Prijatelji sajta

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Strategije

STRATEGIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

 

OPŠTE

 

Strategija prostornog razvoja Republike Srbije 2009-2013-2020
(www.rapp.gov.rs – decembar 2014.)

Nacionalna strategija održivog razvoja
“Službeni glasnik RS”, br. 57/2008

Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara
“Službeni glasnik RS”, br. 33/2012

Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 85/2014

Strategija razvoja šumarstva Republike Srbije
“Službeni glasnik RS”, br. 59/2006

Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 98/2016

Strategija i politika razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 55/2011

 

INFRASTRUKTURA

 

Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 4/2008

Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 68/2010

Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 51/2010

Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 75/2011

Strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji za period 2013-2016. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 43/2013

Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 101/2015

 

ŽIVOTNA SREDINA

 

Nacionalna strategija za uključivanje Republike Srbije u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola za sektore upravljanja otpadom, poljoprivrede i šumarstva
“Službeni glasnik RS”, br. 8/2010

Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 29/2010

Strategija za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija
“Službeni glasnik RS”, br. 103/2011

Strategija biološke raznovrsnosti Republike Srbije za period od 2011. do 2018. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 13/2011

Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine za Republiku Srbiju
“Službeni glasnik RS”, br. 80/2011

Strategija uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji
“Službeni glasnik RS”, br. 17/2009

 

VANREDNE SITUACIJE, POŽAR

 

Nacionalna strategija zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
“Službeni glasnik RS”, br. 86/2011

Strategija zaštite od požara za period 2012-2017. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 21/2012

 

OSTALO

 

Nacionalna strategija socijalnog stanovanja
“Službeni glasnik RS”, br. 13/2012

Strategija razvoja socijalne zaštite
“Službeni glasnik RS”, br. 108/2005

Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji
“Službeni glasnik RS”, br. 1/2007

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 13/2010

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 107/2012

Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2011. do 2015. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 49/2011

Strategija razvoja slobodnih zona u Republici Srbiji za period od 2011. do 2016. godine
“Službeni glasnik RS”, br. 22/2011

Strategija razvoja i podrške industriji informacionih tehnologija
“Službeni glasnik RS”, br. 25/2013

 

Link ka svim strategijama Vlade Republike Srbije:
http://www.gs.gov.rs/lat/strategije-vs.html