Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu


Одложен VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“

Поштоване колеге,

Обавештавамо Вас да су, у складу са новонасталом ситуацијом и препорукама надлежних институција, након консултација чланова почасног, научног и организационог одбора, VIII научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“ и четврта изложба „Планерска умрежавања“ одложени за јесен 2020. године.

Аутори чији су апстракти прихваћени, радове могу доставити до 20. маја 2020. године.

У што краћем периоду информисаћемо Вас о новом термину одржавања научно-стручног скупа и изложбе.

Унапред хвала на разумевању,

Почасни, научни и организациони одбор ВИИИ научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“.

VIII Научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“, Херцег Нови, Црна Гора, 23. и 25. април 2020. године

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Општином Херцег Нови, Филозофским факултетом Универзитета у Црној Гори, Министарством за одрживи развој и туризам Црне Горе и Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије организују осми научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ“, Херцег Нови, Црна Гора, 23. – 25. април 2020. године.

Читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљују неке постојеће и намећу нове изазове за локалне заједнице, што је мотивисало организаторе да организујуе посебан научно-стручни скупа на тему “Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ”.

Више од 200 учесника из Црне Горе, Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Аустрије, Бугарске и др, различитих профила – просторни и урбани планери, архитекте, туризмолози, географи, демографи, социолози, економисти, стручњаци из области животне средине, инжењери и многи други, представиће секторске и интегралне проблеме, и покушати да расветле захтеве актуелног момента у планирању простора, елаборирати могућности које пружају европски пројекти и фондови и какав је њихов утицај на унапређење општег стања развоја, указати на стратегије и остале развојне документе важне за интегрално планирање.

Практична искуства и научни закључци који ће бити представљени чиниће квалитетан основ за унапређење и развој науке и праксе и значајан допринос управљачким структурама на свим нивоима власти, нарочито носиоцима власти на локалном нивоу у решавању проблема са којима се суочавају.

Паралелно са научно-стручним скупом приредиће се и изложба Планерска умрежавања 4, где ће бити представљено више од 50 планова свих нивоа из Балканских земаља и окружења.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења локалне самоуправе.

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА 

  1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И НАСЕЉА
  2. ТУРИЗАМ КАО ФАКТОР ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
  3. САОБРАЋАЈ КАО ОСНОВА РЕГИОНАЛНИХ ИНТЕГРАЦИЈА
  4. ПРИТИСЦИ НА ПРОСТОР, ИНСТРУМЕНТИ ЗАШТИТЕ И ОТПОРНОСТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  5. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

II ИНФОРМАЦИЈА