Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Vizija, misija, ciljevi

Asocijacija prostornih planera Srbije je nestranačko, strukovno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostavrivanja ciljeva u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, uređenja, korišćenja i zaštite prostora.

Ciljevi Asocijacije su:

 1. okupljanje, strukovno i stručno organizovanje prostornih planera, odnosno stručnih institucija, koje se bave delatnošću prostornog i urbanističkog planiranja, radi ostvarivanja zajedničkih interesa;
 2. afirmacija trajno humanih stručnih i naučnih aspekata prostornog i urbanističkog planiranja, uređenja i zaštite prostora i unapređenja životne sredine;
 3. unapređenje politike urbanizacije i prostornog razvoja, u skladu sa demokratski utvrđenim društvenim potrebama;
 4. razvoj delatnosti prostornog i urbanističkog planiranja i unapređenje organizacionih i kadrovskih osnova za razvoj delatnosti;
 5. zaštita humanih i prostornih vrednosti, racionalno korišćenje prostora i zaštita prirodne i graditeljske baštine;
 6. razvijanje i promocija stručnih i naučnih osnova planiranja, razvoj informacionih i dokumentacionih sistema od interesa za planiranje i razvoj i afirmacija savremenih tehnika planiranja;
 7. unapređenje obrazovanja i osposobljavanje novih stručnih kadrova i usavršavanje postojećih stručnih kadrova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja;
 8. zaštita i afirmacija profesionalnih interesa i  stručnog i profesionalnog statusa članova Asocijacije;
 9. razmena stručnih, naučnih, metodoloških i praktičnih iskustava kroz razvijanje organizovanog informisanja članova i šire stručne javnosti;
 10. razvijanje saradnje sa srodnim organizacijama, odnosno asocijacijama  i udruženjima u Srbiji i inostranstvu;
 11. razmena iskustava prostornih planera, članova Asocijacije, međusobno, i sa predstavnicima drugih struka;
 12. registrovanje aktivnosti članova Asocijacije na polju stručnog, naučnog i društvenog delovanja u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, i dodela odgovarajućih nagrada i priznanja za uspešna dostignuća.