Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Struktura i upravljanje

Organi Asocijacije su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Skupštinu čine svi članovi, a sastaje se redovno jednom godišnje. Punopravno radi i odlučuje ako prisustvuje najmanje petina članova. Odluke i zaključci se donose većinom prisutnih članova, a odluke o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada mogu doneti 2/3 prisutnih članova. Sednicu Skupštine saziva predsednik Upavnog odbora, pisanim obaveštenjem. Sednicom predsedava član koji se bira javnim glasanjem na početku sednice.

Predsednik Skupštine se bira većinom glasova; zastupa Asocijaciju u pravnom prometu, a istovremeno vrši funkciju predsednika Upravnog odbora i rukovodi njegovim radom.

Upravni odbor je izvršni organ Asocijacijei ima sedam članova koje bira i opoziva Skupština. Mandat članova traje tri godine, a član UO se može birati najviše u dva uzastopna mandata. Upravni odbor iz redova svojih članova bira zamenika predsednika, koji zastupa Asocijaciju u odsustvu predsednika.

Nadzorni odbor kontroliše rad i poslovanje Asocijacije, ima tri člana koje bira Skupština na mandate od tri godine.

Komisije (za zakonodavstvo; za međunarodnu saradnju; za unapređenje struke; za informatiku; za promociju i marketing) pomažu u radu Upravnom odboru. Predsednika i članove komisija bira Upravni odbor.

Šema organa upravljanja APPS

RUKOVODSTVO APPS

Predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije

dr Zoran RADOSAVLJEVIĆ, dipl. pr. planer
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd

 

Zamenik predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije

Dragoslav PAVLOVIĆ, dipl. pr. planer
JUP Urbanistički zavod Beograda, Beograd

 

Članovi upravnog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije

 1. prof. dr Velimir ŠEĆEROV, dipl. pr. planer
  Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd
 2. mr Nenad KRČUM, dipl. pr. planer
  JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište, Smederevo
 3. dr Dejan S. ĐORĐEVIĆ, dipl. pr. planer
  JP Palanka, Smederevska Palanka
 4. mr Dragana DUNČIĆ, dipl. pr. planer
  JP Zavod za urbanizam Vojvodine, Novi Sad
 5. mr Miroljub STANKOVIĆ, dipl. inž. arh.
  Grad Niš, Gradska uprava – Uprava za planiranje i izgradnju

 

Nadzorni odbor Asocijacije prostornih planera Srbije

 1. dr Milica MAKSIĆ, dipl. inž. arh.
  JP Zavod za urbanizam Niš, predsednik
 2. Miroslav MARIĆ, dipl. pr. planer
  Institut za puteve, Beograd, član
 3. ma Ivana STEFANOVIĆ, dipl. pr. planer
  Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd, član

 

Sekretar upravnog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije

Dušan MOMČILOVIĆ, dipl. inž. arh.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Beograd