Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Уважене колегинице и колеге,

Чланови Асоцијације просторних планера Србије,

У току је гласање за избор чланова Скупштине Инжењерске коморе Србије.

Овим путем позивамо вас да подржите предлоге кандидата за избор чланова Матичне секције планера које је усвојио Управни одбор Асоцијације, и то:

 

Територија регионалног центра Београд:

  1. Мирослав (Перо) Марић, лиценца ИКС бр. 100013109 (редни број 3), и
  2. Драгослав (Васиљка) Павловић, лиценца ИКС бр. 10000803 (редни број 5)

 

Територија регионалних центара Војводине

  1. Драгана (Д.) Дунчић, лиценца ИКС бр. 100004103 (редни број 7)

 

Територија регионалних центара преосталог дела Србије:

  1. Дејан (Стеван) Ђорђевић, лиценца ИКС бр. 100010807 (редни број 15)

 

 

Управи одбор АППС

ЕКОЛОШКА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД“

Локални еколошки покрет из Смедерева и Универзитет у Београду – Географски факултет организују II еколошку конференцију са међународним учешћем „СМЕДЕРЕВО ЕКОЛОШКИ ГРАД“, 25. и 26. новембар 2016., Регионални центар – Смедерево.

Више видети на следећем линку.