Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Завршен је пројекат “Увођење интересних група и јавности у поступак вредновања при изради СПУ на животну средину”

Резултат пројекта је приручник “UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU”