Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Мирољуб СТАНКОВИЋ

Мирољуб СТАНКОВИЋ, члан УО АППСРођен је 1959. године у Приштини, у Нишу је од 1967. године, пет година је провео у Београду и једну годину у Загребу.

У својој радно-стручној активности вероватно је једини стручњак у Нишу који је радио у све три институције које учествују у процесу планирања и изградње: ЈП Завод за урбанизам Ниш, Управа за планирање и изградњу и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. Руководио је израдом око осамдесет урбанистичких и просторних планова. Основна стручна активност и преокупација у току стручне каријере била му је урбанистичко планирање (специјалност Генерални урбанистички планови) и стратегије развоја.

Образовање: дипломирани инжењер архитектуре (Архитектонски факултет у Београду – урбанистички смер), Стручни испит запослених у органима државне управе, Стручни испит за дипломираног инжењера архитектуре, завршио последипломске студије урбанизма на Архитектонском факултету у Београду (магистар наука). Поседује лиценце ИКС за одговорног урбанисту, планера и пројектанта.

Друштвене – стручне активности: Председник Друштва урбаниста Ниша од 1991-1999.; Потпредседник Удружења урбаниста Србије од 1995-1999.; Заменик председника Удружења урбаниста Србије од 1999-2004.; Члан Извршног одбора Матичне секције урбаниста Инжењерске коморе Србије од 2003-2007.г.; Члан Председништва Асоцијације просторних планера Србије од 2010.

ОПШТИНЕ у којима је радио просторно-планску, урбанистичку и пројектну документацију: Ниш, Бор, Неготин, Кладово, Сврљиг, Соко Бања, Бела Паланка, Бабушница, Блаце, Брус, Владичин Хан, Бујановац, Босилеград, Мало Црниће, Варварин, Медвеђа, Житорађа, Трговиште, Димитровград.

НАЈЗНАЧАЈНИЈИ ПЛАНОВИ за подручје Ниша: ГУП Ниша 2010-2025.; ППППН “Каменички вис”; Треће измене и допуне ГУП-а Ниша 1995-2010.; РП централне зоне Ниша; РП комплекса “Медијана”; РП централне зоне Ниша – исток; РП зоне Булевар Немањића – Божидар Аџије; ПДР стамбено – пословног блока “Тесла”; Пројекат уређења археолошког парка “Медијана”.

СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА: “Стратегија развоја града Ниша”; “Оперативни програм имплементације “Стратегије развоја града Ниша”; “Ревизија Стратегије развоја града Ниша за период 2009-2020.”; “Стратегија безбедности града Ниша”; “Стратегија одрживог развоја општине Пантелеј 2011-2015.”

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ: Просторни план подручја посебне намене ширег комлекса Манастира Прохор Пчињски” (И награда “Урбанистичког салона 91″ у категорији “Просторни планови”); Просторни план подручја посебне намене “Каменички вис”.

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ (10): ГУП Соко Бање, Босилеграда, Беле Паланке, Житорађе, Блаца, Сокобање – измене и допуне, Трговишта, Димитровграда, Треће измене и допуне ГУП-а Ниша 1995-2010, ГУП Ниша 2010-2025.

е-пошта: arhms22@ptt.rs