Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА “ГЕОПРОСТОРНА РЕШЕЊА У ИНЖЕЊЕРИНГУ, ТРАНСПОРТУ И ПАМЕТНИМ ГРАДОВИМА (SMART CITIES)”, Београд, 26. мај 2015. године

Партнерске фирме “Планетек” из Италије, са седишем у Барију и Пројектни биро ,,СТУДИО’’ д.о.о. из Београда, у сарадњи са Привредном комором Србије, одржале су дана 26. маја 2015. године у просторијама Привредне коморе Србије у Београду, улица Ресавска 13-15, презентацију под називом “Геопросторна решења у инжењерингу, транспорту и паметним градовима”, са освртом на савремене методе гео мониторинга као иновативног ресурса за спознавање градских и еколошких појава, а са циљем упознавања стручне јавности са новим технологијама које могу бити искоришћене на тероторији Србије, попут:

  • Сателити као подршка у фази пројектовања и праћења инфраструктура
  • Идентификација и праћење клизишта у планирању инфраструктура и њиховом управљању
  • Управљање територијом
  • Превенција и праћење еколошког криминала
  • Превенција поплава, праћење у ублажавање последица
  • Подршка изворима обновљиве енергије

Представници АППС присуствовали су поменутој презентацији.

Агенда Презентације [pdf]

Више информација на http://www.planetek.it/eng

ОДРЖАНА VII НАУЧНО-СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ “ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА У УРБАНИМ СИСТЕМИМА”, Београд, 21. мај 2015. године

Представници АППС учествовали су на VII Научно-стручној конференцији са међународним учешћем “Глобализација, климатске промене и еколошки аспекти заштите простора у урбаним системима”, коју је организовало Удружење инжењера Београда.

Конференција је одржана дана 21. маја 2015. године у сали Дома инжењера “Никола Тесла” у Београду, ул. Кнеза Милоша 9/III

Програм Конференције [pdf]

IMAG0015 IMAG0016 IMAG0020 IMAG0039

ПРОГЛАС СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ О СТАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА У СРБИЈИ

Скупштина Асоцијације просторних планера Србије, на седници одржаној 17. априла 2015. године на Палићу, донела је Проглас о стању просторног планирања у Србији.

Текст Прогласа [pdf]

Асоцијација просторних планера Србије позива друге струковне организације да Проглас о стању просторног планирања у Србији подрже и да се придруже у формирању Савета струке састављеног од представника свих струковних удружења и заинтересованих институција које се баве планирањем, заштитом и уређењем простора и насеља, као тела које би се, по потреби, старало о заузимању заједничког става о темама које су од стратешког значаја за струку планера/урбаниста у Србији.

XI Међународни научно-стручни скуп ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА

Представници Асоцијације просторних планера Србије активно су учествовали у раду XI Међународног научно-стручног скупа ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА, који је одржан у Крагујевцу, хотел “Шумарице”, од 14. до 16. маја 2015. године.

Организатори ЛШУ били су Удружење урбаниста Србије и Републички геодетски завод у сарадњи са GIZ/Ambero-ICON Пројектом “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији”.

Теме ЛШУ 2015:

  1. Плански основи
  2. Урбане политике
  3. Измене и допуне Закона о планирању и изградњи и Закона о државном премеру катастру

Представници АППС – мр Зоран Радосављевић, мр Дејан Ђорђевић и др Велимир Шећеров презентовали су рад под називом Рана искуства раног јавног увида у урбанистичком планирању у Србији

Програм ЛШУ 2015 [pdf]

Више на http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1922527/Kragujevac%2C+zavr%C5%A1ena+Letnja+%C5%A1kola+urbanizma.html

2. РАДИОНИЦА ‘’КА КЛАСИФИКАЦИЈИ И СТАНДАРДИЗАЦИЈИ НАМЕНА ЗЕМЉИШТА И ПЛАНСКИХ СИМБОЛА’’

Представници АППС присуствовали су 2. радионици ’Ка класификацији и стандардизацији намена земљишта и планских симбола’’ коју су организовали Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и GIZ/Ambero-ICON у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина.

Радионица је одржана дана 12. маја 2015. године у просторијама СКГО у Београду, Македонска 22/VIII.

Програм Радионице [pdf]

ОДРЖАН VIII НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, Суботина-Палић, 16.-18. април 2015. године

У Суботици-Палићу, у периоду од 16. до 18. априла 2015. године, у организацији Асоцијације просторних планера Србије, Географског факултета Универзитета у Београду и ЈП Завод за урбанизам града Суботице и подршку GIZ/Ambero Пројекта “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одржан је VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”.

Поздравне речи присутнима су у Великој већници Градске куће у Суботици, 16. априла 2015. године, упутили мр Зоран РАДОСАВЉЕВИЋ, председник Асоцијације просторних планера Србије, Проф. др Дејан ФИЛИПОВИЋ, декан ГЕФ Универзитета у Београду, мр Ђорђе МИЛИЋ, помоћник министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Иван ЗАРЕВ, начелник Управе за превентивну заштиту Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Тимеа ТРИПОЛСКИ, директор ЈП Завод за урбанизам града Суботице и Харалд МИЛЕР руководилац тима AMBERO Consulting представништво Београд који спроводи ГИЗ-ов пројекат “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији”.

Скуп је свечано отворио Томислав ВЕЉКОВИЋ, заменик градоначелника Суботице, а уводне реферате саопштили су Проф. др Милован ПЕЦЕЉ, Универзитет у Београду – Географски факултет (председник Научног одбора Скупа); др Владимир ЂУРЂЕВИЋ, Универзитет у Београду – Физички факултет, Институт за метеорологију; Клаус ХОПЕ (Фрајбург, Немачка); Јенс ЛИБЕ (Берлин, Немачка) и Проф. емеритус др Стеван СТАНКОВИЋ, Универзитет у Београду – Географски факултет.

Научно- стручном скупу је у три дана трајања присуствовало преко 250 експерата и стручњака из области просторног, урбаног и енвајеронменталног планирања из Србије, Немачке, Чешке, Словеније, Хрватске, Црне Горе, Републике Српске…

Радови учесника објављени су у Зборнику радова на 721 стр., а приређено је и објављено и посебно електронско издање Зборника радова Младих истраживача.

Скуп је свечано затворен у суботу, 18. априла 2015. године, на Палићу.

Закључци Научно-стручног скупа биће ускоро објављени на web sajtu АППС.

Како су други извештавали о Скупу просторних планера, можете погледати на:

http://rtvcitysubotica.com/poceo-naucni-skup-planera-i-zastitara-zivotne-sredine/

http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/klimatske-promene-i-prostorno-planiranje

http://www.palo.rs/nauka/klimatske-promene-i-prostorno-planiranje/1034256/

https://www.youtube.com/watch?v=jzBu7w9kU48

https://www.youtube.com/watch?v=qLfnbucIkrQ

https://www.youtube.com/watch?v=x05zTPrjfpY

https://www.facebook.com/pages/Lokalni-Ekoloski-Pokret/1542083492726701

http://www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=175

http://www.gef.bg.ac.rs/odrzan-viii-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine/

http://www.subotickenovine.rs/index/page/lg/sr/id/2354

Асоцијација просторних планера Србије се захваљује свим учесницима VIII Научно-стручног скупа са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”.

AAA (1) AAA (3) AAA (4) AAA (5) AAA (6) AAA (7) AAA (8) AAA (9) AAA (11) AAA (12) AAA (13) AAA (14) AAA (15) AAA (16) AAA (17) AAA (18) AAA (19) AAA (20) AAA BBB (1) BBB (2) BBB (3) BBB (4) BBB (5) BBB (6) BBB (7) BBB (8) BBB (9) BBB (10) BBB (11) BBB (12)

ОДРЖАНА IX РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Девета редовна седница Скупштине Асоцијације просторних планера Србије одржана је у петак, 17. априла 2015. године у ”ЕКО-центру” на Палићу-Суботица.

Скупштини је присуствовало 76 чланова Асоцијације, гости из иностранства – мр Андреј Гулич (Љубљана, Словенија), Проф. др Рајко Гњато (Бања Лука, Република Српска), мр Денис Амбруш (Осијек, Хрватска), Игор Киселка (Брно, Чешка) и представници Војвођанског удружења урбаниста, Српског географског друштва и Локалног еколошког покрета Смедерево.

Седницом Скупштине председавао је мр Зоран Радосављевић, председник АППС, а за чланове Радног председништва изабрани су Драгослав Павловић, заменик председника АППС и мр Дејан С. Ђорђевић, члан УО АППС.

Једногласно су усвојени Записник са Осме (редовне и изборне) Скупштине АППС одржане 04. априла 2014. године на Златибору, Извештај о раду УО АППС за период април 2014 – април 2015. године, као и План и Програм рада АППС за период мај 2015 – април 2016. године.

Закључено је да су у претходној години остварени запажени резултати који су показали да се Асоцијација креће у добром правцу, те је Управном одбору дата пуна подршка за даљи рад.

Донета је одлука о пријему нових чланова АППС, и то: Анђелина Лучић, дипл. пр. планер; Бојана Поледица, дипл. пр. планер; Немања Николић, дипл. пр. планер; Проф. др Милован Пецељ, дипл. географ; др Драгана Ђапа, дипл. инж. пејз. арх. и Мср Миљан Илић, дипл. географ заштите животне средине, као и одлука о висини чланарине за 2015. годину у износу од 1.000,00 динара.

Након вођене дискусије, једногласно је усвојен Проглас о стању просторног планирања у Србији.

Текст Прогласа можете погледати и преузети [pdf]

Асоцијација просторних планера Србије позива друге струковне организације да Проглас о стању просторног планирања у Србији подрже и да се придруже у формирању Савета струке састављеног од представника свих струковних удружења и заинтересованих институција које се баве планирањем, заштитом и уређењем простора и насеља, као тела које би се, по потреби, старало о заузимању заједничког става о темама које су од стратешког значаја за струку планера/урбаниста у Србији.

1 2 3

 

ПРЕДСТАВЉЕН “ВОДИЧ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНИРАЊУ”

Публикација “Водич за спровођење поступка стратешке процене утицаја на животну средину у урбанистичком планирању”, представљена је стручној јавности на Научно-стручном скупу са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине” на Палићу, 17. априла 2015. године.

Водич је настао као резултат заједничког рада партнера из конзорцијума ГИЗ пројекта “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” и заснован је на искуствима праксе планирања урбаног развоја у Србији и Немачкој.

Издавач Водича је AMBERO Consulting представништво Београд, а аутори су Сабина Ивановић, Зоран Радосављевић, Евица Рајић, Дејан Филиповић, Штефан Дрегер, Габриеле Тилман, Харалд Милер и Ратка Чолић. Штампан је у тиражу од 500 примерака.

Према речима аутора, Водич је припремљен са намером да се допринесе бољем разумевању СПУ, односно да се уз највећи могући ниво еколошке свести поступак СПУ на адекватан начин интегрише у процес урбанистичког планирања. Нудећи техничке информације о самој процедури спровођења СПУ, њеном садржају и методама које треба применити, његов крајњи циљ представља унапређење квалитета СПУ и урбанистичких планова.

Намењен је планерима и локалним самоуправама у Србији, али ће његову корисност засигурно препознати и сви они који се у свом раду баве питањима урбанистичког планирања и заштите животне средине уопште.

За више информација погледати и на http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2015/project-publishes-a-guide-for-strategic-environmental-assessment-in-urban-development-planning/

Водич за спровођење поступка СПУ на животну средину у урбанистичком планирању може се преузети на адреси http://www.urbanlandmanagement.rs/wp-content/uploads/2014/12/SEAVODIC-Ser.pdf

SSS (1) SSS (2) SSS (3) SSS (4) SSS (5)

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ОД 2003. ДО 2013. У АП ВОЈВОДИНИ

На позив др Слободана Пузовића, покрајинског секретара за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, представници АППС присуствовали су промоцији публикације “Просторни планови подручја посебне намене од 2003-2013. у АП Војводини”, одржаној у згради Покрајинске Владе у Новом Саду, 27 априла 2014. године.

Публикацијом је обухваћено осам просторних планова подручја посебне намене. Седам планова обрађују подручја заштићене природне баштине, и то: национални парк Фрушка гора, специјални резервати природе Делиблатска пешчара, Обедска бара, Стари Бегеј – Царска бара, Горње Подунавље, Ковиљско-петроварадински рит, Засавица, и један који се односи на инфраструктурни коридор за високонапонски далековод од Панчева до границе са Румунијом.

Публикацију су приредили и издали АП Војводина-Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и ЈП Завод за урбанизам Војводине из Новог Сада.

Више на http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D083 и http://www.zavurbvo.co.rs/index_cir_detail.php?recordID=178

ЕКСПЕРТИ ИЗ НЕМАЧКЕ ОДРЖАЛИ ПРЕДАВАЊА НА НАУЧНО-СТРУЧНОМ СКУПУ “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

У четвртак, 16. априла 2015. године, у Великој већници Градске куће у Суботици, у оквиру реализације VIII научно-стручног скупа са међународним учешћем “Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, предавања на тему климатских промена и њиховог утицаја на планирање просторног и урбаног развоја одржали су експерти из Немачке, Јенс Либе (Jens Libbe) и Клаус Хопе (Klaus Hoppe).

Присутни су били у прилици да се упознају са актуелним иницијитивама, истраживачким програмима и пројектима за транзицију у правцу одрживих градова будућности и чују о новим инструментима планирања који се примењују у Немачкој и Европској унији. У непосредном контакту са експертима из Немачке, стручњаци из Србије су били у прилици да размене информације о примерима добре праксе везаним за савремене енергетске концепте и перспективама оваквих концепата.

За више информација погледати и на http://www.urbanlandmanagement.rs/en/news-and-events-2015/project-supports-the-serbian-association-of-spatial-planners-in-their-annual-conference/

Презентација Јенса Либеа под називом Национална платформа Град будућности – Агенда процеса развоја немачких градова у правцу CO2 неутралности [pdf]

Презентација Клауса Хопеа под називом Заштита климе у урбанистичком планирању у Немачкој [pdf]

Гостовање експерата из Немачке омогућио је ГИЗ-ов пројекат “Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији” који финансира Влада Савезне Републике Немачке преко Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ).

IMG_9628 IMG_9590 IMG_9597 IMG_9619