Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Престала са радом Републичка агенција за просторно планирање

Дана 17.12.2014. године, ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 132/2014), престала је са радом Републичка агенција за просторно планирање. Послове, запослене, имовину и архиву из надлежности Агенције, преузело је  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Студијско путовање у Бон и Дизелдорф

У периоду од 07. до 10. децембра 2014. године позвани представници Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета Универзитета у Београду посетили су Федерални институт за изградњу, урбанистичке послове и просторни развој СР Немачке са седиштем у Бону и органе управе Града Дизелдорфа задужене за урбани развој и уређење простора. Студијски боравак се одвијао под организацијом AMBERО GIZ у склопу наставка експертске сарадње између представника обе земље започете фебруара 2014. године посетом представника SRL – Немачког удружења урбаних, регионалних и просторних планера Србији. Делегацију Србије чинили су мр Зоран Радосављевић. председник АППС, Драгослав Павловић, заменик председника АППС и Мирослав Марић., члан Надзорног одбора АППС, те Проф. др Велимир Шећеров, продекан Географског факултета. Испред AMBERО GIZ чланови групе су били: Müller H., руководилац пројекта у Србији,  Wöbke I., међународни експерт за управљање земљиштем., Живковић А., дипл.германиста, преводилац.

 

Већ 07.12.2014., одржан је консултативни састанак делегације из Србије и представника AMBERО GIZ где су заузети заједнички ставови око будуће кооперације (у 2015. години) између три организације (АППС, ГФ и AMBERО GIZ).

 

Другог дана радне посете, 08.12.2014. делегација је била гост BBSR – Bundesinstitut für Bau-, Stadt-, und Raumforschung - Федералног института за изградњу, урбанистичке послове и просторни развој чије је седиште у Бону. Домаћин скупа је био Prof. Dr. Heral Herrmann, direktor BBSR, а модератор Dr. Karl Peter Schön, BBSR, директор Сектора за европске интеграције и један од аутора Територијалне агенде ЕУ.  У поподневним сатима одржан је и састанак са представницима SRL – Немачког удружења урбаних, регионалних и просторних планера, госпођом Barbarom Wolf и господином Michaelom Steinom,

 

Трећег дана, 09.12.2014., посета је настављена у Градској управи Дизелдорфа Одељењу за урбанизам. Домаћин скупа је био Nils Dolle, начелник Сектора за урбану обнову и заштиту животне средине у урбанистичком планирању, који је одржао предавање на тему система урбанистичког планирања у Немачкој, стања у области животне средине, те планских акција које се предузимају да би се предупредило и санирало стање пре и након природних непогода и катастрофа (поплаве). Госпођа Barbara Wolf, из Одељења за урбану обнову и заштиту животне средине у урбанистичком планирању, делегацију из Србије упзнала је са Националним програмом за подршку интегралном урбаном развоју – Социјални град Дизелдорф.

 

Више на http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2014/exchange-experiences/

Асоцијацији просторних планера Србије додељена захвалница

Радионица “Урбана лабораторија”

Представници АППС присуствовали радионици у циклусу “Урбана лабораторија” на тему “Интегрални приступ у планирању урбаног развоја у Србији – допринос даљем приближавању Србије Европској Унији“

Програм Радионице можете погледати овде.

Више на http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2014/integrated-urban-development-strategies-serbian-cities-urban-laboratory/

23. Међународни салон урбанизма

23. Међународни салон урбанизмаЖири и Савет  23. Међународног салона урбанизма, који представља традиционалну међународну годишњу манифестацију и смотру најзначајнијих, актуелних остварења у области просторног и урбанистичког планирања, урбанистичког пројектовања и реализације, дана 07. новембра 2014. године у холу Југословенског драмског позоришта у Београду, доделили су Асоцијацији просторних планера Србије и Географском факултету Универзитета у Београду III НАГРАДУ у категорији ”Публикације” за Зборник радова “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља – УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ”.

 

Извештај Жирија можете погледати и преузети ОВДЕ

Aсoциjaциja oдрeдилa прeдстaвникe зa изрaду пoдзaкoнских aкaтa

На позив Републичке агенције за просторно планирање, Асоцијација просторних планера Србије делегирала је своје представнике који це учествовати у припреми подзаконских аката прописаних актуелном Изменом и допуном Закона о планирању и изградњи. Предлог Асоцијације може се погледати овде.

Примeдбe, прeдлoзи и сугeстиje нa Нaцрт Зaкoнa o измeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи

Обавештавамо чланове Асоцијације просторних планера Србије да је 20. августа 2014. године завршена јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи.

Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона које је Асоцијација доставила Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре могу се погледати овде.

Захваљујемо се свим својим члановима који су активно учествовали у јавној расправи.

Управни одбор

Асоцијације просторних планера Србије

Слике могу да се преузму са   http://www.apps.org.rs/noname-2.html

Одржана Конститутивна седница Управног и Надзорног одбора Асоцијације просторних планера Србије

Прва (конститутивна) седница Управног и Надзорног одбора Асоцијације просторних планера Србије одржана је 11. јула 2014. године у просторијама Географског факултета Универзитета у Београду.

На седници су верификовани мандати новог руководства Асоцијације (за период 2014-2017.) изабраног на Скупштини Асоцијације одржаној 4. априла 2014. године на Златибору и конституисани су органи АППС (Управни одбор и Надзорни одбор).

Изабрани су заменик председника Асоцијације (Драгослав Павловић, дипл. пр. планер), секретар Управног одбора (Душан Момчиловић, дипл. инж. арх.) и председник Надзорног одбора (др Милица Максић, дипл. инж. арх.).

Утврђене су приоритетне активности УО и НО до краја 2014. године и формиране радне групе за реализацију истих (припрема новог Wеб сите; мапирање потенцијала/ресурса АППС; међународна сарадња и др.).

Разматране су и друге планиране активности: иницијатива за формирање Савета струковних организација; потреба иновирања општих аката АППС; припрема осмог научно-стручног скупа са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине” који ће се одржати 2015. године на Палићу; унапређење визуелног идентитета Асоцијације и др.

Слике могу да се преузму са http://www.apps.org.rs/noname-1.html

Округли сто “КОНВЕРЗИЈА ВОЈНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ”

Обавештавамо Вас да ће се у петак, 16. марта 2012, са почетком у 16:30х у хотелу “Палисад” одржати и округли сто у оквиру скупа “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”.

Тема округлог стола је “КОНВЕРЗИЈА ВОЈНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ”.

Модератори округлог стола биће:

  1. пуковник др Горан Димић, дипл. инж. грађ. – Начелник Управе за инфраструктуру СМР МО
  2. мр Ненад Крчум, дипл. просторни планер – директор Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште – Смедерево

Уводничари:

  1. пуковник др Горан Димић, дипл. инж. грађ. – Начелник Управе за инфраструктуру СМР МО
  2. Снежана Радовић, дипл. правник – Начелник одељења за управљање непокретностима и
  3. мајор Срђан Котур, дипл. инж. геод. – референт за геодетске и катастарске послове Одељења за припрему непокретности по Мастер плану.

Учесници ће имати могућност да питања поставе и за време округлог стола.

Прва званична посета колега из СРЛ-а

ПРВА ЗВАНИЧНА ПОСЕТА КОЛЕГА ИЗ НЕМАЧКЕ НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО, РЕГИОНАЛНО И ЛОКАЛНО ПЛАНИРАЊЕ – СРЛ

У току тродневне званичне посете биће размењена искуства и дискутоване препоруке о могућностима унапређења рада Асоцијације просторних планера Србије као и могућим правцима будуће сарадње ове две асоцијације.

Поред радних састанака ширег председништва Асоцијације и представника СРЛ, радном делу посете присутвоваће руководиоци и представници релевантних институција и дугогодишњи партнери Асоцијације просторних планера – Географски факултет Универзитета у Београду, Републичка агенција за просторно планирање, Урбанистички завод града Београда и др. Планирана је и посета Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања.

Ова посета је прва такве врсте од оснивања Асоцијације просторних планера Србије и од изузетног је значаја за промовисање Асоцијације у међународним оквирима.

Слике могу да се преузму са http://www.gef.bg.ac.rs/galerija/poseta-nemacke-nacionalne-asocijacije-za-urbanisticko-regionalno-i-lokalno-planiranje-srl/