Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Ин мемориам: Бранислав КРСТИЋ (1922-2016)

Проф. Бранислав Крстић, истакнути југословенски архитекта, стручњак за просторно уређење, архитектонску баштину и урбанизам, преминуо је у 94. години живота у Београду.

 

Krstic

 Бранислав Крстић (1922-2016), одрастао у Сарајеву, учествовао у антифашистичкој борби (1941-1945), студије архитектуре завршио у Сарајеву, а последипломске студије у Паризу. Био је потпредседник Комисије за урбанизам и просторно уређење Савезне скупштине (1964-1967), савезни саветник у Влади Југославије надлежан за урбанизам, просторно уређење и баштину (1968-1980), председник Савезног одбора за градитељску и природну баштину (1975-1982). Предавао је на архитектонским факултетима у Београду, Сарајеву, Загребу и Сплиту.

_______________

Као представник Југославије учествовао је у раду неколицине међународних тела (Савет Европе, УН-Хабитат, УНЕСKО и др.). Објавио је више стручних дела: Основе политике урбанизма и просторног уређења, Савезна скупштина, 1969; Просторно уређење Југославије – планерски атлас, са Б. Бојовићем, М. Давидом и А. Вељковићем, ЈУГИНУС, 1973; Основе и метод просторног планирања, Сарајево, 1973; Човјек и простор – приступ просторном уређењу, Сарајево, 1982; Законодавство урбанизма, архитектуре, баштине просторног уређења, са Д. Пајовићем, Београд, 1987; Архитектонска баштина у Југославији, Београд, 1991; Законодавство архитектонске баштине, Београд, 2006; Споменичка баштина, свједочанство и будућност прошлости, Београд, 2010; Атинска повеља и мисао архитеката и урбаниста ФНРЈ 1950-их, Београд, 2014.

КОНФЕРЕНЦИЈА УН ХАБИТАТ III, КИТО, ЕКВАДОР, 2016.

habitat3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференција Уједињених нација Хабитат III о урбаном развоју и становању одржана је од 17. до 20. октобра 2016. у главном граду Еквадора – Киту. На конференцији је усвојена Нова урбана агенда – стратешки документ са смерницама за развој градова у следећих двадесет година. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је припремило Национални извештај Републике Србије за Конференцију Хабитат III у коме је приказано шта се дешавало у Србији у претходних двадесет година од одржавања Конференције Хабитат II 1996. године у Истанбулу. Прва Хабитат конференција је одржана 1976. године у Ванкуверу.

Нова урбана агенда усвојена у Киту се састоји од 3 главна дела: Декларације из Кита о развоју градова са визијом и принципима развоја у следећих двадесет година, Опредељења развоја градова за предстојећи период са аспекта животне средине, друштва и економије у складу са одрживим развојем и План имплементације са посебним акцентима на просторно и урбанистичко планирање и сарадњу са локалном самоуправом кроз децентрализацију и обезбеђивање основних услуга за сваког грађанина, узимајући у обзир нарочито начине финансирања спровођења Нове урбане агенде.

Национални извештај Републике Србије је припремљен на српском и енглеском језику и може се преузети овде (српски/енглески), као и на страници Конференције Хабитат III где се налазе и извештаји других држава који имају истоветну структуру. Структуру извештаја чини шест основних поглавља: демографија градова, управљање градским земљиштем, заштита животне средине у градовима, законодавни оквир урбаног развоја, урбана економија и стамбене политике.

Нова урбана агенда има сврху да допринесе Остваривању Циља 11 развојне агенде Уједињених нација за период од 2015. до 2030. године. Циљ 11 је један од седамнаест Циљева одрживог развоја које је установила Генерална скупштина Уједињених нација. Овај циљ се односи на развој градова који треба да буду одрживи (очувани за будуће генерације), инклузивни (да у њихов развој буду укључене све категорије градског становништва), сигурни (безбедни) и отпорни (на природне непогоде, технолошке удесе и климатске промене).

Нова урбана агенда се може преузети на страници https://habitat3.org/the-new-urban-agenda

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ПЛАНСКОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани чланови Асоцијације просторних планера Србије,

Обавештавамо Вас да се од 30. децембра 2016. године до 20. јануара 2017. године спроводи јавна расправа о Нацрту закона о планском систему Републике Србије.

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, јавних служби, јединица локалне самоуправе, привредни субјекти, синдикати, удружења грађана и послодаваца и друге организације цивилног друштва, стручна јавност, представници академске и научно-истраживачке заједнице и други заинтересовани учесници.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Републичком секретаријату за јавне политике, 11.000 Београд, ул. Немањина 22-26 или електронским путем на e-mail адресу: javna.rasprava@rsjp.gov.rs

Истовремено, позивамо вас да своје примедбе, предлоге и сугестије, закључно са средом, 18. јануаром 2017. године, доставите и на e-mail office@apps.org.rs, како бисмо их објединили и послали предлагачу Нацрта закона, у форми званичног става Асоцијације просторних планера Србије.

Текст Нацрта закона, може се преузети са сајта Републичког секретаријата за јавне политике на адреси http://vs3836.cloudhosting.rs/sprovodjene-javne-rasprave-o-nacrtu-zakona-o-planskom-sistemu-republike-srbije-i-pratecim-podzakonskim-aktima/t

Управни одбор

Асоцијације просторних планера Србије

IX Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“ Суботица – Палић, 11-13. мај 2017. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет по девети пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Суботица-Палић, 11-13. мај 2017. године.

 

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА

 1. ПРАВНИ, ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 2. ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП ПРОСТОРНОМ ПЛАНИРАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • природни услови
 • заштићена природна подручја
 • економски аспект
 • друштвено-социјални аспект
 • градови и села
 • инфраструктура и супраструктура
 • културна и духовна/традиционална основа
 1. ГИС И САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПЛАНИРАЊУ, ПРОЈЕКТОВАЊУ И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • ГИС као основ планирања и заштите животне средине
 • картографија и дигитализација
 • савремени алати будућности
 • примена ГИС у специјалним делатностима и планирању (војска, полиција, цивилна заштита и др.)
 • европски пројекти и фондови
 • савремени приступ планирању и пројектовању – паметни градови, отпорни градови, веза планирања и привреде, паметно пројектовање и др.
 1. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом до 200 речи на српском и енглеском језику 20.02.2017.

Пријаву теме са апстрактом слати искључиво на адресу office@apps.org.rs

Рок за слање финалне верзије рада 20.04.2017.

 

Најава скупа (.pdf)