Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Актуелна година

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину.

Материјал који се даје на јавни увид садржи Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године са синтезним и тематским картама, графичким прилозима и рефералне карте у размери од 1:300.000.

Јавни увид траје 30 дана односно од 5. априла до 5. маја 2021. године.

Све примедбе и сугестије заинтересованих правних и физичких лица, прикупљене у току трајања јавног увида, биће у складу са законом достављене Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније 5 дана од дана завршетка јавног увида.

Материјали је доступан јавности на интернет адреси Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  – овде.

За сва обавештења и информације обратити се на 011/3640-334, 011/3640-342, као и e-mail: ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs и olivera.radoicic@mgsi.gov.rs.

XIV (ИЗБОРНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Уважене колегинице и колеге,

чланови Асоцијације просторних планера Србије,

Позивамо Вас на XIV (изборну) Скупштину Асоцијације просторних планера Србије која ће се одржати у понедељак, 31. маја 2021. године са почетком у 13.00 часова, у просторијама Универзитета у Београду – Географског факултета у улици Војвођанска 1, у Земуну.

Материјал за седницу Скупштине можете преузети овде.

Образац за предлагање кандидата можете преузети овде.

Очекујемо Вас и радујемо се Вашем доласку!

Напомињемо да ће се Седница одржати уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

ОДРЖАНА XIV (ИЗБОРНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

У просторијама Географског факултета Универзитета у Београду у Земуну, 31. маја 2021. године са почетком у 13.00 часова, одржана је XIV (изборна) Скупштина Асоцијације просторних планера Србије.

На дневном реду су биле тачке које су се односиле на Извештај о раду Асоцијације у претходном периоду, пријем нових чланова и утврђивање висине чланарине за 2021. годину, које су једногласно усвојене, а потом је спроведен поступак избора председника, чланова Управног и Надзорног одбора Асоцијације.

За председника Асоцијације просторних планера Србије изабран је др Дејан С. Ђорђевић, дипл. пр. планер. Нови састав Управног одбора чине Бранко Протић, дипл. пр. планер, Мирослав Марић, дипл. пр. планер, проф. др Урош Радосављевић, дипл. инж. арх, Јелена Здравковић, дипл. пр. планер, Душан Ристић, дипл. пр. планер и Марио Миличевић, дипл. пр. планер, док су у Надзорни одбор изабрани др Милица Максић, дипл. инж. арх, Драгослав Павловић, дипл. пр. планер и мр Ненад Крчум, дипл. пр. планер.

Након избора представљен је и једногласно усвојен План рада Асоцијације за период 2021. – 2024. година, у оквиру кога је поред одржавања традиционалних научно стручних скупова „Планска и нормативна заштита простора и животне средине” и „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”, као и организовања једнодневних инструктивних семинара, округлих столова и стручних радионица, једна од значајних активности и обележавање 25 година рада Асоцијације и 45 година од оснивања смера за просторно планирање на Географском факултету Универзитета у Београду, које нас очекује наредне године.

1622543138430

1622543125083

 1622538607984

1622543087749

11. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују 11. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, у Вршцу, од 28. до 30. октобра 2021. године.

Скуп ће пружити прилику да се на једном месту окупе и размене искуства, стручњаци који се баве планирањем и уређењем простора, заштитом животне средине, те представници државних и локалних органа управе као и невладиног сектора.

Намера организатора скупа је да се размотри тренутна ситуација у области израде и спровођења планске документације у Србији и правно окружење у којем се ови документи израђују. Скуп је актуелизован усвајањем низа просторних планова подручја посебне намене на територији Србије, изразитим активизмом невладиног сектора и грађана, бројним конфликтима и отвореним питањима између заштите јавног интереса, економске исплативости одређених инвестиција и притисака на простор. Значајан аспект израде ових документа представља уравнотежење економских и других активности у односу на заштиту природне и животне средине и постизање свеукупног одрживог развоја Србије.

Ове године је посебан акценат стављен на проблематику уклапања агресивних, али и неопходних делатности које имају потенцијално изражено позитивне економске ефекте, са једне стране, и веома видљиве и дугорочно негативне утицаја на простор и животну средину. Осим тога, нарочито је важно сагледати и социјалну димензију оваквих активности и објективну штету или корист које целокупно друштво има од њих. Имајући у виду сталну актуелност ових тема и широк дијапазон научних и стручних приступа решавању овог проблема, ово је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и унапреди методологија планирања подручја посебне намене и фрагилних простора на којима се конфликтне акције одвијају. У исто време, растући тренд коришћења простора природних и културних добара као окоснице туризма и привредног развоја Србије захтева другачији, проактивни приступ планирању ових простора у складу са принципима одрживог развоја и заштите необновљивих ресурса.

Уз уобичајене теме које се односе на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине и унапређења методологије израде планова, пројеката и студија, те презентацију искустава у изради планова, секција младих истраживача ће окупити младе стручњаке и студенте мастер и докторских студија и у посебном електронском издању публиковати њихове радове.

Кроз презентацију досадашње праксе из земаља овог дела Европе очекује се и активно учешће домаћих аутора и размена знања која би унапредила методологију и концепцију планирања и искоришћења природних и културних вредности, као и сагледавање нових технологија које доприносе овом процесу.

Позитивна искуства са претходних скупова, више од 600 презентованих и објављених радова, са преко 5000 страница текста у десет зборника, представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност поменутих тема позивамо вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА:

  1. ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
  2. КОНФЛИКТИ У ПРОСТОРУ – КА ОДРЖИВОМ ПЛАНИРАЊУ (ТУРИЗАМ vs ЗАШТИТА; ЕНЕРГЕТИКА vs ЗАШТИТА; КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ vs ЗАШТИТА…)
  3. УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ У ПРОЦЕСУ ПЛАНИРАЊА И ДОНОШЕЊА ОДЛУКА (ЕКОЛОШКИ АКТИВИЗАМ; ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ…)
  4. ИСКУСТВА У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА
  5. РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са ауторима је 30.07.2021.

Рок за слање финалне верзије рада 26.09.2021.

Приликом писања радова користити фонт Times New Roman латиница 11pt.

Теме и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Теме са списком аутора и радове (обима до 6 А4 страна са Апстрактом до 200 речи на српском и енглеском језику) слати на адресу office@apps.org.rs

I ИНФОРМАЦИЈА

IN MEMORIAM ПРОФ. ДР ПЕТАР МИТКОВИЋ

Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу са великом жалошћу обавестио је јавност да је 24. септембра 2021. преминуо професор и декан Грађевинско-архитектонског факултета Петар Митковић. Комеморативни скуп ће се одржати у понедељак 4. октобра 2021. године у 12 часова у амфитеатру А на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу.

11. научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Градом Вршац, организују 11. по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, у Хотелу Србија у Вршцу, од 28. до 30. октобра 2021. године.

Велики број домаћих и иностраних експерата, научних радника и представника јавних предузећа и локалних самоуправа, презентоваће радове и искуства из домена правног, институционалног и методолошког оквира заштите простора и животне средине, конфликата у простору, учешћа јавности у процесу планирања и доношења одлука те интегралног приступа просторном планирању и заштити животне средине.

Имајући у виду актуелност скупа, позивамо Вас да својим присуством подржите скуп, и да са својим сарадницима активно учествујете у раду скупа.

Надамо се да ћете наћи времена за ову активност и на тај начин допринети успешном раду скупа и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења простора и заштити животне средине.

II Информација_Вршац 2021