Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Milica MAKSIĆ, član NO APPS

dr Milica MAKSIĆ, predsednik NO APPSDr Milica Maksić rođena je 1980. godine u Nišu. Diplomirala je 2004. na Arhitektonskom odseku Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, kao student generacije. Magistrirala je 2008. i doktorirala 2012. na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Autorka je dve naučne monografije i više od 40 radova objavljenih u međunarodnim časopisima i zbornicima sa međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova.

U okviru profesionalnih aktivnosti u “JP Zavod za urbanizam Niš” u kojem je zaposlena, radila je na izradi više od 20 prostornih i urbanističkih planova i studija kao rukovodilac izrade, član sinteznog i član stručnog tima. Učestvovala je u izradi programa u oblasti stanovanja i planiranja lokalnog razvoja koje su sprovodili UN Habitat i grad Niš.

Član je Asocijacije prostornih planera Srbije, Udruženja urbanista Srbije i Inženjerske komore Srbije (licence odgovornog planera i odgovornog urbaniste). Oblasti interesovanja: institucionalni okvir planiranja i prostornog razvoja, politike izgradnje velikih trgovina, planerska iskustva razvijenih evropskih država.

e-mail: mmaxic@gmail.com