejan S. ĐORĐEVIĆ, dipl. pr. planer

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd

 

Zamenik predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije

msr Branko PROTIĆ, dipl. pr. planer

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd

 

Članovi upravnog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije

1. Miroslav MARIĆ, dipl. pr. planer

Institut za puteve, Beograd

2. dr Uroš RADOSAVLjEVIĆ, dipl. inž. arh

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd

3. Jelena ZDRAVKOVIĆ, dipl. pr. planer

JP Urbanizam i izgradnja Grada Vranja

4. msr Dušan RISTIĆ, dipl. pr. planer

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

5. Mario MILIČEVIĆ, dipl. pr. planer

GDi Solutions, Beograd

 

Nadzorni odbor Asocijacije prostornih planera Srbije

1. dr Milica MAKSIĆ, dipl. inž. arh.

JP Zavod za urbanizam Niš, predsednik

2. mr Nenad KRČUM, dipl. pr. planer

JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

3. Dragoslav PAVLOVIĆ, dipl. pr. planer

Urbanistički zavod Beograda, Beograd

 

Komisija za zakonodavstvo

dr Zoran RADOSAVLJEVIĆ, dipl. pr. planer, predsednik

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd

Komisija za međunarodnu saradnju

prof. dr Velimir ŠEĆEROV, dipl. pr. planer, predsednik

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd

Komisija za unapređenje struke

prof dr. Bogdan LUKIĆ, dipl. pr. planer, predsednik

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd

Komisija za informatiku

msr Vladimir POPOVIĆ, dipl. pr. planer, predsednik

Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Beograd

Komisija za marketing i propagandu

msr Nemanja JEFTIĆ, dipl. pr. planer, predsednik

Arup, Beograd