Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Душан МОМЧИЛОВИЋ

Секретар Управног одбора АППС

Рођен је 1959. године у Београду.
Основну школу је завршио у Сурдулици, гимназију у Владичином Хану, а судије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.

Рад у струци је започео у Заводу за урбанизам и комуналне делатности СРС у области просторног планирања. Од 1990. године, две деценије је радио у Општинској управи у Сурдулици, на пословима урбанизације и локалног економског развоја, те и као главни архитекта у периоду 2004-2008. године. Сада је државни службеник у Министарству надлежном за послове просторног и урбанистичког планирања, у Сектору за просторно планирање, урбанизам и становање – Одељење за планирање урбаног развоја.

Члан је Асоцијације просторних планера Србије и Удружења урбаниста Србије.
Аутор је неколико реализованих архитектонских пројеката, а учествовао је и у стручним тимовима на изради више просторних и урбанистичких планова. Поседује лиценце ИКС за одговорног пројектанта и одговорног урбанисту.

е-пошта: dusan.momcilovic@gmail.com