Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Асоцијација просторних планера Србије позива Вас на предавање на тему ЗАШТИТА КЛИМЕ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ У НЕМАЧКОЈ

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ:

ЗАШТИТА КЛИМЕ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ У НЕМАЧКОЈ

 nemac

Клаус ХОПЕ, Klaus Hoppe Consulting, Фрајбург (СР Немачка)

 

Клаус Хопе (Klaus Hoppe), међународни консултант у области локалног енергетског планирања из Фрајбурга (СР Немачка), боравиће у Суботици 16. априла 2015. године како би на Научно – стручном скупу “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, чији су организатори Асоцијација просторних планера Србије, Географски факултет Универзитета у Београду и ЈП Завод за урбанизам града Суботице, одржао предавање под називом Заштита климе у урбанистичком планирању у Немачкој.

Господин Хопе, по вокацији географ, у периоду од 1994. до 2014. био је запослен у јавном сектору у областима управљања отпадом, заштите климе и планирања снабдевања енергијом. При Градској управи у Фрајбургу (савезна држава Баден-Виртемберг) био је задужен за локалну политику заштите климе и међународну сарадњу. Од 2014. године ради као консултант за фацилитацију процеса одрживог урбаног развоја.

Више информација о његовом раду можете пронаћи овде: http://www.klaushoppe-consulting.de/english/hoppe_english.html

Гостовање господина Хопеа омогућио је ГИЗ-ов пројекат “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији који финансира Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ)

Овим путем, Асоцијација просторних планера Србије позива све своје чланове и друге заинтересоване да присуствују предавању господина Хопеа.

Асоцијација просторних планера Србије позива Вас на предавање на тему НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ГРАД БУДУЋНОСТИ – АГЕНДА ПРОЦЕСА РАЗВОЈА НЕМАЧКИХ ГРАДОВА У ПРАВЦУ CО2 НЕУТРАЛНОСТИ

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ:

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ГРАД БУДУЋНОСТИ – АГЕНДА ПРОЦЕСА РАЗВОЈА НЕМАЧКИХ ГРАДОВА У ПРАВЦУ CO2 НЕУТРАЛНОСТИ

 libe

Јенс ЛИБЕ, Немачки институт за урбанизам, Берлин (СР Немачка)

Јенс Либе (Jens Libbe), члан Немачке академије за урбанистичко и регионално просторно планирање, боравиће у Суботици 16. априла 2015. године како би на Научно – стручном скупу “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, чији су организатори Асоцијација просторних планера Србије, Географски факултет Универзитета у Београду и ЈП Завод за урбанизам града Суботице, одржао предавање под називом Национална платформа Град будућности – Агенда процеса развоја немачких градова у правцу CO2 неутралности.

Господин Либе, по образовању економиста и социоекономиста, од 1991. године запослен је у Немачком институту за урбанизам у Берлину као научни сарадник и вођа пројеката. У свом раду превасходно се бави темама као што су урбани инфраструктурни системи, комуналне услуге, промене институционалног оквира за пружање јавних услуга и управљање јавном комуналном инфраструктуром, спајајући истраживање и евалуацију. Има дугогодишње искуство у креирању интердисциплинарних истраживачких програма, организацији семинара и конференција (неки од њих и у сарадњи са интернационалним пројектима), као и у евалуацији програма. Тренутно се налази на месту вође пројекта “Интелигентни и мултифункционални системи за водоснабдевање и одвођење отпадних вода” који финансира Савезно министарство за просвету и науку, а такође је и члан координационог тела при Националној платформи Град будућности. Јенс Либе је члан Немачке академије за урбанистичко и регионално просторно планирање, учествовао је у раду већег броја надзорних одбора и жирија, а као предавач је гостовао на неколико немачких и европских универзитета.

Више информација о његовом раду можете пронаћи овде: http://www.difu.de/kontakt/mitarbeiter/jens-libbe.html

Гостовање господина Либеа омогућио је ГИЗ-ов пројекат “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” који финансира Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ).

Овим путем, Асоцијација просторних планера Србије позива све своје чланове и друге заинтересоване да присуствују предавању господина Либеа.

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ И АМБЕРО КОНСАЛТИНГ ПРЕДСТАВНИШТВА У БЕОГРАДУ

Асоцијација просторних планера Србије и Амберо Консалтинг – Представништво у Београду, који заступа конзорцијум фирми AMBERO Consulting GmbH и ICON-INSTITUT PUBLIC SECTOR GmbH, одговорних за спровођење ГИЗ-овог пројекта “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” који финансира Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), потписали су 16. марта 2015. године Меморандум о сарадњи.

Меморандум подразумева сарадњу на постизању заједнички утврђеног интереса у промовисању европских стандарда и искустава најбољих примера из праксе у циљу успостављања одрживог система планирања просторног и урбаног развоја у Србији.

Сарадња ће се спроводити кроз активности које омогућавају имплементацију резултата пројекта ГИЗ-а “Унапређење управљања земљиштем на ниову локалних самоуправа у Србији”.

Меморандум су потписали председник Асоцијације мр Зоран Радосављевић и вођа ГИЗ-овог пројекта Харалд Милер.

ПОТПИСАН УГОВОР О НАУЧНОЈ И ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ И ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Асоцијација просторних планера Србије и Географски факултет Универзитета у Београду, потписали су 15. јануара 2015. године Уговор о научној и пословно-техничкој сарадњи.

Уговорне стране су се сагласиле да успоставе и одржавају обострано корисну и интересну пословно-техничку и научну сарадњу на принципима међусобног уважавања, са развојем и унапређењем односа у областима за које су регистровани. Имајући у виду досадашњу добру праксу, очекује се да ће се сарадњом остварити ефикасније коришћење расположивих материјалних и кадровских потенцијала и постићи бољи резултати.

Уговор су потписали председник Асоцијације мр Зоран Радосављевић и декан Географског факултета проф. др Дејан Филиповић.

Untitled-1

VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Суботица – Палић, 16.-18. април 2015. године

Ове године је посебан акценат стављен на климатске промене и последице овог феномена на простор. Имајући у виду бројне негативне импликације климатских утицаја на простор Европе, а нарочито региона и Србије у овој години, организатори сматрају да је неопходно направити реалну научно-стручну основу/анализу која би покушала да одговори на питања која се тичу узрока настајања и последице све чешћих природних непогода и непредвиђених ситуација; третмана ризика у просторним и урбанистичким плановима; утицаја планских решења на побољшање или погоршање стања које доприносе поремећајима у природној средини; положаја ове тематике у легислативном и институционалном оквиру; девијација у простору и њихову улогу у нивоима последица након негативних климатских феномена (бесправна изградња, неодговарајући зонинг и намена, (не)постојање адекватних система предупређења појава и одбране од истих итд).

Имајући у виду све већу актуелност ове теме и широк дијапазон научних и стручних приступа решавању овог проблема, скуп је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и донесу закључци који би допринели побољшању стања у простору.

Друга централна тема скупа се односи на актуелан легислативно – нормативни оквир планирања у Србији након усвајања Закона о планирању и изградњи и деценију након усвајања сета закона из области животне средине који је у праксу увео инструмент стратешке процене утицаја на животну средину. Како је усвојен нови закон који третира иградњу и просторни развој Србије, очекује се да ће ово бити добра прилика да се почетна искуства његове примене након пола године прикажу и покажу широј стручној јавности. У исто време, очекује се да и учесници из иностранства изнесу искуства из сопственог законодавства и тиме допринесу усаглашавање правне материје из ове области са позитивном европском праксом.

Уз уобичајене теме које се односе на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине и унапређења методологије израде планова и студија, те презентацију искустава у изради планова, секција младих истраживача ће окупити младе стручњаке и студенте мастер и докторских студија и у посебном електронском издању публиковати њихове радове.

Позитивна искуства са претходних седам скупова, 422 презентована и објављена рада, са преко 3.500 страница текста у седам зборника, представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

 

ТЕМЕ СКУПА

 

  1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  2. КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА ПЛАНИРАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ПРОСТОРА
  3. ИСКУСТВА У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА И СТУДИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  4. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

II информација