Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Дејан С. ЂОРЂЕВИЋ

мр Дејан С. ЂОРЂЕВИЋ, члан УО АППСРођен је 1969. године у Смедеревској Паланци, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је, магистрирао и докторирао на Географском факултету Универзитета у Београду, смер Просторно планирање.

Живи и ради у Смедеревској Паланци (Дирекција за урбанизам, изградњу и грађевинско земљиште од 1996. до 2011. године, Јавно предузеће за управљање инфраструктурним системима „Паланка“ од 2011. године). Поред професионалног ангажовања на пословима просторног и урбанистичког планирања и планирања и програмирања инфраструктуре који се односе на подручје општине Смедеревска Паланка, учествовао је као сарадник на изради већег броја просторних и урбанистичких планова као и програма и пројеката развоја инфраструктуре за друга подручја на територији Србије.

Члан је Асоцијације просторних планера Србије, а у два мандата је био члан Председништва АППС и председник Комисије за информатику. Члан је Удружења урбаниста Србије и Инжењерске коморе Србије са лиценцама одговорног планера и одговорног урбанисте.

Самостално или у коауторству објавио је више од 20 радова са тематиком која се превасходно односи на планирање и програмирање развоја инфраструктуре, затим просторно и урбанистичко планирање, регионални развој, планински туризам и сл. Учествовао је у раду и организацији више међународних и домаћих научно-стручних скупова са наведеном тематиком. Од 2003. године повремено држи предавања по позиву на Географском факултету на студијском програму Просторно планирање.

контакт телефон: 064/830-4019

е-пошта: dejan_dj@yahoo.com