Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Драгана ДУНЧИЋ

Драгана ДУНЧИЋРођена 1963. Године у Панчеву. Основну школу завршила у Ковину, Гимназију у Смедереву. Дипломирала 1987. године на Природно математичком факултету Универзитета у Београду, смер просторно планирање. Магистрирала 2011. године на Географском факултету Универзитета у Београду.

У ЈП Завод за урбанизам Војводине у Новом Саду стално запослена од 1989. године, прво као планер сарадник у Истраживачко развојној јединици, а од 2010. године као помоћник директора за за послове са Оснивачем.

Руководи и учествује на изради више просторних и урбанистичких планова на различитим нивоима. Учествовала на изради Регионалног просторног плана АП Војводине до 2020. године на позицији руководиоца плана-одговорног планера и Просторног плана Републике Србије као члан синтезног тима. Активно ради на имплементацији просторних планова, кроз Програм имплементације Регионалног просторног плана АПВ 2013-2017. године, али и унапређивању имплементације просторних планова посебне намене и јединица локалних самоуправа. Руководила је израдом просторних планова подручја посебне намене за заштићена приридна добра (Обедска бара, Царска бара, еколошки коридор Тисе), као и саобраћајне инфраструктурне системе (државни пут Нови Сад-Рума Шабац-Лозница, и државни пут М 24-Банатска магистрала).

Била је члан више комисија за стручну контролу планова, како у министарству, тако и у локалним самоуправама (Житиште, Зрењанин, Београд).

Члан Асоцијације просторних планера Србије од оснивања, била у Председништву Асоцијације у првом мандату.

Члан Удружења урбаниста Србије и Удружења урбаниста Војводине, 2012. године била члан жирија Међународног салона урбанизма.

Члан Инжењерске коморе Србије – лиценца одговорног планера и одговорног урбанисте од 2003. године. Члан је Извршног одбора Матичне секције планера, члан Скупштине ИКС, као и члан Комисије за полагање стручног испита из области просторног планирања.

Учешће на више од 30 међународних и националних научно-стручних скупова са писаним радовима. Учествовала у изради и имплементацији неколико међународних пројеката.

Више пута награђивана и похваљивана за афирмисање и унапређивање струке, као и професионално ангажовање.

Живи и ради у Новом Саду, удата, мајка двоје деце.

e-пошта: duncicd@gmail.com